Skip to content

BIZOTTSÁGOK

BIZOTTSÁGOK

HUMÁNPOLITIKAI BIZOTTSÁG

Humánpolitikai Bizottság tagjai:

Széchenyi Sándorné – elnök, önkormányzati képviselő
Kassai Attila – önkormányzati képviselő
Macsuga Roland – önkormányzati képviselő
Csonka Ferencné – külsős tag
Kun Attiláné – külsős tag

 

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG

Pénzügyi Bizottság tagjai:

Rimán János – elnök, önkormányzati képviselő
Kucskár Tibor – önkormányzati képviselő
Kosztekné Hirkó Zsuzsanna – külsős tag
Varga Krisztina – külsős tag
Pásztor Tünde – önkormányzati képviselő

 

ÜGYRENDI ÉS KLÍMAVÉDELMI BIZOTTSÁG

Ügyrendi és Klímavédelmi Bizottság tagjai:

Pásztor Tünde – elnök, önkormányzati képviselő
Macsuga Roland – önkormányzati képviselő
Daragó István Ferenc – külsős tag

HUMÁNPOLITIKAI BIZOTTSÁG

Előterjesztések

2016

2017

2018

2019

2020

Előterjesztések

2022

2023

2024

 1.  

Jegyzőkönyvek

2025

Meghívók

2025

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG

Előterjesztések

2016

2017

2018

2019

2020

Előterjesztések

2021

2022

 1. 01-Tervezet az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 7_2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
 2. 02-Tájékoztató az Önkormányzat 2022. évi I. félévi gazdálkodásáról
 3. 03-Javaslat a Bursa Hungarica 2023. évi fordulójához történő csatlakozásról
 4. 04-Javaslat a Felsőzsolcai Református Egyházközség támogatásáról
 5. 05-Javaslat a Miskolci Egyetemi Atlétikai és Futball Club Felsőzsolca röplabda csapatának eszköztámogatásáról
 6. 06-Javaslat rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről
 7. 07-Javaslat Kucskár Tibor Képviselői Alapja felhasználásának jóváhagyásáról
 8. 08-Javaslat Kassai Attila Képviselői Alapja felhasználásának jóváhagyásáról
 9. 09-Javaslat Felsőzsolca Város Önkormányzatának fenntartása alá tartozó költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak béren kívüli juttatásáról
 10. 10-Javaslat Bolyai utcai ivóvízvezeték rekonstrukció kiviteli tervszintű létesítési engedélyes terv készítéséről
 11. 11-Javaslat a Felsőzsolcai Zeneiskoláért Alapítvány támogatásáról
 12. Szeptember 21.
 13. 01-Javaslat szabad pénzeszköz ismételt lekötéséről
 14. 02-Javaslat csoportos villamos- és földgázenergia közbeszerzés lebonyolításáról
 15. 03-Javaslat a Felsőzsolca 65 hrsz.-ú ingatlanban 4_10 tulajdoni illetőség megvásárlásáról

Szeptember 29

 1. 01-Javaslat TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00022 sz „Csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Felsőzsolcán” c. pály. építési beruházás tárgyú közbesz. elj. megindításáról

2023

2024

Jegyzőkönyvek

2025

Meghívók

2025

ÜGYRENDI ÉS KLÍMAVÉDELMI BIZOTTSÁG

2016 előtt előterjesztések, meghívók gyűjteménye: ITT

Előterjesztések

2016

2017

2018

2019

2020

Előterjesztések

2022

2023

2024

Jegyzőkönyvek

2025

Meghívók

2025