Skip to content

BIZOTTSÁGOK

BIZOTTSÁGOK

HUMÁNPOLITIKAI BIZOTTSÁG

Humánpolitikai Bizottság tagjai:

Széchenyi Sándorné – elnök, önkormányzati képviselő
Kassai Attila – önkormányzati képviselő
Macsuga Roland – önkormányzati képviselő
Csonka Ferencné – külsős tag
Kun Attiláné – külsős tag

 

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG

Pénzügyi Bizottság tagjai:

Rimán János – elnök, önkormányzati képviselő
Kucskár Tibor – önkormányzati képviselő
Kosztekné Hirkó Zsuzsanna – külsős tag
Varga Krisztina – külsős tag
Pásztor Tünde – önkormányzati képviselő

 

ÜGYRENDI ÉS KLÍMAVÉDELMI BIZOTTSÁG

Ügyrendi és Klímavédelmi Bizottság tagjai:

Pásztor Tünde – elnök, önkormányzati képviselő
Macsuga Roland – önkormányzati képviselő
Daragó István Ferenc – külsős tag

HUMÁNPOLITIKAI BIZOTTSÁG

Előterjesztések

2016

2017

2018

2019

2020

Előterjesztések

2022

2023

Jegyzőkönyvek

2025

Meghívók

2025

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG

Előterjesztések

2016

2017

2018

2019

2020

Előterjesztések

2021

2022

 1. 01-Tervezet az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 7_2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
 2. 02-Tájékoztató az Önkormányzat 2022. évi I. félévi gazdálkodásáról
 3. 03-Javaslat a Bursa Hungarica 2023. évi fordulójához történő csatlakozásról
 4. 04-Javaslat a Felsőzsolcai Református Egyházközség támogatásáról
 5. 05-Javaslat a Miskolci Egyetemi Atlétikai és Futball Club Felsőzsolca röplabda csapatának eszköztámogatásáról
 6. 06-Javaslat rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről
 7. 07-Javaslat Kucskár Tibor Képviselői Alapja felhasználásának jóváhagyásáról
 8. 08-Javaslat Kassai Attila Képviselői Alapja felhasználásának jóváhagyásáról
 9. 09-Javaslat Felsőzsolca Város Önkormányzatának fenntartása alá tartozó költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak béren kívüli juttatásáról
 10. 10-Javaslat Bolyai utcai ivóvízvezeték rekonstrukció kiviteli tervszintű létesítési engedélyes terv készítéséről
 11. 11-Javaslat a Felsőzsolcai Zeneiskoláért Alapítvány támogatásáról
 12. Szeptember 21.
 13. 01-Javaslat szabad pénzeszköz ismételt lekötéséről
 14. 02-Javaslat csoportos villamos- és földgázenergia közbeszerzés lebonyolításáról
 15. 03-Javaslat a Felsőzsolca 65 hrsz.-ú ingatlanban 4_10 tulajdoni illetőség megvásárlásáról

Szeptember 29

 1. 01-Javaslat TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00022 sz „Csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Felsőzsolcán” c. pály. építési beruházás tárgyú közbesz. elj. megindításáról

2023

Jegyzőkönyvek

2025

Meghívók

2025

ÜGYRENDI ÉS KLÍMAVÉDELMI BIZOTTSÁG

2016 előtt előterjesztések, meghívók gyűjteménye: ITT

Előterjesztések

2016

2017

2018

2019

2020

Előterjesztések

2022

2023

Jegyzőkönyvek

2025

Meghívók

2025