Skip to content

FELSŐZSOLCAI VÁROSÜZEMELTETŐ KÖZPONT

Intézményünk feladata az önkormányzat által alapított költségvetési szervek pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátása, az intézményekben építési, karbantartási, üzemeltetési feladatok ellátása, valamint a közterületek, és a közvilágítási rendszer karbantartása.

Alaptevékenységeink:

Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások

 • Munkahelyi vendéglátás
 • Közutak üzemeltetése
 • Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása
 • Parkfenntartás
 • Város és községgazdálkodási feladatok ellátása
 • Település vízellátása
 • Közvilágítás működtetése és karbantartása
 • Diákétkeztetés
 • Fizikoterápiás ellátás
 • Szociális étkeztetés
 • Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység
 • Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatások
 • Rendezvények Háza üzemeltetés
 • Önállóan működő intézmények részére pénzügyi és műszaki szolgáltatás biztosítása Munkamegosztási Megállapodás alapján
 
Alaptevékenységet kiegészítő szolgáltatásaink:
 • Egészségügyi vállalkozások kiszolgálása
 • Lakosság részére szállítási, karbantartási feladatok végzése (szabad kapacitás esetén)
 • Közületek, vállalkozások részére szállítási, karbantartási feladatok végzése (szabad kapacitás esetén)
 • Idegen vendég étkeztetés
 • Nem lakás céljára szolgáló bérlemények bérbeadása
 

A Felsőzsolcai Városüzemeltető Központ köztisztasági és közterület-fenntartási tevékenységei

Zöldfelület-fenntartási tevékenység

A zöldfelület-fenntartás Felsőzsolca város közterületein történik. Zöldfelület-fenntartási tevékenységeink közé tartozik:

 • Parkfenntartási tevékenység: parkfelületek felújítása, füvesítése, fák cserjék ültetése
  • Utcai sorfák fenntartása: balesetveszélyes fák gallyazása, kivágása, pótlása, tuskóinak kifúrása
  • Városi növényvédelem: köztéri fák, cserjék károsítók elleni védekezése
  • Parlagfű-mentesítés: Évente legalább három alkalommal kaszáljuk a parlagfűvel és más gyomnövényekkel fertőzött közterületeket.
  • Városszépítés: egy- és kétnyári virágok ültetése
  • Közterületi berendezések telepítése
  • Játszóterek fenntartása, átalakítása és karbantartása
  • Kondipark fenntartása, felülvizsgálata
  • Városszépítő akciók: Az önkormányzattal közreműködve részt veszünk a városszépítő akciókban. 

Köztisztasági feladatok

 • Városi takarítás: utak, járdák, terek tisztán-tartása kézi és gépi erővel
  • Közterületen tartandó ünnepi rendezvények előtti és utáni takarítás
  • Városi köztéri szemétszelencék ürítése
  • Buszmegállók takarítása és téli síkosságmentesítése
  • Utak, terek mosatása, locsolása
  • Utak, járdák, kerékpárutak, terek és parkolók téli síkosságmentesítése
  • Illegális szemétlerakatok felszámolása

Egyéb városüzemeltetési feladatok

 • Köztéri emlékhelyek fenntartása
  • Városi zászlózás
  • Szökőkút üzemeltetése
  • Önkormányzati területek gyommentesítése 

Közfoglalkoztatás

Közfoglalkoztatás és egyéb támogatott programok

Felsőzsolcán az Önkormányzati közfoglalkoztatást – Felsőzsolca Város Önkormányzata megbízásából – a Felsőzsolcai Városüzemeltető Központ szervezi. Kiemelt feladat a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők, és egyéb regisztrált álláskeresők munkába állítása. A foglalkoztatás során célunk a munkalehetőség biztosítása minél több aktív korú, szociálisan rászoruló ember számára.

Ennek érdekében maximálisan igyekszünk kihasználni a közfoglalkoztatási lehetőségeket, elsősorban a hagyományos önkormányzati (városüzemeltetési, intézményi) közfoglalkoztatást helyezve előtérbe. Rendszeresen szervezünk a közfoglalkoztatásban résztvevők számára – együttműködve a Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályával – különböző képzéseket, ezzel is elősegítve az elsődleges munkaerőpiaci elhelyezkedést.

A programok szervezésénél, indításánál elsődleges szempont, hogy egész évben tudjunk munkalehetőséget biztosítani elsősorban azok számára, akik váratlan élethelyzetükből adódóan szeretnének részt venni a közfoglalkoztatási programokban. A közfoglalkoztatásban résztvevőkkel határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszonyra irányuló szerződést kötünk, a határozott idejű jogviszony hossza minden esetben a programoktól függ. A napi munkaidő lehet teljes munkaidő (napi 8 óra), valamint részmunkaidő (napi 6 óra), mely szintén programfüggő, illetve előfordul munkaidő keretben történő foglalkoztatás is.

A közfoglalkoztatásban dolgozók főként településfejlesztés, településrendezés, település-üzemeltetés, közparkok fenntartása, közutak fenntartása, környezet- és köztisztaság biztosítása, kulturális szolgáltatás, stb. területeken végzik munkájukat.

Aktuális programjainkkal kapcsolatban részletes tájékoztatást adnak munkatársaink.

Közterület Kezelés

Helyi közutak fenntartási feladatai

A Felsőzsolcai Városüzemeltető Központ a Felsőzsolca város tulajdonában lévő burkolt és burkolatlan úthálózat, zárt csapadékcsatorna, kerékpárút, és gyalogjárda karbantartását, üzemeltetését látja el.

Útkarbantartási munkák:

 • földutak karbantartása
  • szilárdburkolatú utak kátyúzása
  • átereszek javítása 

Út üzemeltetési feladataink:

 • kezelésünkben lévő utak, utcák nyilvántartása
  • utak víztelenítése, padkázása
  • korlátok pótlása, javítása
  • útburkolatok utókezelése

Ideiglenes forgalomszabályozás végzése

Útburkolati jelek fenntartása

Korlátok, oszlopok pótlása, javítása 

Forgalombiztonsági feladatok:

 • utak, járdák, kerékpárutak hibaelhárítása
  • burkolatjelek festése
 • közúti jelzőtáblák kihelyezése
  • Forgalmi rend ellenőrzése és felülvizsgálata 

Beruházás jellegű feladatok:

 • parkolók építése

Belvíz- és csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos feladatok:

 • nyílt árkok, szivárgók, belvíz elvezetők tisztítása, kaszálása (közhasznú foglalkoztatással)
  • zárt csapadékcsatornák tisztítása

Önkormányzati bérlakások üzemeltetése

A Felsőzsolca Város Önkormányzata tulajdonában álló lakások üzemeltetése.

Bérleti szerződések megkötése,

Lakásigénylés, bérleti szerződés hosszabbítás,

Önkormányzati bérlakások lakbére, díjkönyvelése,

Műszaki problémák ügyintézése,

Karbantartási feladatok.

Az önkormányzati tulajdonú bérlakás igénylése a „Önkormányzati bérlakás igénylő lap” elnevezésű nyomtatványon történik.

A bérlakás igénylése iránti kérelem az alábbi linkre kattintva tölthető le:

Önkormányzati bérlakás igénylő lap

Sportlétesítmények

A Felsőzsolcai Rendezvények Háza sportlétesítményt 2008. évben adták át.

Területén található többek között egy kézilabda pálya, futball pálya, megvilágított műfüves pálya, futókör,sportöltöző, szalonnasütő, filagória, játszótér, valamint nyitott kondicionáló park.

A sportlétesítmény rendelkezik 27 m x 45 m nagyságú küzdőtérrel, amihez kapcsolódik egy 210 fős lelátó, valamint nyolc öltöző, az emeleten található egy 52 m2-es tárgyalóterem, valamint négy irodahelyiség.

A komplexum az óvodáskortól a nyugdíjas korig lehetőséget biztosít a sportolásra és az egészség megőrzésére, de ezen kívül számos felsőzsolcai sport és kulturális rendezvénynek adott és ad ma is otthont.

A sportlétesítmény vonatkozásában bővebb információt, tájékoztatást a 06 46/613-029 telefonszámon vagy a rendezvenyekhaza@felsozsolcaph.hu e-mail címen kaphatnak az érdeklődők.

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 08:00 – 12:00
Kedd: nincs
Szerda: 08:00 – 17:00
Csütörtök: 08:00 – 12:00
Péntek: nincs


Pénztári órák:

Hétfő: 08:00 – 12:00
Kedd: nincs
Szerda: 08:00 – 1500
Csütörtök: 08:00 – 1200
Péntek: nincs

 

Központi irányítás (3561 Felsőzsolca, Szent István utca 23.)

A gazdasági, pénzügyi, számviteli, munkaügyi adminisztratív feladatokat látja el. A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda és a Felsőzsolcai Közösségi Ház és Városi Könyvtár pénzügyi, gazdálkodási feladatait is elvégzi. Az egység irányítását közvetlenül a gazdasági vezető látja el.

Igazgató: Molnárné Vantal Nikoletta
Gazdasági vezető: Kovácsné Behina Dorottya
Elérhetőségek: +36 46 613-022,
E-mail: varosuzemelteto@felsozsolcaph.hu

Karbantartó műhely (3561 Felsőzsolca, Kassai utca 6.)

A műszaki, karbantartó, és szolgáltató feladatokat a karbantartó egység látja el, a műszaki vezető irányításával. Az egység részlegei a szállítási tevékenység, a zöldterület kezelés és a közhasznú foglalkoztatás.

Műszaki vezető: Katona Gyula
Elérhetőségek: +36 46 383-254,
E-mail: muhely@felsozsolcaph.hu

 

Központi konyha (3561 Felsőzsolca, Szent István utca 2.)

Az élelmezési feladatokat a Központi konyha dolgozói látják el az élelmezésvezető irányításával. Külső szolgáltatásként lehetőség van ebéd rendelésére is.

Élelmezés vezető: Pázmándi Tiborné
Elérhetőségek: +36 46 383-420,
E-mail: konyha@felsozsolcaph.hu

Felsőzsolcai Egészségház (3561 Felsőzsolca, Rákóczi u. 29.)

A Felsőzsolcai Egészségház a háziorvosi, gyermekorvosi, fogorvosi, védőnői szolgáltatások mellett fizikoterápiás, gyógymasszőri és gyógytornász szolgáltatásokkal látja el a város lakosságát, valamint ügyeleti szolgáltatást biztosít.

Elérhetősége: +36 46 613-030

 

Rendezvények Háza (3561 Felsőzsolca, Sport utca 1.)

A telephelyen sport és szabadidő szolgáltatások vehetők igénybe.

Vezető: Lukács-Novák Mónika
Elérhetőségek: +36 46 613-029,
E-mail: rendezvenyekhaza@felsozsolcaph.hu

Gamesz major (3561 Felsőzsolca, Szent István utca 1.)

A szerv állattartási telephelye. A gondozási feladatokat közfoglalkoztatottak látják el, a műszaki vezető irányításával.

 

Temetkezés:

Felsőzsolca Város köztemetőjének fenntartója a Felsőzsolcai GAMESZ.

Üzemeltetője Urszin László temetkezési vállalkozó.
Elérhetősége: +36 30 526 1918
E-mail: urszintemetkezes@gmail.com

Pályázati kiírások

Lakásbérlet

Lakás bérleti pályázati kiírás 0626 (Kassai u. 4.).

Kassai utca bérlakás pályázat

Helyiségbérlet

Felsőzsolcai Városüzemeltető Központ helyiség bérleti pályázata

A Felsőzsolcai Városüzemeltető Központ Felsőzsolca Város Önkormányzata tulajdonában álló lakások és helyiségek bérbeadásáról a Felsőzsolca Város Képviselő-testületének 12/2024. (V.15.) sz. Önkormányzati rendelete alapján piaci alapon történő helyiség bérleti pályázatot hirdet önkormányzati helyiség bérleti jogának elnyerése céljából.

A pályázati kiírás szerinti bérlakás címe: 3561 Felsőzsolca, Rákóczi út 29.

A használatba vétel várható időpontja: 2024. június 3.

A bérleti szerződés időtartama: határozott, 2024. június 3-tól 2029. május 31-ig tart.

A bérlakás megtekinthető: 2024. május 23. napján 9 és 10 óra között 

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. május 27.

A pályázat elbírálásának időpontja: 2024. május 28.

Pályázni kizárólag a pályázati kiírás mellékletében megjelent pályázati lapon lehetséges, mely postai úton és személyesen is benyújtható a Felsőzsolca, Szent I. u. 23. sz. alatti épületében. A pályázat Felsőzsolca város hivatalos weboldalán a Felhívások menüpontban is megtalálható.

Helyiség bérlet pályázat