Skip to content

PÁLYÁZATOK

Sajtóközlemény – Támogatást nyert és megkezdődött a „Bölcsődei szolgáltatás fejlesztése Felsőzsolcán” című projekt 2023/08/03

„Sajtóközlemény – „Felsőzsolca Város önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése” című projekt zárása 2023/01/10

Az „Felsőzsolca Város önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése” című projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg. A projekt célja Felsőzsolca város önkormányzati intézményeinek hatékonyabb energiahasználata, illetve racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése volt. A beruházás megvalósulása a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentését szolgálják, továbbá a megújuló energiaforrások fokozottabb használatát teszik lehetővé. A fejlesztés tárgya a Felsőzsolcai GAMESZ műhely, valamint iroda épületének, továbbá a központi konyha és a városi könyvtár épületének energetikai korszerűsítése volt. A beruházásnak köszönhetően az épületben dolgozók egy jó energetikai mutatókkal rendelkező intézményben végezhetik feladataikat.

Felsőzsolca Város Önkormányzatának kiemelt törekvése, hogy a közfeladatok ellátásához szükséges épületeit korszerűsítse. Jelen megvalósult projekt kapcsolódik az önkormányzat korábbi fejlesztéseihez, megvalósulásával a település lakossága az önkormányzat által nyújtott közszolgáltatásokat magasabb színvonalú, korszerűbb, energetikailag is megfelelő szintű épületekben veheti majd igénybe, hozzájárulva ezzel az egymásra épülő projektekben való gondolkodás ösztönzéséhez és a gazdasági növekedés elősegítéséhez. A korszerű műszaki és energetikai rendszerek hozzájárulnak az épület környezettudatosabb és fenntarthatóbb működéséhez, a tervezett korszerűsítési beruházások energiatakarékos működése révén biztosítják az ingatlan működési költségeinek csökkenését. Ez hosszú távon hozzájárulhat azon stratégiai cél megvalósulásához, mely a fenntartható fejlődést eredményezi.
A projekt keretében megvalósuló energetika korszerűsítés révén csökken az érintett közintézmény energia felhasználása és károsanyagkibocsátása, így a projekt segíti a fenntartható környezet- és tájhasználattal kapcsolatos célok elérését.

A korszerűsítés keretében a következő munkák történtek: homlokzat hőszigetelése, födém hőszigetelése, homlokzati nyílászárók cseréje, napelemes rendszer kiépítése, fűtési rendszer korszerűsítése.
A felhívásról bővebb információt a www.palyazat.gov.hu  oldalon olvashatnak.
További információ kérhető: Szarka Tamás polgármester

„Tisztítsuk meg az Országot!” – Kamerákat és sorompót helyezett ki az önkormányzat

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával és az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. lebonyolítása által Felsőzsolca Város Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be.

A Pályázati Felhívás célja, hogy Magyarország Kormányának Klíma- és Természetvédelmi Akciótervében foglaltak alapján sor kerüljön az ország területén elhagyott, vagy jogellenesen elhelyezett hulladék felszámolására, kiemelten a hulladék jogellenes elhelyezésének megelőzésére. …

Tisztítsuk meg az Országot! pályázati beszámoló

Közel hét millió forintot nyert Felsőzsolca a „Tisztítsuk meg az Országot” pályázaton, amelyből a felsőzsolcai és ongai körforgalomnál lévő területeket is megtisztították az elmúlt években illegálisan lerakott szeméttől. A Belügyminisztérium az illegális hulladéklerakók érdekében a „Tisztítsuk meg az Országot” projektre pályázati felhívást tett közzé a települési önkormányzatok számára. A támogatás célja az önkormányzati tulajdonú ingatlanokon, közterületen fellelhető illegálisan lerakott, elhagyott hulladék felszámolásának (összegyűjtésének, elszállításának, kezelésének) elősegítése. …..

Sajtóközlemény – Megkezdődött a „Felsőzsolca Város kerékpárút-hálózatának fejlesztése Miskolc, Onga valamint Alsózsolca irányába” című projekt – 2019/10/31

Felsőzsolca Város Önkormányzata 288,39 millió Ft 100%-os intenzitású támogatást nyert a „Felsőzsolca Város kerékpárút-hálózatának fejlesztése Miskolc, Onga valamint Alsózsolca irányába” című és TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00012 azonosító számú projekt megvalósításához. …..

Felsőzsolca Város Önkormányzati épületeinek energetika

Megkezdődött az „Energetikai korszerűsítés Felsőzsolcán” című projekt

Felsőzsolca Város Önkormányzata 140 millió Ft 100%-os intenzitású támogatást nyert az „Energetikai korszerűsítés Felsőzsolcán” című és TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00081 azonosító számú projekt megvalósításához.

Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a Miskolci járásban efop-1.5.2-16-2017-00034

Megkezdődött a „Felsőzsolca Város önkormányzati épületeinek energetikai körszerűsítése TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00128

Zöld város kialakítása Felsőzsolcán

Humán szolgáltatás

Csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése

Családgondozó

Felsőzsolca város önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

Csillagfény Tanoda