Skip to content

PÁLYÁZATOK

Sajtóközlemény – Támogatást nyert és megkezdődött a „Bölcsődei szolgáltatás fejlesztése Felsőzsolcán” című projekt 2023/08/03

„Sajtóközlemény – „Felsőzsolca Város önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése” című projekt zárása 2023/01/10

Az „Felsőzsolca Város önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése” című projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg. A projekt célja Felsőzsolca város önkormányzati intézményeinek hatékonyabb energiahasználata, illetve racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése volt. A beruházás megvalósulása a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentését szolgálják, továbbá a megújuló energiaforrások fokozottabb használatát teszik lehetővé. A fejlesztés tárgya a Felsőzsolcai GAMESZ műhely, valamint iroda épületének, továbbá a központi konyha és a városi könyvtár épületének energetikai korszerűsítése volt. A beruházásnak köszönhetően az épületben dolgozók egy jó energetikai mutatókkal rendelkező intézményben végezhetik feladataikat.

Felsőzsolca Város Önkormányzatának kiemelt törekvése, hogy a közfeladatok ellátásához szükséges épületeit korszerűsítse. Jelen megvalósult projekt kapcsolódik az önkormányzat korábbi fejlesztéseihez, megvalósulásával a település lakossága az önkormányzat által nyújtott közszolgáltatásokat magasabb színvonalú, korszerűbb, energetikailag is megfelelő szintű épületekben veheti majd igénybe, hozzájárulva ezzel az egymásra épülő projektekben való gondolkodás ösztönzéséhez és a gazdasági növekedés elősegítéséhez. A korszerű műszaki és energetikai rendszerek hozzájárulnak az épület környezettudatosabb és fenntarthatóbb működéséhez, a tervezett korszerűsítési beruházások energiatakarékos működése révén biztosítják az ingatlan működési költségeinek csökkenését. Ez hosszú távon hozzájárulhat azon stratégiai cél megvalósulásához, mely a fenntartható fejlődést eredményezi.
A projekt keretében megvalósuló energetika korszerűsítés révén csökken az érintett közintézmény energia felhasználása és károsanyagkibocsátása, így a projekt segíti a fenntartható környezet- és tájhasználattal kapcsolatos célok elérését.

A korszerűsítés keretében a következő munkák történtek: homlokzat hőszigetelése, födém hőszigetelése, homlokzati nyílászárók cseréje, napelemes rendszer kiépítése, fűtési rendszer korszerűsítése.
A felhívásról bővebb információt a www.palyazat.gov.hu  oldalon olvashatnak.
További információ kérhető: Szarka Tamás polgármester

„Tisztítsuk meg az Országot!” – Kamerákat és sorompót helyezett ki az önkormányzat

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával és az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. lebonyolítása által Felsőzsolca Város Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be.

A Pályázati Felhívás célja, hogy Magyarország Kormányának Klíma- és Természetvédelmi Akciótervében foglaltak alapján sor kerüljön az ország területén elhagyott, vagy jogellenesen elhelyezett hulladék felszámolására, kiemelten a hulladék jogellenes elhelyezésének megelőzésére. …

Tisztítsuk meg az Országot! pályázati beszámoló

Közel hét millió forintot nyert Felsőzsolca a „Tisztítsuk meg az Országot” pályázaton, amelyből a felsőzsolcai és ongai körforgalomnál lévő területeket is megtisztították az elmúlt években illegálisan lerakott szeméttől. A Belügyminisztérium az illegális hulladéklerakók érdekében a „Tisztítsuk meg az Országot” projektre pályázati felhívást tett közzé a települési önkormányzatok számára. A támogatás célja az önkormányzati tulajdonú ingatlanokon, közterületen fellelhető illegálisan lerakott, elhagyott hulladék felszámolásának (összegyűjtésének, elszállításának, kezelésének) elősegítése. …..

Sajtóközlemény – Befejeződött a „Felsőzsolca Város kerékpárút-hálózatának fejlesztése Miskolc, Onga valamint Alsózsolca irányába” című projekt 2023/08/31

Sajtóközlemény – Megkezdődött a „Felsőzsolca Város kerékpárút-hálózatának fejlesztése Miskolc, Onga valamint Alsózsolca irányába” című projekt – 2019/10/31

Felsőzsolca Város Önkormányzata 288,39 millió Ft 100%-os intenzitású támogatást nyert a „Felsőzsolca Város kerékpárút-hálózatának fejlesztése Miskolc, Onga valamint Alsózsolca irányába” című és TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00012 azonosító számú projekt megvalósításához. …..

Felsőzsolca Város Önkormányzati épületeinek energetika

Megkezdődött az „Energetikai korszerűsítés Felsőzsolcán” című projekt

Felsőzsolca Város Önkormányzata 140 millió Ft 100%-os intenzitású támogatást nyert az „Energetikai korszerűsítés Felsőzsolcán” című és TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00081 azonosító számú projekt megvalósításához.

Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a Miskolci járásban efop-1.5.2-16-2017-00034

Megkezdődött a „Felsőzsolca Város önkormányzati épületeinek energetikai körszerűsítése TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00128

Zöld város kialakítása Felsőzsolcán

Humán szolgáltatás

Csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése

Családgondozó

Felsőzsolca város önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

Csillagfény Tanoda

Közösségi Ház és Városi Könyvtár (integrált kulturális intézmény) intézményvezető állás pályázat

Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Felsőzsolcai Közösségi Ház és Városi Könyvtár (integrált kulturális intézmény) intézményvezető munkakör betöltésére a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény és a 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 5. § alapján

A munkavégzés helye: 3561 Felsőzsolca, Szent István utca 2.

A munkaviszony kezdő időpontja: 2023. december 1.

A munkaviszony befejező időpontja: 2028. november 30.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (munkarendje kötetlen).

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. október 24.

A pályázat benyújtásának módja: postai úton vagy személyesen a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldéssel (3561 Felsőzsolca, Szent István utca 20.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat iktatószámát: 257-15/2023., valamint a munkakör megnevezését: Felsőzsolcai Közösségi Ház és Városi Könyvtár igazgató.

A pályázat iránt érdeklődők részére a pályázatok elkészítéséhez szükséges tájékoztatást, a pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szarka Tamás polgármester nyújt a +36 46 613 000 telefonszámon.

Kiírás: MEGNÉZEM