Skip to content

NEVELÉS, OKTATÁS

ÓVODÁK

Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda

A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda – ahogyan a neve is jelzi – a Miskolc közvetlen szomszédságában található Sajó menti kisváros, Felsőzsolca Város önkormányzati óvodája. Alapítása egészen 1887-ra nyúlik vissza, és Felsőzsolca akkori földesúrnője, Szathmáry Király Pálné, született Platthy Ida nevéhez fűződik.

A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda két – helyrajzilag különálló, a település két pólusán fekvő – óvoda egyesüléséből jött létre.

Az óvoda székhelye a Park utca 3. szám alatti – Platthy Ida Óvoda -, mely nemrég ünnepelte alapításának 40. évfordulóját. Telephely óvodánk a Szent István utca 43. szám alatt található – Krisztina Óvoda -, mely Felsőzsolca legrégebbi óvodája.

Elérhetőség:

Székhely: Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda Park utcai székhelye

Cím: 3561 Felsőzsolca, Park utca 3.

Telefon: 06-46/383-043

Telephely: Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda Szent István utcai telephelye

Cím: 3561 Felsőzsolca, Szent István utca 43.

Telefon: 06-46/383-854

Intézményvezető: Mag Zsolt Sándorné

Intézményvezető-helyettes:

Park utcai Óvodában: Radácsi Jánosné

Szent István utcai Óvodában: Krocsekné Csabai Zsuzsanna

Óvodatitkár: Narancsik Mónika

E-mail: feovoda@gmail.com

Honlap cím: www.zsolcaovi.hu

Személyi feltételek, az óvodák működése

Mindkét óvoda öt-öt csoporttal működik. A Szent István úti Krisztina Óvodában a csoportok mindegyike osztatlan (vegyes), a Park úti Platthy Ida Óvoda csoportjai részben osztottak (két korcsoport szerint szerveződik egy csoportba).

Az óvoda személyi állományába 37 fő tartozik. A vezetőséget az óvodavezető, illetve óvodánkként egy-egy fő óvodavezető-helyettes alkotja. Csoportonként két óvodapedagógus, illetve egy dadus gondoskodik a gyermekek egyéni képességeihez igazodó fejlesztéséről, illetve a gondozási teendők elvégzéséről. Valamennyi óvodapedagógus főiskolai végzettséggel rendelkezik.

Kollégáink közül heten pedagógus szakvizsgával rendelkeznek, vezetői, fejlesztő, mozgásfejlesztő, ketten tanítói, egy fő angol nyelvtanári diplomával rendelkezik.

Az óvodatitkár látja el az óvoda ügyviteli feladataival kapcsolatos teendőket, illetve három kollégánk pedagógiai asszisztensként segíti az adminisztratív feladatok elvégzését, illetve az óvodapedagógusok munkáját. Az óvodákban működő tálalókonyháinkban felmerülő feladatokat egy-egy konyhai alkalmazott látja el.

Tárgyi feltételek

Mindkét óvodaépületben jól felszerelt, esztétikus csoportszobákkal, fejlesztő játékokkal, tágas játszóudvarokkal, és a kor elvárásainak megfelelő kültéri játszóparkkal várjuk a kicsiket.

A székhely óvoda a 2010-es árvíz után teljes körű felújításon esett át, a gépészettől a játék- és bútorcseréig mindenre sor került. A telephely óvodát 2013-ban az új Széchenyi terv keretében korszerűsítették, melynek során kialakításra kerültek az addig hiányzó helyiségek is, elkészült a tornaszoba, a fejlesztő szoba, a gyermek elkülönítő, és orvosi szoba is.

Pedagógiai hitvallásunk

Az óvodáinkban folyó nevelő-oktató munka alapja az a pedagógiai program, amelyet nevelőtestületünk a helyi feltételeket, igényeket, elvárásokat ismerve maga állított össze. Óvodai nevelésünkben kiemelt szerepe van az egyéni képességekhez igazodó, azt messzemenőkig figyelembe vevő és arra építő egyéni fejlesztésnek, az integrált tanulási lehetőségek megvalósításának, és a környezettudatos magatartási normák kialakításának.

Óvodásainkat jó hangulatban, nyugodt, családias környezetben neveljük. Gyermekközpontú, befogadó intézményként biztosítjuk minden gyermek számára az esélyegyenlőséget, életkorukhoz és fejlettségükhöz alkalmazkodó tevékenységet. Arra törekszünk, hogy óvodáskor végére minél sokoldalúbb, egészséges személyiségekké váljanak.

Nevelőmunkánkban fontos szerepe van a néphagyományok ápolásának. A jeles napokra készülve megismertetjük a gyerekeket elődeink életével, egy-egy jeles naphoz fűződő népszokással. Szükségét érezzük annak, hogy napjaink felgyorsult világában is gyökerük legyen mindennapi tevékenységeinknek, a jeles napok, a helyi hagyományok, az ünnepek pedig keretet adjanak óvodai életünknek. Olyan jeles napok kerülnek be óvodai életünkbe, amelyeket tartalmát közel tudjuk vinni óvodásainkhoz.

Jeles naphoz kapcsolódó programjaink:

 • Mihály-napi vásár,
 • Márton-napi játszóház,
 • Lucázás,
 • Adventi ünnep,
 • Adventi-játszóház,
 • Farsangolás,
 • Kiszebáb-égetés,
 • Gergely-járás,
 • Húsvéti tánc- és játszóház.

Az óvodához, az óvodai élethez kapcsolódó ünnepeink, rendezvényeink:

 • Mikulás-várás,
 • Anyák napja,
 • Évzárók,
 • Ballagási ünnepek.

Mindezek erősítik az összetartozás érzésének kialakulását, a gyerekek, a csoportok átélhetik az alkalomra, ünnepre való készülődés izgalmát.

Óvodáinkban egy munkaközösség működik, melynek közös célja a szakmai munka színvonalának segítése bemutató foglalkozásokkal, a továbbképzéseken tanultak átadásával, és az új, innovatív ötletek kipróbálásával.

Fontosnak tartjuk a családokkal történő együttműködést, sok olyan programot szervezünk, amelybe a szülők is bekapcsolódhatnak, ilyenek például a játszóházak, a jeles napokhoz kapcsolódó programok, a táncházak, és a Föld Napján megtartott óvodaszépítési délelőtt.

A szülői értekezletek segítik a szülők tájékoztatását, a fogadóórákon biztosítjuk az egyéni beszélgetést, a segítségnyújtást gyermekük problémáit, nevelését illetően. A visszajelzések, partneri elégedettségmérések azt mutatják, a szülők elégedettek az óvodánkkal.

Mi, az óvoda munkatársai büszkék vagyunk intézményünkre, lelkiismeretes pedagógiai munkánkra, az óvoda külső és belső környezetére. Továbbra is mindent elkövetünk annak érdekében, hogy megfeleljünk annak a bizalomnak, amelyet a szülők tanúsítanak irányunkban, amikor óvodánkra esik a választásuk.

Mag Zsolt Sándorné
Intézményvezető

Szent Miklós Görögkatolikus Óvoda és Bölcsőde Felsőzsolcai Tagóvodája

A felsőzsolcai Szent Miklós Óvoda 2004 óta lett Szent Miklós Görögkatolikus Óvoda és Bölcsőde tagintézménye. A nagyon jó helyi adottságokkal rendelkező óvoda a görög katolikus templom szomszédságában található.

A 60 férőhelyes 2 csoportos intézményben fokozott hangsúlyt fektetnek a teremtett világ megismerésére, a természet megfigyelésére, a természet védelmére.

A Szent Miklós Bölcsőde ugyanezen a helyszínen 2009 szeptemberében nyitotta meg kapuját, családias környezetben nevelve a gyermekeket 3 éves korukig. A bölcsődéből az óvodába való átmenet zökkenőmentességét biztosítja, hogy a két intézmény egy telephelyen található.

A megfelelő helyi adottságok és a szakképzett dolgozók együttműködésének köszönhetően a két intézményben biztosítottak a közös programok, illetve egymás munkájának megismerése.


Kapcsolat:

Szent Miklós Görögkatolikus Óvoda és Bölcsőde Felsőzsolcai Tagóvodája
3561 Felsőzsolca, Deák Ferenc út 1.

Telefon: 06 46 384 231

Email: zsolcaigorogovoda@gmail.com

Facebook oldalunk: https://www.facebook.com/szentmiklosgorkatovodaesbolcsode/

Honlapunk: https://www.szentmiklosgorogkatolikusovoda.hu/p/felsozsolcai-tagovoda.html

Szent Miklós Görögkatolikus Óvoda és Bölcsőde Felsőzsolcai Tagbölcsődéje
3561 Felsőzsolca, Deák Ferenc út 1.

Telefon: +36 30 817 6107

ISKOLÁK

Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskola

A Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskola 2012. augusztus 31-én jött létre, fenntartója az Egri Főegyházmegye.

Az intézmény célja a gyermekek keresztény értékrendben történő nevelése – oktatása, a tehetséges diákok segítése, tanulási nehézségekkel küzdő tanulók fejlesztése, valamint felkészítése a sikeres továbbtanulásra.

A nevelő-oktató munka során szeretnék elérni, hogy minden tanuló jól érezze magát az iskolában, ehhez a szükséges személyi és tárgy feltételekkel is rendelkeznek.

Szeretettel várják azokat a felsőzsolcai gyermekeket, akiket a szüleik az iskolával együttműködve keresztény nevelésben szeretnének részesíteni!

Elérhetőségek:

Postai cím:
Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskola
3561 Felsőzsolca Szent István utca 2.

E-mail cím: katisk.fzs@gmail.com

Weboldal: http://www.zsolcakatisk.hu/

Telefonszámok: Igazgató: 06 46/584-293

Titkárság: Telefon/Telefax: 06 46/584-292

Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda

A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda 1-8.osztályos felmenő rendszerben bővülő általános iskolaként működik. Alapítója és fenntartója a Tiszáninneni Református Egyházkerület.

Az iskola magas színvonalú oktatást biztosít tanulói számára. Felkészült, tapasztalt és szakképzett pedagógusok várják az ide érkező gyermekeket. A nevelés, oktatás középpontjában a gyermek áll.

Szeretettel várják mindazok jelentkezését, akik keresztyén értékrenden alapuló nevelést-oktatást szeretnének gyermeküknek biztosítani!

Elérhetőségek:

Postai cím:
Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda
3561 Felsőzsolca, Sport u. 2-6.

E-mail cím: kazinczy14@gmail.com

Weboldal: http://refkazinczy.tirek.hu/

Telefonszámok: 46/584-223,  46/584-224, 06-30/997-9584
Fax: 46/584-224