Skip to content

EGYHÁZAK

Felsőzsolcai Görögkatolikus Parókia és Templom

Görögkatolikus őseinket a 18. században hívta ide, az elnéptelenedett falu helyére Dőry 2. András (1687-1730). Ő kezdte újjáépíteni Felsőzsolcát a ruszin családokkal. 1749-ben 49-en lakták a falut, a 19. század elejére a lakosság létszáma elérte a 600-700 főt.

 

Vallási szempontból meghatározó volt a görögkatolikus és a római katolikus vallás a településen.

 

Az egyházközséget, amely Sajópetri filiája volt, 1803-ban alapították, ekkor 423 híve volt.

 

Egy parasztházat alakítottak át kápolnává és iskolává, majd még ebben az évben kérték a hívek Bacsinszky András munkácsi püspököt, hogy a görömbölyi régi fatemplom anyagát a ház bővítésére fölhasználhassák.

 

A meglévő templom építését Szaffka János parókus vezetésével, a hívek adományából, és Ferenc József támogatásával 1849-ben kezdték meg és 1851-re készült el torony nélkül.

 

A templomot az Istenszülő Szűz Mária elszenderedésének és mennybevételének tiszteletére szentelték.

 

A templom belül tágas, szentélye félkörívesen záródik, mennyezete csehboltozat szerint készült. A bejárat felett karzat található. Az előkészületi oltár a templom legrégebb berendezési tárgya, 1837-ben készült P. Tóth János ajándékaként.

 

1883-ban a templom leégett, de hamarosan helyreállították. A tornyát 1888-ban emelték.

 

Jelenleg 2 harang található a toronyban, egy 234 kg-os és 75 kg-os. (A 402 kg-os nagy harangot a II. világháborúban hadi célra elvitték).

 

Az új ikonosztáziont a képekkel együtt Spisák Imre és Gyula Budapesten élő iparművészek készítették, 1894-ben. A templom mennyezeti falképeit Puskás László festette 1991-ben. A szentély falán található ikonok Dr. Janka Gábor ikonfestő pap alkotásai.

 

Három zászló található a karzat mellvédjén: a vatikáni, a magyar és a Felsőzsolca városé.

 

Hat templomi lobogó díszíti: 2-2 piros, 1 fehér és 1 zöld színű drapérián, szentek és ünnepek képeivel.

 

A hívek nagylelkű adományaiból tovább szépül a parókia és a templom

2013-ban a templom előtti kert és bejárat térkőburkolattal és füvesítéssel kapott új arculatot.

Az Önkormányzat járdát épített és parkolót alakított ki a templom előtt.

2014-ben megtörtént a villamos hálózat teljes cseréje, a szentély és a hajó oldalfalainak festése, valamint az előcsarnok és kórusfeljáró felújítása. Dr. Orosz Atanáz püspök a Mennybemenetel ünnepén új oltárasztalt szentelt  fel.

2015 őszén felújításra került a templom teljes tetőszerkezete cserépfedéssel.

 

A Felsőzsolcai Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat adományaként Szent Demetert ábrázoló ólomüveg ablakkal gazdagodott a templom, amelyet Horváth Mária üvegfestő művésznő tervezett és készített.

2017-ben felújították a templomkertben lévő keresztet – új lemezre festett Krisztus-ábrázolás.

2018-ban, a templom külső felújítása is megtörtént, mely során tört fehér és sárga színt kapott az épület.

2019-ben szép és igényes kivitelű padokkal gazdagodott a templom, amelyet Hriczó János készített munkatársaival együtt.

A munka 2020-ban folytatódott, ekkor készítette a gyóntatófülkét, valamint gazdaságos és környezetbarát infra – fűtés került beépítésre az előző évben készült padokba.

 

A Rózsafüzér Társulat tagjainak adományából rézlemez előtető készült a főbejárat felé, a toronyba pedig két új színes üvegablak került: az áldó Krisztus, valamint az Istenszülő a jellel. Ezek szintén Horváth Mária üvegfestő művésznő alkotásai.

A templom és a parókia kerítésének felújítását, festését Fehér Tibor vállalkozó végezte.

Városunk egyik ékessége a kívül – belül felújított Görögkatolikus Templom. Érdemes megtekinteni vallási és művészeti szempontból egyaránt.

 

Felsőzsolcán jelenleg körülbelül 800 görögkatolikus él.

 

Első lelkész: Pelles János, 1803-1815-ig
Templomépítés (1849-1851)
Templomépítő parókus: Szaffka János

 

Az egyházközség parókusai:

-1896-ig Dubay Illés
1896-1901-ig Mocsár Endre
1901-1902-ig Andrejkó Miklós
1902-1929-ig Andor Miklós
1929-1976-ig Dr. Bodnár Béla,
1976-1981-ig, Szaplonczay György  parókus
1981-2011-ig Vatamány Albert esperes parókus
2011. augusztus 1-től Gulybán Tibor esperes parókus látja el a szolgálatot.

 

Elérhetőségek:

Az Egyházközség címe:
Felsőzsolcai Görögkatolikus Parókia
3561 Felsőzsolca, Szent István u. 41.
Telefon és faxszám: +36 (46) 383 729
E-mail: gulyban.tibor@gmail.com

Parókusa: Gulybán Tibor esperes parókus

 

Istentiszteleti rend Felsőzsolcán:

Hétköznap:
7:00 órakor Szent Liturgia

Szombaton és ünnep előtt:
17:00/18:00 órakor alkonyati zsolozsma (téli-nyári idő szerint)

Vasárnap  és  ünnepnap:
8:00 Reggeli zsolozsma
9:00 Szent Liturgia
17:00/18:00 Alkonyati zsolozsma

Alsózsolcán: Szent Liturgia a hónap második vasárnapján 11:00 órakor, a Római Katolikus templomban.

Református Egyház

A város múltjában a reformátusság a XVI. sz. második felében már megjelent, sőt 1597-ben templommal bíró, önállóan lelkészt tartó gyülekezetet alkotott, s a XVII. sz. közepi török dúlás pusztításáig lakossága már egészében református volt. A település újraélesztése során a XVIII. században a református Miskolc köré idegen ajkú és katolikus vallású lakosságot hozattak a Habsburgok. Ekkortól a kis létszámú reformátusság a szomszédos Alsózsolca szórványa, majd filiája lett. Ugyanakkor a város neves személyiségei közül a kastély birtokosai, a Szathmáry Király család tagjainak jelentős része is református volt, akik szép úrvacsorai kelyheket adományoztak az alsózsolcai gyülekezetnek.

 

Miskolc iparosításával aztán egyre több református költözött a városba a Tiszamentéről és a Bodrogközből. A kezdetben házaknál tartott istentiszteleti alkalmak után az erősödő közösség 1957-ben felépítette első állandó istentiszteleti helyét. Abban a korban templom nem, de egy imaház felépülhetett. A gyülekezet szépen gyarapodott. Az istentiszteleti hely az évek során templom jelleget öltött, hiszen a kezdeti lapos födém előbb sátortetőt kapott, harangláb készült, oldalhajókkal, kisebb toronnyal bővült az épület, mely ma kb. 150 főt tud befogadni. Szabadtéri alkalmakhoz filagória készült, 2019-ben pedig egy majdani gyülekezeti háznak tervezett közeli ingatlant is megvásárolt a közösség. Az önállósodó gyülekezetet előbb Kulcsár József, majd Tar Sándor alsózsolcai lelkipásztor gondozta nagy hűséggel.

 

A 2012 szeptemberétől – a Tiszáninneni Református Egyházkerület fenntartásában – indult Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola nagy missziói lehetőséget kínál a gyülekezetnek.

 

A nyugdíjba vonuló Tar Sándor utódjául az iskola lelkészét, Alexa Gábort választotta meg Alsózsolcával együtt a gyülekezet, aki 2013-tól hirdeti itt Isten igéjét. A városban élő 900 fő körüli reformátusságból a gyülekezet fenntartásából aktívan részt vállaló felnőtt taglétszám jelenleg 300 fő.

 

Rendszeres istentiszteleti alkalmak:

Péntekenként 17.30-tól hétközi istentisztelet

Vasárnaponként 9.00-től istentisztelet

Úrvacsorás istentiszteletek előtt pénteken és szombaton 17.30-tól bűnbánati istentisztelet

Minden páratlan év őszén indul konfirmációi előkészítés is.

A gyülekezet ifjúsági és gyermek-csoportja, a Magvetők, Mészárosné Tóth Zsuzsanna presbiter vezetésével karácsonyra, anyák napjára ünnepi műsorokkal készül. A református iskola tanulói is több alkalommal végeznek szolgálatokat az istentiszteleteken.

 

Elérhetőségek:

A templom címe: 3561 Felsőzsolca, Mártírok útja 6. (a Kegyeleti emlékpark szomszédságában)

Gyülekezeti Facebook csoport: Felsőzsolcai Református Egyházközség

 

A gyülekezet elnöksége:

Alexa Gábor lelkipásztor: +36 30 638 28 00
Pucsok Sándor gondnok (kurátor): +36 20 424 30 80
A gyülekezet vezetését a 13 fős választott presbitérium látja el.
Harangozó, pénztáros: Pucsok Sándorné +36 20 424 30 80

 

A gyülekezet bankszámlaszáma: Takarékbank 54500112-10028856

 

Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Zsid 13,8

Római Katolikus Egyházközség

A plébánia alapításának éve: 1817.

A templom közvetlen előzménye egy kápolna, melyet 1815. szept. 17-én szenteltek fel Keresztelő Szent János tiszteletére.

A mai templom alapkő letétele 1898. április 3-án, felszentelése 1900. augusztus 26-án történt. A templom építő plébános Koncz Pál volt.

A templom titulusa: Keresztelő Szent János születése. Ünnepe június 29-e, Búcsújának napja az ünnepet követő vasárnap. A templom oltárképét Benkei István festette.

 

A szentmisék rendje:

Hétköznaponként reggel 7:30 órakor kezdődnek, kivéve az adventi időszakban, amikor reggel 6 órakor (zsolozsmával).

Május hónapban: 18 órakor, a májusi ájtatossággal,

Október hónapban: 17 órakor, a Rózsafüzér ájtatossággal.

Szombaton vasárnapi mise: télen 17 órakor, nyáron 18 órakor.

Vasárnap, és ünnepnapokon 10 órakor.


Más templomi programok:

Minden hónap első vasárnapján 14:30 órakor Rózsafűzés ájtatosság, 15 órakor Szentségimádás.

Minden első csütörtökön, 17 órától Szentségimádás

Minden hónap 12-én Fatimai Engesztelő Imaórák 17 órától.

Minden hétfőn, az iskolai évhez alkalmazkodva Szentírás magyarazát a plébánia hittantermében 18 órakor.

Szombat délutánonként, szintén az iskolai évhez alkalmazkodva, szentségi előkészítések: télen 15 órától, tavasztól 16 órától az elsőáldozásra készülők számára,

A bérmálkozásra készülőknek: télen 16 órától, tavasztól 17 órától.

Betegek látogatása: minden hónap első péntekén, szükség esetén bármikor!

Plébániánk területén négy Rózsafűzér csoport imádkozik.

Filia: Arnót /Fájdalmas Anya/

Plébános: Deli Lajos, 2018. augusztus elsejétől

 

Elérhetőségek:

Levélcím: Római Katolikus Egyházközség 3561 Felsőzsolca, Rákóczi F. u. 30.

Templom: Felsőzsolca, Rákóczi F. u. 27.

Telefonszám: 46/383-809

Plébános telefonszáma: 30/21 88 195

E-mail: deli.lajos@egriegyhazmegye.hu; deli.lajos540209@gmail.com