Skip to content

KÖZSZOLGÁLTATÁSOK LISTÁJA

Sorszám Szolgáltató megnevezése Közszolgáltatás
1. ÉRV Zrt. ivóvízszolgáltatás
2. MIVÍZ Kft. szennyvíz szolgáltatás
3. MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. közvilágítás
4. NHKV Zrt. hulladékszállítás
5. KH-Medworks Egészségügyi Oktató és Szolgáltató Kft. orvosi ügyelet
6. MVK Zrt. Személyszállítás városi közlekedés
7. Urszin László e.v. temetkezési szolgáltatás
8. MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. gázszolgáltatás
9. Magyar Telecom Nyrt. internetszolgáltatás
10. Védőnői Szolgálat terhesgondozás
11. Dr. Basista Titusz fogászati ellátás
12. Dr. Szarka Szilvia fogászati ellátás
13. Dudás és Mátyus Bt. felnőtt háziorvosi ellátás
14. Márk Humán Egészségügyi Szolgáltató Bt. felnőtt háziorvosi ellátás
15. LORMED Kft. felnőtt háziorvosi ellátás
16. DR. PED-MED Kft. gyermekorvosi ellátás
17. Felsőzsolcai Szociális Szolgáltató Központ szociális étkeztetés, család- és gyermekjóléti tevékenység, házi segítségnyújtás, tanyagondnoki szolgálat
18. Felsőzsolcai GAMESZ városüzemeltetés
19. Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda alapfokú oktatás, gyermekek napközbeni ellátása