Skip to content

KÖZSZOLGÁLTATÁSOK LISTÁJA

Sorszám Szolgáltató megnevezése Közszolgáltatás
1. ÉRV Zrt. ivóvízszolgáltatás
2. MIVÍZ Kft. szennyvíz szolgáltatás
3. ELMŰ-ÉMÁSZ Nyrt. közvilágítás
4. NHKV Zrt. hulladékszállítás
5. KH-Medworks Egészségügyi Oktató és Szolgáltató Kft. orvosi ügyelet
6. MVK Zrt. Személyszállítás városi közlekedés
7. Urszin László e.v. temetkezési szolgáltatás
8. Nemzeti Közművek Zrt. gázszolgáltatás
9. Vodafone Magyarország Zrt. (UPC) internetszolgáltatás
10. ISZISZ Védőnői Szolgálat terhesgondozás
11. Dr. Basista Titusz fogászati ellátás
12. Dr. Szarka Szilvia fogászati ellátás
13. Dudás és Mátyus Bt. felnőtt háziorvosi ellátás
14. Márk Humán Egészségügyi Szolgáltató Bt. felnőtt háziorvosi ellátás
15. LORMED Kft. felnőtt háziorvosi ellátás
16. DR. PED-MED Kft. gyermekorvosi ellátás
17. Egészségház-fizioterápia fizioterápia
18. Felsőzsolcai Szociális Szolgáltató Központ szociális étkeztetés, család- és gyermekjóléti tevékenység, házi segítségnyújtás, tanyagondnoki szolgálat
19. Felsőzsolcai GAMESZ városüzemeltetés
20. Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda alapfokú oktatás, gyermekek napközbeni ellátása