Skip to content

ÜGYRENDI ÉS KLÍMAVÉDELMI BIZOTTSÁG

Előterjesztések

2012

2013

2014

Január

 1. 01-Ügyrendi Bizottság 2014. évi munkaterve
 2. 03-Tervezet a 2014. évi igazgatási szünetről
 3. 05-Javaslat SHBÖTT Alapszabályának felülvizsgál
  – Melléklet

Február

 1. 01-Tervezet az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló ren
 2. 01-2-Előirányzat módosítás-Önkormányzat és intézmények
  – Mellékletek
 3. 03-Tervezet a Képviselő-testület 2014. évi költségvetési rendele
  – Melléklet
  -Indoklás
 4. 04-Javaslat az önkormányzatra és költségvetési szerveire vonatkozó takarékossági intézkedésre
 5. 05-Tervezet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Március

 1. 01-Beszámoló a Felsőzsolcai Közös Önkormányzati Hivatal tevékenységéről
 2. 02-Tervezet a szociális ellátásokról és a szociális szolgáltatásokról szóló rendelet módosítására
 3. 03-Javaslat a Pénzügyi Bizottság nem képviselő tagjának megválasztására
 4. 04-Javaslat testvériskolai szerződés aláírásához elvi támogatás biztosítására
 5. 05-Javaslat a Felsőzsolcai Közös Önkormányzati Hivatal etikai kódexének elfogadására

Május

 1. 01-02- Beszámoló a költségvetés végrehajtásáról GAMESZ
 2. 01-Beszámoló a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról
 3. 02-Tervezet a költségvetés végrehajtásáról
  – 02-1-Tervezet a vagyongazdálkodásáról mellékletek
 4. 02-Tervezet az SzMSz módosítására
 5. 03-Tervezet Közterület-használat rendelet módosításról
 6. 04-Tervezet a szociális rendelet módosítására

Június

 1. 01-Beszámoló az Ügyrendi Bizottság 2013. évi munkájáról
 2. 03 Tervezet 2014. évi költségvetés módosítására
  03-02 Előirányzat módosítás
  03-03-Mellékletek

Szeptember

 1. 01-Tájékoztató az önkormányzat 2014. I. félévi gazdálkodásáról
  01-01-Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásáról mellékletek
  01-02-Tájékoztató a GAMESZ gazdálkodásáról
 2. 02-2010-2014 ciklus összegzése
 3. 03-Tervezet házszámozásról és házszám megállapításáról jó
 4. 04-Javaslat az óvodai vizsgálóbizottság megszüntetésére

December

 1. 01-Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervére
 2. 02-Javaslat a 218-2013. számú határozat módosítására

2015

Január

 1. 01-Ügyrendi munkaterve
 2. 02-Tervezet a 2015. évi igazgatási szünetről
 3. 03-Tervezet illetménykiegészítésről, vezetői illetménypótlékokról

Február

 1. 01-Beszámoló a Zsolca TV Kft. 2014. évi tevékenységéről
 2. 01-rk-Tervezet a szociális ellátásokról és a szociális szolgáltatásokról szóló önk rend mód-ra

Március

 1. 01- Beszámoló a Felsőzsolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi tevékenységéről
 2. 02- Fzs Polg Hiv a működési feltét bizt és a gazdálkodási feladatok ellát vonatk munkamegoszt megáll elfog
  02-1 – Fzs Polg Hiv a működési feltét bizt és a gazdálkodási feladatok ellát vonatk megáll
  03-2 – Fzs Polg Hiv a működési feltét bizt és a gazdálkodási feladatok ellát vonatk munkamegoszt megáll

Május

 1. 01-Javaslat+határozati javaslat
  – melléklet
 2. 02-Javaslat a polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyására
 3. 04-Javaslat Lucák Laura támogatás iránti kérelme a Cserkész Világtalálkozón való részvételéhez
 4. 06-Javaslat kinevezéshez történő hozzájárulásra
  – melléklet

Június

 1. 01-02-FIZ tajekoztato
 2. 01-Fedlap+határozati javaslat
 3. 02-Beszámoló a Sajóvölgye Energia Nonprofit Kft. 2014. évi tevékenységéről
  1- melléklet
  2- melléklet
  3- melléklet
 4. 03-Javaslat a GAMESZ igazgató munkakörének betöltésére irányuló pályázat kiírására

Szeptember

 1. 01-Tájékoztató az önkormányzat 2015. I. félévi gazdálkodásáról
  01-02-2015. I. félévi teljesítés mellékletei
  01-03-GAMESZ beszámoló
 2. 02-Tervezet a közművelődésről
 3. 05-Tervezet a helyi adókról
 4. 06-Tervezet a talajterhelési díj helyi szabályairól
 5. 08-Javaslat Felsőzsolca város településrendezési eszközeinek K-3 jelű módosítására
 6. 09-Javaslat önkormányzati főépítész személyének kiválasztására

Október

 1. 01-Javaslat önkormányzati főépítész személyének kiválasztására
 2. 02-Tervezet az épített környezet értékeinek helyi védelméről
 3. 04-Tervezet a településképi véleményezési, bejelentési és kötelezési eljárásról
 4. Tervezet az önkormányzat 2015. évi költségvetésé
  mellékletek
  előirányzatmódosítás

November

 1. 02-Javaslat Felsőzsolca Város Önkormányzat 2016. évi gazdasági tervére
 2. 03-Tervezet a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításáról
 3. 06-Tervezet a talajterhelési díj helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosításáról

December

 1. 01-Javaslat a Képviselő-testület 2016. évi munkatervére
 2. 02-Javaslat a helyi díjtételek megállapítására
 3. 03-Tervezet az önkormányzat 2015. évi költségvetésr
  03-01-Előirányzat módosítás
  03-02-Melléklet
 4. 06-Javaslat Felsőzsolca város településrendezési eszközeinek K-4 jelű módosítására

Meghívók

2012

 1. Január 12.
 2. Január 24. – Rendkívüli
 3. Február 16.
 4. Február 29. – Rendkívüli
 5. Március 30.
 6. Április 12.
 7. Május 25.
 8. Június 7.
 9. Szeptember 13.
 10. Október 2. – Rendkívüli
 11. Október 11.
 12. November 22.
 13. December 13.

2013

 1. Január 24.
 2. Február 21.
 3. Március 14.
 4. Április 11.
 5. Május 9.
 6. Június 13.
 7. Szeptember 13.
 8. Október 8.
 9. November 14.
 10. December 12.

2014

 1. Január 16.
 2. Február 20.
 3. Március 13.
 4. Május 8.
 5. Június 12.
 6. Szeptember 18.
 7. December 10.

2015

 1. Január 12.
 2. Február 2.
 3. Február 25. – Rendkívüli
 4. Március 2.
 5. Március 30.
 6. Május 4.
 7. Június 1.
 8. Szeptember 7.
 9. Október 5.
 10. November 2.
 11. December 2.