Skip to content

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEK

Előterjesztések

2020

 1. 01-Beszámoló Felsőzsolca közrendjének, közbiztonságának 2019. évi helyzetéről
 2. 02-Beszámoló az Érv ZRt. által 2019. évben végzett ivóvízellátási feladatokról
 3. 03-Beszámoló a Mivíz Kft. által 2019. évben végzett szennyvízelvezetési feladatok ellátásáról
 4. 04-Beszámoló az MVK ZRt. által 2019. évben végzett személyszállítási feladatok ellátásáról
 5. 05-Jelentés
 6. 06-Beszámoló a város 2019. évi egészségügyi helyzetéről és az egészségügyi ellátásokról
 7. 07-Beszámoló az önkormányzat 2019. évi adóztatási tevékenységéről
 8. 08-Beszámoló a Felsőzsolcai Gamesz 2019. évi tevékenységéről
 9. 09-Beszámoló a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal 2019. évi tevékenységéről
 10. 10-Tájékoztatás a 2019. évben Felsőzsolca Város Önkormányzata által nyújtott támogatások elszámolásáról
 11. 11-Tervezet a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról és vagyongazdálkodásáról
 12. 12-Beszámoló a belső ellenőrzés tapasztalatairól 2019. évre vonatkozóan
 13. 13-Beszámoló a Rendezvények Háza 2019. évi működéséről
 14. 14-Javaslat Felsőzsolca Város Önkormányzata Gazdasági Programjának elfogadásáról
 15. 16-Beszámoló a város 2019. évi szociális helyzetéről és a szociális ellátásokról
 16. 17-Javaslat a Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár Alapító Okiratnak módosításáról
 17. 18-Tervezet a helyi közművelődésről szóló rendelet elfogadásáról
 18. 20-Tervezet az Önkormányzat 2020. évi költségvetésről szóló 3 2020. II.24. önkormányzati rendelet módosításáról
 19. 21-Javaslat a Felsőzsolcai Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet SzMSz mód
 20. 23-Javaslat a Felsőzsolcai Vagyonkezelő és Fejlesztő Kft. felügyelőbizottsága új tagjainak megválasztásáról
 21. Rendkívüli – július 27.
  20200727-rk-Javaslat pályázat benyújtásáról

 

Rendkívüli – 2020.08.19.

 1. 01-Javaslat 3 út

2021

 1. 202104-Javaslat feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázatban saját forrás módosításáról
 2. Beszámoló a belső ellenőrzés tapasztalatairól 2020. évre vonatkozóan.pdf másolata
 3. Beszámoló a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal 2020. évi tevékenységéről.pdf másolata
 4. Beszámoló a Pénzügyi Bizottság tevékenységéről.pdf másolata
 5. ÉRV Zrt. beszámoló
 6. MIVÍZ Kft. beszámoló
 7. Tájékoztatás a 2020. évben Fzs Város Önkormányzata által nyújtott támogatások elszámolásáról

0420

 1. 01-Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről
 2. 02-Beszámoló az ÉRV Zrt. által 2022. évben végzett ivóvízellátási feladatokról
 3. 03-Beszámoló a MIVÍZ Kft. által 2022. évben végzett szennyvízelvezetési feladatok ellátásáról
 4. 04-Beszámoló az MVK Zrt. által 2022. évben végzett személyszállítási feladatok ellátásáról
 5. 05-Javaslat a 2022. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentés jóváhagyásáról
 6. 06-Tervezet Fzs. Város Önk. Képviselő-test. az Önk. 2023. évi költségvetéséről szóló önk. rend. mód-ról
 7. 07-Beszámoló a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal 2022. évi tevékenységéről
 8. 08-Javaslat Felsőzsolca Város Önkormányzata 2023. évi Támogatási Alapjának felosztásáról
 9. 09-Beszámoló a Pénzügyi Bizottság 2022. évi tevékenységéről
 10. 10-Javaslat Felsőzsolca Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának elfogadásáról
 11. 11-Javaslat ‘Bölcsődei szolgáltatás fejlesztése Felsőzsolcán’ közbeszerzési elj. megindításáról
 12. 12-Javaslat a Fzs-i Közösségi Ház és Városi Könyvt. (int. kult. int.) int. vez. munkak. betöltésére irányuló pályázat elbírálásáról és új pályázati felh. kiírásáról

Előterjesztések

2022

 1. 01- Augusztus havi jelentés 2022
 2. 02-Tájékoztató az Önkormányzat 2022. évi I. félévi gazdálkodásáról
 3. 02-Tervezet az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 7_2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
 4. 03-Beszámoló a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda 2021-2022-es nevelési év munkájáról
 5. 03-Tájékoztató az Önkormányzat 2022. évi I. félévi gazdálkodásáról
 6. 04-Beszámoló a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda 2021-2022-es nevelési év munkájáról
 7. 04-Javaslat a Bursa Hungarica 2023. évi fordulójához történő csatlakozásról
 8. 05-Javaslat a Bursa Hungarica 2023. évi fordulójához történő csatlakozásról
 9. 05-Javaslat a Felsőzsolcai Református Egyházközség támogatásáról
 10. 06-Javaslat Felsőzsolca Város Önkormányzatának fenntartása alá tartozó költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak béren kívüli juttatásáról
 11. 07-Javaslat a Felsőzsolcai Református Egyházközség támogatásáról
 12. 07-Javaslat a Felsőzsolcai Zeneiskoláért Alapítvány támogatásáról
 13. 08-Javaslat a Miskolci Egyetemi Atlétikai és Futball Club Felsőzsolca röplabda csapatának eszköztámogatásáról
 14. 08-Tervezet az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 7_2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
 15. 09-Javaslat a Miskolci Egyetemi Atlétikai és Futball Club Felsőzsolca röplabda csapatának eszköztámogatásáról
 16. 09-Javaslat rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről
 17. 10-Javaslat Kucskár Tibor Képviselői Alapja felhasználásának jóváhagyásáról
 18. 10-Javaslat rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről
 19. 11-Javaslat Kassai Attila Képviselői Alapja felhasználásának jóváhagyásáról
 20. 11-Javaslat Kucskár Tibor Képviselői Alapja felhasználásának jóváhagyásáról
 21. 12-Javaslat Felsőzsolca Város Önkormányzatának fenntartása alá tartozó költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak béren kívüli juttatásáról
 22. 12-Javaslat Kassai Attila Képviselői Alapja felhasználásának jóváhagyásáról
 23. 13-Javaslat Bolyai utcai ivóvízvezeték rekonstrukció kiviteli tervszintű létesítési engedélyes terv készítéséről
 24. 14-Javaslat a Felsőzsolcai Zeneiskoláért Alapítvány támogatásáról
 25. 14-Javaslat szabad pénzeszköz ismételt lekötéséről
 26. 15-Javaslat a Felsőzsolca 2034_19 hrsz.-ú út elnevezéséről
 27. 16-Javaslat csoportos villamos- és földgázenergia közbeszerzés lebonyolításáról
 28. 17-Javaslat a Felsőzsolca 65 hrsz.-ú ingatlanban 4_10 tulajdoni illetőség megvásárlásáról

Szeptember 29.

 1. 01-Javaslat a Felsőzsolcai Közösségi Ház és Városi Könyvtár igazgatói munkakör betöltésére irányuló pályázat kiírásáról
 2. 02-Javaslat TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00022 sz „Csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Felsőzsolcán” c. pályázat építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról
 3. 03-Javaslat a Felsőzsolcai Közösségi Ház és Városi Könyvtárnál foglalkoztatottak béren kívüli juttatásáról
 4.  
 1. 01-Javaslat a Felsőzsolcán működő általános iskolák támogatásáról

1214

 1. 01-Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti időszak eseményeiről
 2. 02-Javaslat a Képviselő-testület 2023. évi munkatervéről
 3. 03-Javaslat Felsőzsolca Város Önkormányzata 2023. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról
 4. 04-Beszámoló a középtávra szóló Integrált Településfejlesztési Stratégia 2022. évi végrehajtásáról
 5. 05-Tervezet a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 13_2019. (XII. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
 6. 06-Tervezet az önkormányzat saját bevételei terhére nyújtott támogatásokról szóló 21_2022. (IX. 8.) önkormányzati rendelete módosításáról
 7. 07-Javaslat a Felsőzsolcai GAMESZ Központi Gyermekkonyháján készített étel rezsiköltsége megállapításáról
 8. 08-Tervezet a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről
 9. 09-Javaslat a Felsőzsolcai Közösségi Ház és Városi Könyvtár igazgatói munkakör betöltésére irányuló pályázat kiírásáról
 10. 10-Javaslat FIZ könyvelési szolgáltatási díjának megállapításáról szóló javaslat elfogadásáról
 11. 11-Javaslat FIZ ügyvezetői megbízási díjának megállapításáról szóló javaslat elfogadásáról
 12. 12-Tervezet az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 7_2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
 13. 13-Javaslat dr. Pásztor Tünde Képviselői Alapja felhasználásának jóváhagyásáról

2023

 1. 01-Tájékoztatás vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről
 2. 02-Javaslat Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. évi munkaterve módosításáról
 3. 03-Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről
 4. 04-Beszámoló a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról 2022. évben
 5. 05-Tájékoztató a Felsőzsolcai Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola éves munkájáról
 6. 06-Tájékoztató a Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskola éves munkájáról
 7. 08-Fzs. Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló 7_2022. (II. 24.) önk. rend. módosításáról
 8. 08-Fzs. Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló 7_2022. (II. 24.) önk. rend. módosításáról
 9. 09-Javaslat Fzs Város Önk. 3 évre szóló saját bevételeiről, valamint adósságot keletk. ügyleteiből eredő fiz. köt-ről
 10. 10-Tervezet Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
 11. 11-Javaslat a Környezetvédelmi Alap 2023. évi bevételeinek és kiadásainak meghatározásáról
 12. 12-Tervezet a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról, támogatásokról
 13. 13-Javaslat a polgármester 2023. évi cafetéria-juttatásának keretösszegéről
 14. 14-Tervezet a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 13_2019. (XII. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
 15. 15-Beszámoló Felsőzsolca Város 2022. évi közművelődéséről és könyvtári ellátásáról
 16. 16-Javaslat a Felsőzsolcai Közösségi Ház és Városi Könyvtár 2023. évi munkatervének jóváhagyásáról
 17. 18-Javaslat a Felsőzsolcai Közösségi Ház és Városi Könyvtár igazgatói munkakör betöltésére irányuló pályázat kiírásáról
 18. 18-Javaslat a Felsőzsolcai Közösségi Ház és Városi Könyvtár igazgatói munkakör betöltésére irányuló pályázat kiírásáról
 19. 19-Javaslat a Felsőzsolca 2297_6 hrsz-ú és a 2297_10 hrsz-ú utakat érintő közmű- és úthálózat fejlesztési megállapodás jóváhagyásáról
 20. 20-Javasalt Fzs. Város Önk. Képviselő-testületének az önk-i int. egyes épületeinek téli üzemeltetéséről szóló 125_2022. (X. 19.) hat. mód-ról

02.22.

 1. 01-Javaslat a Fzs. V. Önk. tulajdonában álló fzs-i Kazinczy F. Ref. Ált. Isk. és Ó. ép. saját tulajdonban tartásáról

02.24.

 1. 01-Javaslat polgármesteri felhat-ra a Fzs. Város Önk. tulajdonában álló, Fzs., 173 hrsz-ú és Fzs., 88_4 hrsz-ú ingatlanvagyon önk-i tulajdonban tartása érdekében történő tárgyalás lefolytatásáról
 1. 01-Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről
 2. 02-Tervezet a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról és az önkormányzat vagyongazdálkodásáról
 3. 03-Rendelkezés a települési környezetvédelmi alap 2022. évi felhasználásáról
 4. 04-Beszámoló a GAMESZ 2022. évi tevékenységéről
 5. 05-Beszámoló a Felsőzsolcai Szociális Szolgáltató Központ 2022. évi szakmai tevékenységéről
 6. 06-Átfogó értékelés a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2022. évi ellátásáról
 7. 07-Beszámoló a Felsőzsolcai Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2022. évi tevékenységéről
 8. 08-Beszámoló a város 2022. évi szociális helyzetéről és szociális ellátásokról
 9. 09-Javaslat Széchenyi Sné képviselő rendelkezésére álló Képviselői Alap felh. jóváhagyásáról
 10. 10-Javaslat a Miskolc Térségi Konzorcium hulladékgazdálkodási feladatának ellátását szolgáló vagyonával kapcsolatos döntések meghozataláról
 11. 11-Javaslat a Felsőzsolca 032_2, 033_3, 033_4, 033_5 és a 034_21 hrsz-ú utak elnevezéséről
 12. 12-Javaslat a Felsőzsolcai GAMESZ közalkalmazotti létszám bővítéséről

Május 24.

 1. 01-Javaslat az Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulása Társulási Megállapodásának 14. sz. módosításáról
 2. 02-Javaslat a ‘FIZ’ Felsőzsolcai Ipari Zóna Kft. 2023. május 25-i taggyűlésének napirendjén szereplő javaslat elfogadásáról
 3. 03-Javaslat a 2023. évi Közbeszerzési Terv módosításáról
 4. 04-Jav. a Fzs., Bolyai J. utcai DN 150 AC vez. rekonstrukcióhoz kapcs. közbesz. elj. megind.-ról
 5. 05-Javaslat csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Felsőzsolcán c. pály. ép. beruh. közbesz. elj. lezárásáról
 6. 06-Javaslat Bobcat E19 típusú rakodógép beszerzéséről
 7. 07-Javaslat a Megyei Jogú Városok Szövetsége Elnökének békepárti kezdeményezéséhez való csatlakozásról

Jegyzőkönyvek

2022

 1. 2-1 Jegyzőkönyv rendkívüli testületi ülés 0119
 2. 2-2 Jegyzőkönyv testületi ülés 0126
 3. 2-3 Jegyzőkönyv rendkívüli testületi ülés 0209
 4. 2-4 Jegyzőkönyv testületi ülés 0216
 5. 2-4 Jegyzőkönyv melléklet testületi ülés 0216
 6. 2-4 Jegyzőkönyv melléklet 2 testületi ülés 0216
 7. 2-4 Jegyzőkönyv melléklete 3. testületi ülés 02.16
 8. 2-4 Jegyzőkönyv-melléklete 4. testületi ülés 02.16
 9. 2-4 Jegyzőkönyv melléklete 5. testületi ülés 02.16
 10. 2-5 Jegyzőkönyv rendkívüli testületi ülés 02.21
 11. 2-6 Jegyzőkönyv rendkívüli testületi ülés 0224
 12. 2-6 Jegyzőkönyv melléklete 1. rendkívüli ülés 02.24
 13. 2-6 Jegyzőkönyv melléklete 2. rendkívüli ülés 02.24
 14. 2-6 Jegyzőkönyv melléklete 3. rendkívüli ülés 02.24
 15. 2-7 Jegyzőkönyv rendkívüli testületi ülés 03.01
 16. 2-9 Jegyzőkönyv testületi ülés 0316
 17. 2-10 Jegyzőkönyv rendkívüli testületi ülés 0413
 18. 2-11 Jegyzőkönyv testületi ülés 0420
 19. 2-12 Jegyzőkönyv testületi ülés 0518
 20. 2-12 Jegyzőkönyv melléklete 1. testületi ülés 0518
 21. 2-12 Jegyzőkönyv melléklete 2. testületi ülés 0518
 22. 2-12 Jegyzőkönyv melléklete 3. testületi ülés 0518
 23. 2-13 Jegyzőkönyv rendkívüli testületi ülés 0608
 24. 2-14 Jegyzőkönyv testületi ülés 0615
 25. 2-14 Jegyzőkönyv melléklete 1. testületi ülés 0615
 26. 2-14 Jegyzőkönyv melléklete 2. testületi ülés 0615
 27. 2-15 Jegyzőkönyv rendkívüli testületi ülés 0727
 28. 2-15 Jegyzőkönyv melléklete 1. rendkívüli testületi ülés 0727
 29. 2-16 Jegyzőkönyv rendkívüli testületi ülés 0907
 30. 2-16 Jegyzőkönyv melléklete 1. rendkívüli testületi ülés 0907
 31. 2-17 Jegyzőkönyv testületi ülés 0921
 32. 2-17 Jegyzőkönyv melléklete 1. testületi ülés 0921
 33. 2-17 Jegyzőkönyv melléklete 2. testületi ülés 0921
 34. 2-18 Jegyzőkönyv rendkívüli testületi ülés 0929
 35. 2-19 Jegyzőkönyv testületi ülés 1019
 36. 2-20 Jegyzőkönyv rendkívüli testületi ülés 1102
 37. 2-21 Jegyzőkönyv testületi ülés 1116
 38. 2-21 Jegyzőkönyv melléklete 1. testületi ülés 1116
 39. 2-21 Jegyzőkönyv melléklete 2. testületi ülés 1116
 40. 2-22 Jegyzőkönyv rendkívüli testületi ülés 1129
 41. 2-23-Jegyzőkönyv testületi ülés 1130
 42. 2-24 Jegyzőkönyv rendkívüli testületi ülés 1207
 43. 2-25-Jegyzőkönyv testületi ülés 1214
 44. 2-25-Jegyzőkönyv melléklete 1. testületi ülés 1214

Meghívók

Beszámolók