Skip to content

LAKCÍMRENDEZÉSI ÜGYEK

Lakcím fiktiválás
Lakcím fiktiválási kérelem – LETÖLTÉS

Lakcím fiktiválás

Ügyleírás:

A bejelentett lakó-, vagy tartózkodási helynek a jogszabály szerint a valós állapotot kell tükröznie. Amennyiben a bejelentett cím nem valós, lehetőség van a lakcím érvénytelenítésére hatósági eljárás keretében. Ez az úgynevezett lakcím fiktiválás. A lakcímrendezési eljárás illetékmentes. A kérelmezőnek (ingatlan tulajdonosának, haszonélvezőjének) igazolnia kell, hogy a lakásába bejelentkezett személy ténylegesen nem lakik ott, a visszatérés szándéka nélkül elköltözött.
A lakcímbejelentés ténye önmagában a lakás használatához fűződő, valamint egyéb vagyoni jogot nem keletkeztet, és nem szüntet meg!

Szükséges okiratok:

Személyazonosításra alkalmas fényképes igazolvány, lakcímigazolvány. Kérelem nyomtatvány 2 tanú aláírásával. Tulajdont igazoló dokumentum. (tulajdoni lap, adásvételi szerződés, földhivatali bejegyzés stb.)

Alkalmazott jogszabályok:

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény és a végrehajtására kiadott 146/1993. (X. 26.) kormányrendelet
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről.

Egyéb, fontos tudnivalók:

Tanúként olyan személy fogadható el, aki a lakókörnyezetben él és a kérelmezőnek nem hozzátartozója.
Nem szerepeltethető „fiktív„ jelzéssel a lakcím amennyiben az eljárás során megállapításra kerül, hogy az érintett – a lakás végleges elhagyásának szándéka nélkül – átmenetileg nem tartózkodik a lakásban.