ÖNKORMÁNYZAT

HATÁROZATOK

2021. évi határozatok

2020. évi határozatok

Az Egészségház kötelező fenntartását követő foglalkoztatásról

Támogatási Alap felosztása 68_2020 hat. kiegészítése

Köztemetői díjak felülvizsgálata

Környezeti vizsgálat lefolytatásáról

Partnerségi és K-9 védőövezet

A Képviselő-testület SzMSz-ról 11_2019. (X. 30.) önk rend 2. függ mód

Fzs-ai Szoc. és Gyermj. Társ Társulási Megállapodás 3. számú módosítása

Felsőzsolca Város Önkormányzata 2021. évi gazdasági tervéről

A FIZ2 terület és vagyoni értékű jog értékesítéséről

Az MVK Zrt. által biztosított közösségi közlekedés 2021. évi ellátásáról

A 2021. évi munkatervről

Felsőzsolca Város Önk. 2021. évi belső ell terv jóváhagyásáról

Önkormányzati földterületek haszonbérleti díjának meghatározásáról

Középtávra szóló ITS 2020. évi végrehajtásáról

A költségvetési szerveknél fogl díjazásának finansz

1-A HEP 2020. évi felülvizsgálatának elfogadásáról

2-HEP melléklet

A Képviselő-testület nevében meghozott polgármesteri határozatok

Orvosi ügyeleti díjról

Intézményi és személyi tér díjak megállapításáról

Közbeszerzési Terv

Fogorvosi praxis átadása

Bizottsági hatáskör ellátásáról

K.F. Isk tetőhéjazat

Az óvodai létszám emeléséről

Átfogó értékelés gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról

Óvoda újranyitásáról szóló pm. hat.

KMB kinevezésének előzetes véleményezéséről

Turul Emlékműnél emlékoszlop állításának finanszírozásáról

Miskolc Térségi Konzorcium szabadon felhaszn pénzeszk kapcs döntés meghozatala

Miskolc Térségi Konzorcium szabadon felhaszn pénzeszk kapcs döntés meghozatala

A veszélyhelyzet ideje alatt meghozott polgármesteri határozatok

Bérleti szerződés 1. számú módosításának elfogadásáról

Energetikai pályázat közbeszerzés kiírásához ajánlatok kéréséről

Hat. a Felsőzsolcai Polgárőr Egyesület 2020. évi beszámoló elfogad

Hat. Bolgar N Onk. kotott kozig szerz felulvizsg

Határozat Roma Nemzetiségi Önk kötött közig szerz felülvizsg

Határozat a polgármester előző évben igénybe vett szabadsága megáll

Határozat SzMSz módosításáról

Határozat a GAMESZ igazgató álláspályázatról

Határozat konzorcium módosításáról

Határozat 2019. évi maradvány felülvizsgálatáról

98-2-2021. évi Munkaterv melléklet

99-2-Belső ellenőrzési terv melléklet

104-írásbeli szavazásról a FIZ Kft. bevételek felhasználása tekintetében

 

TESTÜLETI HATÁROZATOK:

2020. január 22.

2020. február 6.

2020. február 19.

2020. július 8.

2020. július 27.

2020. augusztus 19.

2020. augusztus 26.

2020. szeptember 16.

2020. szeptember 30.

2020. október 21.

2020. október 28.