Skip to content

ÖNKORMÁNYZAT

HATÁROZATOK

2024. évi határozatok

1_2024. (I. 24.) a Képviselő-testület 2024. január 24-ei rendkívüli ülése napirendi pontjainak elfogadásáról

2_2024. (I. 24.) a lej. határidejű hat. végreh.-ról szóló jel. jóváh.-ról és a két ülés közötti időszak eseményeiről szóló besz. tud.vételéről

3_2024. (I. 24.) a 2024. január 24-ei rendkívüli testületi ülés napirendi pontjai tárgyalási sorrendjének megváltoztatásáról

4_2024. (I. 24.) a Fzs.-i Polgármesteri Hiv.-ban fogl. köztisztviselők ill. alapjáról, ill. kieg.-ről és a vezetői illetménypótlékról

5_2024. (I. 24.) az RRF-1.1.2-21-2022-00068 az. sz. ‘Bölcsődei szolg. fejl. Fzs.-án’ c. pályázat eszközbesz. tárgyú közbesz. elj. megind.-ról

6_2024. (I. 24.) a polgármester előző évben igénybe vett szabadsága mértékének megáll.-ról és a 2024. évi szab. üt. jóváhagy.-ról

7_2024. (I. 24.) az általános iskolai felvételi körzethatárok véleményezéséről

8_2024. (I. 24.) a Felsőzsolcai Közösségi Ház és Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról

9_2024. (I. 24.) lakás közérdekű feladatok megvalósítása érdekében történő bérbeadásáról

10_2024. (I. 24.) Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. évi munkatervének módosításáról

11_2024. (I. 24.) a Zsolcai Hírmondóval kapcsolatos döntés meghozataláról

12_2024. (I. 24.) a Felsőzsolcai GAMESZ névváltozásáról szóló határozati javaslat módosításáról

13_2024. (I. 24.) a Felsőzsolcai GAMESZ névváltozásáról szóló határozati javaslat módosításáról

14_2024. (I. 24.) a Felsőzsolcai Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet névváltozásáról

15_2024. (I. 24.) a MikroVoks szavazó és konferencia rendszer telepítéséről és használatának bevezetéséről

16_2024. (I. 24.) a Fzs.-i Települési Értéktár és a Fzs.-i Települési Értéktár Biz. létrehozásáról szóló hat. jav. módosításáról

17_2024. (I. 24.) a Fzs-i Települési Értéktár és a Fzs.-i Települési Értéktár Biz. létrehozásáról

18_2024. (II. 14.) a Képviselő-testület 2024. február 14-ei ülése napirendi pontjainak elfogadásáról

19_2024. (II. 14.) a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről

20_2024. (II. 14.) a lej. hat. i. hat. végreh.-ról szóló jel. jóváh.-ról és a két ülés közötti időszak eseményeiről szóló besz. tud.vételéről

21_2024. (II. 14.) a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett int.-ről és az azzal kapcsolatos feladatokról 2023. évben

22_2024. (II. 14.) a Bódva-völgyi Tömegsport Egyesület (BTE Fzs.) 2023. évi tev.-ről szóló beszámoló elfogadásáról

23_2024. (II. 14.) Fzs. város 2023. évi közműv.-ről és könyvtári ell.-ról szóló besz.-ról, a Fzs-i K. H. és V. K. 2023. évi tev.-ről

24_2024. (II. 14.) Fzs. V. Önk. saját bev.-nek, és adóss. kel. ügyl.-ből eredő fiz. köt.-nek a költségv.-i évet köv. 3 évre várh. össz. meghat.-ról

25_2024. (II. 14.) az Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendelettervezetének módosításáról

26_2024. (II. 14.) az Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendelettervezetének módosításáról

27_2024. (II. 14.) az Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendelettervezetének módosításáról

28_2024. (II. 14.) az Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendelettervezetének módosításáról

29_2024. (II. 14.) az Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendelettervezetének módosításáról

29_2024. (II. 14.) az Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendelettervezetének módosításáról

30_2024. (II. 14.) az Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendelettervezetének módosításáról

31_2024. (II. 14.) az Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendelettervezetének módosításáról

32_2024. (II. 14.) az Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendelettervezetének módosításáról

33_2024. (II. 14.) az Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendelettervezetének módosításáról

34_2024. (II. 14.) az Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendelettervezetének módosításáról

35_2024. (II. 14.) az Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendelettervezetének módosításáról

36_2024. (II. 14.) a polgármester 2024. évi cafetéria-juttatásának keretösszegéről

37_2024. (II. 14.) a Környezetvédelmi Alap 2024. évi felhasználásáról

38_2024. (II. 14.) a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda igazgató (magasabb vezető) bérének megállapításáról

39_2024. (II. 14.) az óvodai beiratkozás időpontjának közzétételéről és az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghat.-ról

40_2024. (II. 14.) a Felsőzsolca 732 és 738_2 hrsz-ú önkormányzati ingatlanokat érintő telekhatár rendezésről

41_2024. (II. 14.) a Felsőzsolca II. sz. fogorvosi körzet feladatell.-nak helyettesítéssel történő bizt.-ról és a rendelési idő mód.-ról

42_2024. (II. 14.) a Felsőzsolcai Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet Alapító Okiratának módosításáról

43_2024. (II. 14.) a Fzs-i Közösségi H. és Városi Könyvt. (int.kult.int) int. vez. munkakör bet.-re ir. pály. elb.-ról

44_2024. (II. 14.) a Fzs-i Közösségi H. és Városi Könyvt. (int.kult.int) int. vez. munkakör bet.-re ir. pály. elb.-ról

45_2024. (III. 20.) a 2024. március 20-ai testületi ülés napirendi pontjainak módosításáról

46_2024. (III. 20.) a Képviselő-testület 2024. március 20-ai ülése napirendi pontjainak elfogadásáról

47_2024. (III. 20.) a lej. határidejű hat. végreh.-ról szóló jel. jóváh.-ról és a két ülés közötti időszak eseményeiről szóló besz. tud. vételéről

48_2024. (III. 20.) a Fzs.-i Közösségi H. és Városi K. 2024. évi munkatervének és szolg. tervének elfogadásáról

49_2024. (III. 20.) a Kazinczy F. Ref. Ált. Isk. és Óvoda 2023_2024. tanév I. féléves munkájáról szóló tájékoztatóról

50_2024. (III. 20.) a Fzs.-i Szent I. Katolikus Ált. Isk. éves munkájáról szóló tájékoztató elfogadásáról

51_2024. (III. 20.) a Humánpolitikai Bizottság 2023. évi tevékenységéről

52_2024. (III. 20.) a 2024. évi Közbeszerzési Terv elfogadásáról

53_2024. (III. 20.) a 2023. évben Fzs. Város Önkormányzata által nyújtott tám. elszám.-ról szóló tájékoztatásról

54_2024. (III. 20.) Fzs. Város Önk. 2024. évi Tám. Alapja feloszt.-ról-az Együtt E. ‘Péntek 17’ E. tám. összegéről

55_2024. (III. 20.) Fzs. Város Önk. 2024. évi Tám. Alapja feloszt.-ról -az Együtt E. ‘Péntek 17’ E. tám. összegéről

56_2024. (III. 20.) Fzs. Város Önk. 2024. évi Tám. Alapja feloszt.-ról -az Együtt E. ‘Péntek 17’ E. tám. összegéről

57_2024. (III. 20.) Fzs. Város Önk. 2024. évi Tám. Alapja feloszt.-ról -az Együtt E. ‘Péntek 17’ E. tám. összegéről

58_2024. (III. 20.) Fzs. Város Önk. 2024. évi Tám. Alapja feloszt.-ról -a Berki-tó Horgász E. tám. összegéről

59_2024. (III. 20.) Fzs. Város Önk. 2024. évi Tám. Alapja feloszt.-ról – a Fzs-i Zeneiskoláért A. tám. összegéről

60_2024. (III. 20.) Fzs. Város Önk. 2024. évi Tám. Alapja feloszt.-ról – a Fzs-i Zeneiskoláért A. tám. összegéről

61_2024. (III. 20.) Fzs. Város Önk. 2024. évi Tám. Alapja feloszt.-ról – a Fzs-i Zeneiskoláért A. tám. összegéről

62_2024. (III. 20.) Fzs. Város Önk. 2024. évi Tám. Alapja feloszt.-ról – az Együtt Felsőzsolcáért E. tám. összegéről

63_2024. (III. 20.) Fzs. Város Önk. 2024. évi Tám. Alapja feloszt.-ról – a Felsőzsolcai 2. sz. Óvoda Gyermekeiért A. tám. összegéről

64_2024. (III. 20.) Fzs. Város Önk. 2024. évi Tám. Alapja feloszt.-ról – a Felsőzsolcai Családokért A. tám. összegéről

65_2024. (III. 20.) Fzs. Város Önk. 2024. évi Tám. Alapja feloszt.-ról – a Felsőzsolcai Családokért A. tám. összegéről

66_2024. (III. 20.) Fzs. Város Önk. 2024. évi Tám. Alapja feloszt.-ról – a Kéz a kézben A. tám. összegéről

67_2024. (III. 20.) Fzs. Város Önk. 2024. évi Tám. Alapja feloszt.-ról – a Zsolca Kult. E. tám. összegének megáll

68_2024. (III. 20.) Fzs. Város Önk. 2024. évi Tám. Alapja feloszt.-ról – A Fzs.-i Iskoláért A. tám. összegéről

69_2024. (III. 20.) Fzs. Város Önk. 2024. évi Tám. Alapja feloszt.-ról – a Zsolca Tánc Népm. és Kult. E. tám. összegéről

70_2024. (III. 20.) Fzs. Város Önk. 2024. évi Tám. Alapja feloszt.-ról -az Együtt E. ‘Péntek 17’ E. tám. összegének megáll

71_2024. (III. 20.) Fzs. Város Önk. 2024. évi Tám. Alapja feloszt.-ról -a Berki-tó Horgász E. tám. összegének megáll

72_2024. (III. 20.) Fzs. Város Önk. 2024. évi Tám. Alapja feloszt.-ról – a Fzs-i Zeneiskoláért A. tám. összegének megáll

73_2024. (III. 20.) Fzs. Város Önk. 2024. évi Tám. Alapja feloszt.-ról – az Együtt Felsőzsolcáért E. tám. összegének megáll

74_2024. (III. 20.) Fzs. Város Önk. 2024. évi Tám. Alapja feloszt.-ról – a Felsőzsolcai 2. sz. Óvoda Gyermekeiért A. tám. összegének megáll

75_2024. (III. 20.) Fzs. Város Önk. 2024. évi Tám. Alapja feloszt.-ról – a Felsőzsolcai Családokért A. tám. összegének megáll

76_2024. (III. 20.) Fzs. Város Önk. 2024. évi Tám. Alapja feloszt.-ról – a Kéz a kézben A. tám. összegének megáll

77_2024. (III. 20.) Fzs. Város Önk. 2024. évi Tám. Alapja feloszt.-ról – a Zsolca Kult. E. tám. összegének megáll

78_2024. (III. 20.) Fzs. Város Önk. 2024. évi Tám. Alapja feloszt.-ról – A Fzs.-i Iskoláért A. tám. összegének megáll

79_2024. (III. 20.) Fzs. Város Önk. 2024. évi Tám. Alapja feloszt.-ról – a Zsolca Tánc Népm. és Kult. E. tám. összegének megáll

80_2024. (III. 20.) a Fzs.-i Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosításáról

81_2024. (III. 20.) a Fzs.-i Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

82_2024. (III. 20.) a Fzs.-i Gazd. Műsz. Ell. és Szolg. Szervezet Alapító Okiratának módosításáról

83_2024. (III. 20.) a Fzs.-i Gazd. Műsz. Ell. és Szolg. Szervezet Alapító Okiratának módosításáról

84_2024. (III. 20.) Fzs. Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának jóváhagyásáról

85_2024. (III. 20.) az RRF-1.1.2-21-2022-00068 az. sz. ‘Bölcs. szolg. fejl. Fzs.-án’ c. pályázat eszközbesz. tárgyú közbesz. elj. megind.-ról

86_2024. (III. 20.) A Fzs.-i K. H. és Városi K. Szervezeti és M. Szab.-nak jóváh.-ról tárgyú hat. jav. mód.-ról

87_2024. (III. 20.) A Fzs.-i K. H. és Városi K. Szervezeti és M. Szabályzatának jóváhagyásáról

88_2024. (III. 20.) A Fzs.-i K. H. és V. K. (int. kult. int.) int. vez. munkakör betöltésére ir. pályázat kiírásáról

89_2024. (IV. 17.) a Képviselő-testület 2024. április 17-ei ülése napirendi pontjainak elfogadásáról

90_2024. (IV. 17.) a lej. határidejű hat. végreh.-ról szóló jel. jóváh.-ról és a két ülés közötti időszak eseményeiről szóló besz. tud. vételéről

91_2024. (IV. 17.) Fzs. közbiztonságának 2023. évi helyz.-ről a közbizt. érdekében tett int.-ről és az azzal kapcs. feladatokról sz. besz. elf.-ról

92_2024. (IV. 17.) a Felsőzsolcai Polgárőr Egyesület 2023. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

93_2024. (IV. 17.) az ÉRV Zrt. által 2023. évben végzett ivóvízellátási feladatokról készített beszámolóról

94_2024. (IV. 17.) a MIVÍZ Kft. által 2023. évben végzett szennyvízelvezetési feladatokról készített beszámolóról

95_2024. (IV. 17.) az MVK Zrt. által 2023. évben végzett személyszállítási feladatok ellátásáról készített beszámolóról

95_2024. (IV. 17.) az MVK Zrt. által 2023. évben végzett személyszállítási feladatok ellátásáról készített beszámolóról

96_2024. (IV. 17.) a belső ellenőrzés tapasztalatairól 2022. évre vonatkozóan, éves ellenőrzési jelentés, éves összefoglaló ellenőrzési jelentés

97_2024. (IV. 17.) az Önkormányzat 2023. évi adóztatási tevékenységéről szóló beszámolóról

98_2024. (IV. 17.) a Pénzügyi Bizottság 2023. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

99_2024. (IV. 17.) az RRF-1.1.2-21-2022-00068 az. sz. ‘Bölcs. szolg. fejl. Fzs.-án’ c. p. eszk. besz. t. k.. elj. -ról sz. 85_2024. (III. 20.) hat. m.-nak jóváh.-ról

100_2024. (IV. 17.) a Fzs.-i Napközi O. Óvoda átszervezésével, bölcsőde kialakításával összefüggő döntés meghozataláról

101_2024. (IV. 17.) a Képviselői Alap felhasználásáról szóló szabályzat elfogadásáról

102_2024. (IV. 17.) a Misk. Térs. Konz., valamint a Misk. Reg. Hull. g. Önk. Társ. közötti bérleti sz. közös megegyezéssel történő mód.-ról

103_2024. (IV. 17.) a Misk. Térs. Konz.-t képező tagönk., valamint a REGIHU-HEJŐPAPI Reg. H. KFT közötti bérleti sz. közös megegyezéssel történő mód.-ról

104_2024. (V. 15.) a Képviselő-testület 2024. május 15-ei ülése napirendi pontjainak kiegészítéséről

105_2024. (V. 15.) a Képviselő-testület 2024. május 15-ei ülése napirendi pontjainak elfogadásáról

106_2024. (V. 15.) a lej. határidejű hat. végreh.-ról szóló jel. jóváh.-ról és a két ülés közötti időszak eseményeiről szóló besz. tud.vételéről

107_2024. (V. 15.) a Felsőzsolcai GAMESZ 2023. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

108_2024. (V. 15.) a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2023. évi ellátásáról szóló átfogó értékelésről

109_2024. (V. 15.) a Fzs.-i Szoc. és Gyermekjóléti Int. fennt. Társ. 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolóról

110_2024. (V. 15.) a Fzs.-i Szoc. Szolg. Központ 2023. évi szakmai munkájáról szóló beszámolóról

111_2024. (V. 15.) Fzs. város 2023. évi szoc. helyzetéről és a szociális ellátásokról szóló beszámolóról

112_2024. (V. 15.) a város 2023. évi egészségügyi helyzetéről és az eü.-i ellátásokról szóló beszámolóról

113_2024. (V. 15.) Pásztor Erik alpolgármester rendelkezésére álló Képviselői Alap felh.-nak jóváhagyásáról

114_2024. (V. 15.) Rimán János képviselő rendelkezésére álló Képviselői Alap felh.-nak jóváhagyásáról

115_2024. (V. 15.) Dr. Pásztor Tünde képviselő rendelkezésére álló Képviselői Alap felh.-nak jóv.-ról szóló hat. jav. mód.-ról

116_2024. (V. 15.) Dr. Pásztor Tünde képviselő rendelkezésére álló Képviselő Alap felh.-nak jóváhagyásáról

117_2024. (V. 15.) Széchenyi Sándorné képviselő rendelkezésére álló Képviselői Alap felh.-nak jóváhagyásáról

118_2024. (V. 15.) a Fzs.-i Napközi O. Óvoda főigazgatói – magasabb vezetői – munkak. bet.-re ir. pályázat kiírásának mellőzéséről

119_2024. (V. 15.) a Fzs.-i Napközi Otthonos Óvoda főigazgatói – magasabb vezetői – munkakör bet.-re ir. pályázat kiírásáról

120_2024. (V. 15.) a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosításáról

121_2024. (V. 15.) a Fzs.-i Városüzemeltető Kp. tulajdonában lévő HYM-577 forg. rendszámú gépjármű eladásáról

122_2024. (V. 15.) a Fzs.-i Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde szakmai programjának és SZMSZ-ének elfogadásáról

123_2024. (V. 15.) a ‘Bölcs. szolg. fejl. Fzs.-án’ c. pályázat eszközbesz. tárgyú közbesz. elj. lezárásáról

124_2024. (V. 15.) Szavazatszámláló Bizottsági tagok, póttagok megválasztásáról szóló határozat módosításáról

125_2024. (V. 15.) szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztásáról

2023. évi határozatok

1_2023. (I. 25.) a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés jóváhagyásáról és a két ülés közötti időszak eseményeiről szóló beszámoló tudomásulvételéről

2_2023. (I. 25.) a Felsőzsolcai Polgárőr Egyesület 2022. évi tevékenységéről

3_2023. (I. 25.) a polgármester előző évben igénybe vett szabadsága mértékének megállapításáról és a 2023. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyásáról

4_2023. (I. 25.) az általános iskolai felvételi körzethatárok véleményezéséről

5_2023. (I. 25.) a ‘FIZ’ Felsőzsolcai Ipari Zóna Kft. ügyvezetők megbízási díjának megállapításáról

6_2023. (I. 25.) a ‘FIZ’ Felsőzsolcai Ipari Zóna Kft. ügyvezetők megbízási díjának megállapításáról szóló határozati javaslat kiegészítéséről

7_2023. (I. 25.) a ‘FIZ’ Felsőzsolcai Ipari Zóna Kft. ügyvezetők megbízási díjának megállapításáról

8_2023. (I. 25.) a ‘FIZ’ Felsőzsolcai Ipari Zóna Kft. könyvelési szolgáltatási díjának megállapításáról

9_2023. (I. 25.) a Misk. Térs. Konz. és a Misk. Reg. Hulladékgazd. Önk. Társ. között létrejött bérl. szerz. 3. sz. mód. jóváhagyásáról

10_2023. (I. 25.) az önk. int. egyes épületeinek téli üzemeltetéséről szóló 125-2022. (X. 19.) sz. hat. módosításáról

11_2023. (I. 25.) a Felsőzsolcai Logisztikai Ipari Parkban meglévő szennyvízvez. hálózat Fzs. Város Önk. tulajdonába vételéről

12_2023. (I. 25.) a Fzs-i Közösségi Ház és Városi Könyvtár igazgatói (magasabb vezetői) pályázatának elbírálásáról

13_2023. (I. 25.) a Fzs-i Közösségi Ház és Városi Könyvtár igazgatói (magasabb vezetői) pályázatának elbírálásáról

14_2023. (II. 15.) a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről

15_2023. (II. 15.) Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. évi munkaterve módosításáról

16_2023. (II. 15.) a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés jóváhagyásáról és a két ülés közötti időszak eseményeiről szóló beszámoló tudomásulvételéről

17_2023. (II. 15.) a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos 2022. évi feladatokról szóló beszámolóról

18_2023. (II. 15.) a Felsőzsolcai Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola 2022_2023. tanév I. féléves munkájáról szóló tájékoztatóról

19_2023. (II. 15.) a Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskola éves munkájáról szóló tájékoztatóról

20_2023. (II. 15.) a Bódva-völgyi Tömegsport Egyesület (BTE Felsőzsolca) 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolóról

21_2023. (II. 15.) Felsőzsolca Város Önkormányzata 3 évre szóló saját bevételeiről, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről

22_2023. (II. 15.) az Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendelettervezetének módosításáról

23_2023. (II. 15.) az Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendelettervezetének módosításáról

24_2023. (II. 15.) a Környezetvédelmi Alap 2023. évi bevételeinek és kiadásainak meghatározásáról

25_2023. (II. 15.) a polgármester 2023. évi cafetéria-juttatásának keretösszegéről

26_2023. (II. 15.) Felsőzsolca város 2022. évi közművelődéséről és könyvtári ellátásáról szóló beszámolóról

27_2023. (II. 15.) a Felsőzsolcai Közösségi Ház és Városi Könyvtár 2023. évi munkatervének elfogadásáról

28_2023. (II. 15.) az óvodai beiratkozás időpontjának közzétételéről és az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról

29_2023. (II. 15.) a Felsőzsolcai Közösségi Ház és Városi Könyvtár igazgatói munkakör betöltésére irányuló pályázat kiírásáról

30_2023. (II. 15.) a Felsőzsolca 2297_6 hrsz-ú és a 2297_10 hrsz-ú utakat érintő közmű- és úthálózat fejlesztési megállapodás jóváhagyásáról

31_2023. (II. 15.) az önkormányzati intézmények egyes épületinek téli üzemeltetéséről szóló 125_2022. (X. 19.) határozatának módosításáról

32_2023. (II. 15.) az általános tartalék egy részének bankbetétben történő elhelyezéséről szóló határozati javaslat módosításáról

33_2023. (II. 15.) az általános tartalék egy részének bankbetétben történő elhelyezéséről

34_2023. (II. 22.) név szerinti szavazás elrendeléséről

35_2023. (II. 22.) a Fzs. Város Önk. tulajdonában álló fzs-i Kazinczy F. Ref. Ált. Isk. és Óvoda ép-nek saját tul-ban tartásáról szóló határozati javaslat módosításáról

36_2023. (II. 22.) A Fzs. Város Önk. tulajdonában álló fzs-i Kazinczy F. Ref. Ált. Isk. és Óvoda épületének saját tulajdonában tartásáról

37_2023. (II. 24.) név szerinti szavazás elrendeléséről

38_2023. (II. 24.) a pm. felhat-ra a Fzs. Város Önk. tulajdonában álló, Fzs., 173 hrsz-ú és Fzs., 88_4 hrsz-ú ingatlanvagyon önk-i tul-ban tartása érdekében történő tárgy. lefolyt-ról

39_2023. (III. 22.) a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés jóváhagyásáról és a két ülés közötti időszak eseményeiről szóló beszámoló tudomásulvételéről

40_2023. (III. 22.) a város 2022. évi egészségügyi helyzetéről és az egészségügyi ellátásokról szóló beszámolóról

41_2023. (III. 22.) a 2023. évi Közbeszerzési Terv elfogadásáról

42_2023. (III. 22.) az Önkormányzat 2022. évi adóztatási tevékenységéről

43_2023. (III. 22.) a 2022. évben Felsőzsolca Város Önkormányzata által nyújtott támogatások elszámolásáról szóló tájékoztatásról

44_2023. (III. 22.) a Humánpolitikai Bizottság 2022. évi tevékenységéről

45_2023. (III. 22.) a Rendezvények Háza bérleti díjainak meghatározásáról szóló határozati javaslat módosításáról

46_2023. (III. 22.) a Rendezvények Háza bérleti díjainak meghatározásáról szóló határozati javaslat kiegészítéséről

47_2023. (III. 22.) a Rendezvények Háza bérleti díjainak meghatározásáról szóló határozati javaslat módosításáról

48_2023. (III. 22.) a Rendezvények Háza bérleti díjainak meghatározásáról szóló határozati javaslat kiegészítéséről

49_2023. (III. 22.) a Rendezvények Háza bérleti díjainak meghatározásáról szóló határozati javaslat kiegészítéséről

50_2023. (III. 22.) a Rendezvények Háza bérleti díjainak meghatározásáról

51_2023. (III. 22.) a Vállalkozás Segítő Központ tárgyalótermei bérleti díjának meghatározásáról

52_2023. (IV. 20.) a rendkívüli ülés napirendi pontjainak kiegészítéséről

53_2023. (IV. 20.) a rendkívüli ülés napirendi pontjainak kiegészítéséről

54_2023. (IV. 20.) a rendkívüli ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

55_2023. (IV. 20.) a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés jóváhagyásáról és a két ülés közötti időszak eseményeiről szóló beszámoló tudomásulvételéről

56_2023. (IV. 20.) az ÉRV Zrt. által 2022. évben végzett ivóvízellátási feladatokról készített beszámolóról

57_2023. (IV. 20.) a MIVÍZ Kft. által 2022. évben végzett szennyvízelvezetési feladatok ellátásáról készített beszámolóról

58_2023. (IV. 20.) az MVK Zrt. által 2022. évben végzett személyszállítási feladatok ellátásáról készített beszámolóról

59_2023. (IV. 20.) a belső ellenőrzés tapasztalatairól 2022. évre vonatkozóan, éves ellenőrzési jelentés, éves összefoglaló ellenőrzési jelentés

60_2023. (IV. 20.) a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal 2022. évi tevékenységéről készült beszámolóról

61_2023. (IV. 20.) Fzs. Város Önk. 2023. évi Támogatási Alapjának felosztásáról – az Együtt Egymásért ‘Péntek 17’ Egyesület támogatási összegének megállapítása

62_2023. (IV. 20.) Fzs. Város Önk. 2023. évi Támogatási Alapjának felosztásáról – a Berki-tó Horgász Egyesület támogatási összegének megállapítása

63_2023. (IV. 20.) Fzs. Város Önk. 2023. évi Támogatási Alapjának felosztásáról – a Felsőzsolcai Zeneiskoláért Alapítvány támogatási összegének megállapítása

64_2023. (IV. 20.) Fzs. Város Önk. 2023. évi Támogatási Alapjának felosztásáról – az Együtt Felsőzsolcáért Egyesület részére javasolt támogatási összeg megállapításáról

65_2023. (IV. 20.) Fzs. Város Önk. 2023. évi Támogatási Alapjának felosztásáról – az Együtt Felsőzsolcáért Egyesület támogatási összegének megállapítása

66_2023. (IV. 20.) Fzs. Város Önk. 2023. évi Támogatási Alapjának felosztásáról – a Felsőzsolcai 2. számú Óvoda Gyermekeiért Alapítvány részére javasolt támogatási összeg megállapításáról

67_2023. (IV. 20.) Fzs. Város Önk. 2023. évi Támogatási Alapjának felosztásáról – a Felsőzsolcai 2. számú Óvoda Gyermekeiért Alapítvány támogatási összegének megállapítása

68_2023. (IV. 20.) Fzs. Város Önk. 2023. évi Támogatási Alapjának felosztásáról – a Kéz a kézben Alapítvány részére javasolt támogatási összeg megállapításáról

69_2023. (IV. 20.) Fzs. Város Önk. 2023. évi Támogatási Alapjának felosztásáról – a Kéz a kézben Alapítvány támogatási összegének megállapítása

70_2023. (IV. 20.) Fzs. Város Önk. 2023. évi Támogatási Alapjának felosztásáról – a Zsolca Kulturális Egyesület támogatási összegének megállapítása

71_2023. (IV. 20.) Fzs. Város Önk. 2023. évi Támogatási Alapjának felosztásáról – A Felsőzsolcai Iskoláért Alapítvány támogatási összegének megállapítása

72_2023. (IV. 20.) Fzs. Város Önk. 2023. évi Támogatási Alapjának felosztásáról – megbékélésért Polgári Egyesület támogatási összegének megállapítása

73_2023. (IV. 20.) a Pénzügyi Bizottság 2022. évi tevékenységéről

74_2023. (IV. 20.) Felsőzsolca Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának elfogadásáról

75_2023. (IV. 20.) ‘Bölcsődei szolgáltatás fejlesztése Felsőzsolcán’ c. pályázat építési beruházás tárgyú beszerzésre von. közbesz. elj. megindításáról

76_2023. (IV. 20.) a Fzs-i Közösségi Ház és Városi Könyvtár (int. kult. int.) int. vez. munkak. bet. ir. pályázat elbírálásáról és új pályázati felhívás kiírásáról

77_2023. (IV. 20.) a felsőzsolcai lakosok helyi vérvételi szolgáltatásának megszervezéséról és költségeinek viseléséről

78_2023. (V. 17.) az ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

79_2023. (V. 17.) a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés jóváhagyásáról és a két ülés közötti időszak eseményeiről szóló beszámoló tudomásulvételéről

80_2023. (V. 17.) a települési környezetvédelmi alap előző évi felhasználásáról készült rendelkezésről

81_2023. (V. 17.) a GAMESZ 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolóról

82_2023. (V. 17.) a Felsőzsolcai Szociális Szolgáltató Központ 2022. évi szakmai munkájáról szóló beszámolóról

83_2023. (V. 17.) a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2022. évi ellátásáról szóló átfogó értékelésről

84_2023. (V. 17.) a Felsőzsolcai Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolóról

85_2023. (V. 17.) Felsőzsolca város 2022. évi szociális helyzetéről és a szociális ellátásokról szóló beszámolóról

86_2023. (V. 17.) Széchenyi Sándorné képviselő rendelkezésére álló Képviselői Alap felhasználásának jóváhagyásáról

87_2023. (V. 17.) a Miskolc Térségi Konzorciumot alkotó tagönkormányzatok és a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önk-i Társ. közötti bérleti szerződés megkötéséről

88_2023. (V. 17.) a Miskolc Térségi Konzorciumot alkotó tagönkormányzatok és a Miskolci Reg. Hulladékgazd. Önk-i Társulás közötti 131.328_2019. ikt.sz. bérleti szerződés megszüntetéséről

89_2023. (V. 17.) a Felsőzsolca 032_2, 033_3, 033_4, 033_5 és a 034_21 hrsz-ú utak elnevezéséről

90_2023. (V. 17.) a Felsőzsolcai GAMESZ közalkalmazotti létszám bővítéséről

91_2023. (V. 17.) a ‘Felsőzsolca Város Díszpolgára’ kitüntető cím adományozásáról szóló határozati javaslat elutasításáról

92_2023. (V. 17.) a ‘Felsőzsolca Város Díszpolgára’ kitüntető cím adományozásáról

93_2023. (V. 17.) a ‘PRO URBE’ kitüntető cím adományozásáról

94_2023. (V. 17.) a ‘Közösségi Munkáért díj’ adományozásáról

95_2023. (V. 17.) a ‘Pedagógiai díj’ adományozásáról

96_2023. (V. 17.) az ‘Év Polgárőre Felsőzsolca’ kitüntető díj adományozásáról

97_2023. (V. 24.) a rendkívüli ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

98_2023. (V. 24.) az Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulása Társulási Megállapodásának 14. sz. módosításáról

99_2023. (V. 24.) az ‘FIZ’ Felsőzsolcai Ipari Zóna Kft. 2023. május 25-i taggyűlésének napirendjén szereplő javaslat elfogadásáról

100_2023. (V. 24.) a 2023. évi Közbeszerzési terv módosításáról

101_2023. (V. 24.) A Fzs., Bolyai J. utcai DN 150 AC vez. rekonstrukciójának (250 fm) terv., eng. és kiv. munkája tárgyú közbesz.elj.megind.-ról

102_2023. (V. 24.) a TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00022 az.sz. ‘Csap.víz. elv. rendsz. fejl. Fzs-án’ c. pály. ép. ber. t. beszerzésre von. közbesz. elj. lezárásáról

103_2023. (V. 24.) a Bobcat E19 típusú rakodógép beszerzéséről

104_2023. (V. 24.) a Megyei Jogú Városok Szövetsége Elnökének békepárti kezdeményezéséhez való csatlakozásról

105_2023. (VI. 14.) a Képviselő-testület 2023. június 14-ei ülése napirendi pontjainak elfogadásáról

106_2023. (VI. 14.) a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés jóváhagyásáról és a két ülés közötti időszak eseményeiről szóló beszámoló tudomásulvételéről

107_2023. (VI. 14.) Felsőzsolca közbiztonságának 2022. évi helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről szóló beszámolóról

108_2023. (VI. 14.) a ‘FIZ’ Felsőzsolcai Ipari Zóna Kft. 2022. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról

109_2023. (VI. 14.) az Észak-Magyarországi Gazdasági és Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2022. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló tájékoztatóról

110_2023. (VI. 14.) a Felsőzsolcai Vagyonkezelő és Fejlesztő Kft. 2022. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló tájékoztatóról

111_2023. (VI. 14.) a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvodába felvehető gyermeklétszám megemeléséről

112_2023. (VI. 14.) az Ügyrendi és Klímavédelmi Bizottság 2022. évi tevékenységéről készült beszámolóról

113_2023. (VI. 14.) a ‘Tervezet az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítésének szabályairól’ szóló önkormányzati rendelettervezethez

114_2023. (VI. 14.) a ‘Tervezet az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítésének szabályairól’ szóló önkormányzati rendelettervezethez

115_2023. (VI. 14.) az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4_2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításához

116_2023. (VI. 14.) a Fzs-i Közösségi Ház és Városi Könyvtár (integrált kult.int.) intézményvezetői munkakör betöltésére irányuló pályázat elbírálásáról és új pályázati felhívás kiírásáról

117_2023. (VI. 14.) a Felsőzsolca II. fogorvosi körzetműködtetése tárgyában létrejött feladatellátási szerződés módosításáról

118_2023. (VII. 3.) a Képviselő-testület 2023. július 3-i rendkívüli ülése napirendi pontjainak kiegészítéséről

119_2023. (VII. 3.) a Képviselő-testület 2023. július 2-i rendkívüli ülése napirendi pontjainak elfogadásáról

120_2023. (VII. 3.) Az RRF-1.1.2-21-2022-00068 az.sz. ‘Bölcs. szolg. fejl. Fzs-án’ c. pályázat ép. beruházás tárgyú beszerzésre vonatkozó közbesz. elj. lezárásáról

121_2023. (VII. 3.) Széchenyi Sándorné képviselő rendelkezésére álló Képviselői Alap felhasználásának jóváhagyásáról

122_2023. (VII. 3.) a Magyar Állam tulajdonában lévő Fzs. zárkert 3192 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önk.-i tulajdonba adásáról

123_2023. (VII. 3.) a Magyar Állam tulajdonában lévő Fzs. külterület 010_3 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önk.-i tulajdonba adásáról

124_2023. (VIII. 24.) a Képviselő-testület 2023. augusztus 24-ei rendkívüli ülése napirendi pontjainak kiegészítéséről

125_2023. (VIII. 24.) a Képviselő-testület 2023. augusztus 24-ei rendkívüli ülése napirendi pontjainak elfogadásáról

126_2023. (VIII. 24.) a Kazinczy F. Ref. Ált. Isk. és Óvoda ingó- és ingatlanvagyonának ingyenes tulajdonba adásáról

127_2023. (VIII. 24.) a névhasználat engedélyezéséről

128_2023. (VIII. 24.) a címerhasználat engedélyezéséről

129_2023. (VIII. 24.) a címerhasználat engedélyezéséről

130_2023. (VIII. 24.) lakásbérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez való hozzájárulásról

131_2023. (VIII. 24.) Felsőzsolca Város Önkormányzata 2023. évi Támogatási Alap keretének módosításáról

132_2023. (VIII. 24.) a Fzs-i Közösségi Ház és Városi Könyvtár (int. kult. int.) intézményvezetőjének határozott idejű megbízásáról

133_2023. (VIII. 24.) Pásztor Erik képviselő rendelkezésére álló Képviselői Alap felhasználásának jóváhagyásáról

134_2023. (VIII. 24.) a névhasználat engedélyezéséről

135_2023. (IX. 20.) a Képviselő-testület 2023. szeptember 20-ai ülése napirendi pontjainak elfogadásáról

136_2023. (IX. 20.) a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés jóváhagyásáról és a két ülés közötti időszak eseményeiről szóló beszámoló tudomásulvételéről

137_2023. (IX. 20.) a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda 2022_2023-as nevelési év munkájáról szóló beszámolóról

138_2023. (IX. 20.) Fzs. város víziközmű-szolgáltatásának hosszú távú biztosíthatósága érdekében a 2024-2038. évi Gördülő Fejlesztési Terv elfogadásáról

139_2023. (IX. 20.) Fzs. város szennyvízközmű-szolgáltatásának hosszú távú biztosíthatósága érdekében a 2024-2038. évi Gördülő Fejlesztési Terv elfogadásáról

140_2023. (IX. 20.) a Bursa Hungarica Felsőokt.-i Önk.-i Ösztöndíjp. 2024. évi fordulójához történő csatl.-ról és a pály. kiírásáról szóló hat. jav. módosításáról

141_2023. (IX. 20.) a Bursa Hungarica Felsőokt.-i Önki.-i Ösztöndíjp. 2024. évi fordulójához történő csatlakozásról és a pályázat kiírásáról

142_2023. (IX. 20.) a Fzs.-i K. Ház és V. Könyvt. (int. kult. int.) int. vez. munkak. bet. ir. pály. elb.-ról és új pályázati felhívás kiírásáról

143_2023. (IX. 20.) az Önkormányzat tulajdonában álló lakások felújításáról

144_2023. (IX. 20.) rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről

145_2023. (IX. 20.) címerhasználat engedélyezéséről

146_2023. (IX. 20.) címerhasználat engedélyezéséről

147_2023. (IX. 20.) Fzs. Város Önk. 2023. évi Tám. Alapja kiegészített összegének felosztásáról – az Együtt Egymásért Péntek 17 Egyesület támogatási összegének megállapítása

148_2023. (IX. 20.) Fzs. Város Önk. 2023. évi Támogatási Alapja kiegészített összegének felosztásáról szóló határozati javaslat kiegészítéséről

149_2023. (IX. 20.) Fzs. Város Önk. 2023. évi Tám. Alapja kiegészített összegének felosztásáról – a Berki-tó Horgász Egyesület támogatási összegének megállapítása

150_2023. (IX. 20.) Fzs. Város Önk. 2023. évi Tám. Alapja kiegészített összegének felosztásáról – a Felsőzsolcai Zeneiskoláért Alapítvány támogatási összegének megállapítása

151_2023. (IX. 20.) Fzs. Város Önk. 2023. évi Tám. Alapja kiegészített összegének felosztásáról – az Együtt Felsőzsolcáért Egyesület támogatási összegének megállapítása

152_2023. (IX. 20.) Fzs. Város Önk. 2023. évi Tám. Alapja kiegészített összegének felosztásáról – a Felsőzsolcai 2. számú Óvoda Gyermekeiért A. támogatási összegének megállapítása

153_2023. (IX. 20.) Fzs. Város Önk. 2023. évi Tám. Alapja kiegészített összegének felosztásáról – a Kéz a kézben Alapítvány támogatási összegének megállapítása

154_2023. (IX. 20.) Fzs. Város Önk. 2023. évi Tám. Alapja kiegészített összegének felosztásáról – a Zsolca Kulturális Egyesület támogatási összegének megállapítása

155_2023. (IX. 20.) Fzs. Város Önk. 2023. évi Tám. Alapja kiegészített összegének felosztásáról – A Felsőzsolcai Iskoláért A. támogatási összegének megállapítása

156_2023. (IX. 20.) Fzs. Város Önk. 2023. évi Tám. Alapja kiegészített összegének felosztásáról – a Zsolca Tánc Népm. és Kult. Egyesület támogatási összegének megállapítása

157_2023. (X. 18.) a Képviselő-testület 2023. október 18-ai ülése napirendi pontjainak kiegészítéséről és zárt ülés elrendeléséről

158_2023. (X. 18.) a Képviselő-testület 2023. október 18-ai ülése napirendi pontjainak elfogadásáról

159_2023. (X. 18.) a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés jóváhagyásáról és a két ülés közötti időszak eseményeiről szóló beszámoló tudomásulvételéről

160_2023. (X. 18.) a környezet 2022. évi állapotáról és a lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról szóló tájékoztatóról

161_2023. (X. 18.) a helyi adókról szóló 20_2015. (IX. 21.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról

162_2023. (X. 18.) a Felsőzsolcai Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetői munkakör betöltésére irányuló pályázat véleményezéséről

163_2023. (X. 18.) a szociális ellátásokról és a szociális szolgáltatásokról szóló rendelettervezet módosításáról

164_2023. (X. 18.) dr. Pásztor Tünde képviselő rendelkezésére álló Képviselői Alap felhasználásának jóváhagyásáról

165_2023. (X. 18.) dr. Pásztor Tünde képviselő rendelkezésére álló Képviselői Alap felhasználásának jóváhagyásáról

166_2023. (X. 18.) dr. Pásztor Tünde képviselő rendelkezésére álló Képviselői Alap felhasználásának jóváhagyásáról

167_2023. (X. 18.) dr. Pásztor Tünde képviselő rendelkezésére álló Képviselői Alap felhasználásának jóváhagyásáról

168_2023. (X. 18.) Felsőzsolca Város Önkormányzata 2023. évi Közbeszerzési Terve 2. számú módosításáról

169_2023. (X. 18.) kotró rakodógép beszerzéséről szóló javaslat módosításáról

170_2023. (X. 18.) kotró rakodógép beszerzéséről szóló javaslat módosításáról

171_2023. (X. 18.) kotró rakodógép beszerzéséről

172_2023. (X. 18.) az Önk. tulajdonában álló – 3561 Fzs. Bem J. u. 24_A. szám alatti – bérlakás piaci alapon történő bérbeadásáról

173_2023. (X. 26.) a Képviselő-testület 2023. október 26-ai rendkívüli ülése napirendi pontjainak elfogadásáról

174_2023. (X. 26.) kotró rakodógép beszerzésével kapcsolatban hozott 171_2023. (X. 18.) képviselő-testületi határozat módosításáról

175_2023. (X. 26.) a Felsőzsolcai Helyi Választási Bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztásáról

176_2023. (XI. 15.) a Képviselő-testület 2023. november 15-ei ülése napirendi pontjainak elfogadásáról

177_2023. (XI. 15.) a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés jóváhagyásáról és a két ülés közötti időszak eseményeiről szóló beszámoló tudomásulvételéről

178_2023. (XI. 15.) a köztemetőre vonatkozó díjak felülvizsgálatáról szóló határozati javaslat módosításáról

179_2023. (XI. 15.) a köztemetőre vonatkozó díjak felülvizsgálatáról

180_2023. (XI. 15.) a köztemetőre vonatkozó díjak felülvizsgálatáról

181_2023. (XI. 15.) Felsőzsolca Város 2023-2028. közötti időszakra vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programja elfogadásáról

182_2023. (XI. 15.) a Fzs-i Köz. H. és Városi Könyvt. (int. kult. int.) int. vez. munkak. bet.-re ir. pály. elb.-ról és új pály. felh. kiírásáról

183_2023. (XI. 15.) a Fzs-i Köz. H. és V. Könyvt. (int. kult. int.) int. vez.-nek hat. id. megb. kapcs. h. 132_2023. (VIII. 24.) k-t-i hat. mód.-ról szóló I. hat. j. visszav.-ról

184_2023. (XI. 15.) a Fzs-i K. H. és V. K. (int. kult. int.) int. vez. -nek hat. i. megb.- val kapcs. hozott 132_2023. (VIII. 24.) k-t.- i hat. mód.-ról szóló II. hat. jav. mód. -ról

185_2023. (XI. 15.) a Fzs-i Közösségi Ház és V. Könyvtár (int. kult. int.) intézményvezetőjének határozott idejű megbízásáról

186_2023. (XI. 15.) Szarka Tamás polgármester rendelkezésére álló Képviselői Alap felhasználásának jóváhagyásáról

187_2023. (XI. 15.) Macsuga Roland képviselő rendelkezésére álló Képviselői Alap felhasználásának jóváhagyásáról

188_2023. (XI. 15.) Macsuga Roland képviselő rendelkezésére álló Képviselői Alap felhasználásának jóváhagyásáról

189_2023. (XI. 15.) Macsuga Roland képviselő rendelkezésére álló Képviselői Alap felhasználásának jóváhagyásáról

190_2023. (XI. 15.) Macsuga Roland képviselő rendelkezésére álló Képviselői Alap felhasználásának jóváhagyásáról

191_2023. (XI. 15.) Rimán János képviselő rendelkezésére álló Képviselői Alap felhasználásának jóváhagyásáról

192_2023. (XI. 15.) Hogya Zsolt alpolgármester rendelkezésére álló Képviselői Alap felhasználásának jóváhagyásáról

193_2023. (XI. 15.) Hogya Zsolt alpolgármester rendelkezésére álló Képviselői Alap felhasználásának jóváhagyásáról

194_2023. (XI. 15.) a Felsőzsolca külterület 0119_2 hrsz.-ú ingatlan belterületbe csatolásáról

195_2023. (XI. 15.) a ‘FIZ’ Felsőzsolcai Ipari Zóna Kft. telekvásárlás jóváhagyásáról a TOP pályázat megvalósítása érdekében

196_2023. (XI. 15.) az ‘Élmény- és Szabadidősport Program 2024’ című pályázati felhívás benyújtásának támogatásáról

197_2023. (XI. 22.) a Képviselő-testület 2023. november 22-ei rendkívüli ülése napirendi pontjainak elfogadásáról

198_2023. (XI. 22.) Kassai Attila képviselő rendelkezésére álló Képviselői Alap felhasználásának jóváhagyásáról

199_2023. (XI. 22.) Kassai Attila képviselő rendelkezésére álló Képviselői Alap felhasználásának jóváhagyásáról

200_2023. (XI. 22.) Kassai Attila képviselő rendelkezésére álló Képviselői Alap felhasználásának jóváhagyásáról

201_2023. (XI. 22.) Kassai Attila képviselő rendelkezésére álló Képviselői Alap felhasználásának jóváhagyásáról

202_2023. (XI. 22.) Kassai Attila képviselő rendelkezésére álló Képviselői Alap felhasználásának jóváhagyásáról

203_2023. (XI. 22.) Kucskár Tibor képviselő rendelkezésére álló Képviselői Alap felhasználásának jóváhagyásáról

204_2023. (XI. 22.) Kucskár Tibor képviselő rendelkezésére álló Képviselői Alap felhasználásának jóváhagyásáról

205_2023. (XI. 22.) Kucskár Tibor képviselő rendelkezésére álló Képviselői Alap felhasználásának jóváhagyásáról

206_2023. (XI. 22.) a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak jutalmazásának finanszírozásáról szóló ‘A’ határozati javaslat módosításáról

207_2023. (XI. 22.) a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak jutalmazásának finanszírozásáról

208_2023. (XI. 22.) a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak jutalmazásának finanszírozásáról szóló ‘B’ határozati javaslat módosításáról

209_2023. (XI. 22.) a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak jutalmazásának finanszírozásáról

210_2023. (XI. 22.) a Fzs.-án működő ált. iskolák és a Szent M. Görögkat. Óvoda és Bölcsőde Fzs.-i Tagóvodájának támogatásáról szóló határozati jav. módosításáról

211_2023. (XI. 22.) a Fzs.-án működő ált. iskolák és a Szent M. Görögkat. Óvoda és Bölcsőde Fzs.-i Tagóvodájának támogatásáról

212_2023. (XI. 22.) a polgármester jutalmazásáról

213_2023. (XI. 22.) a polgármester jutalmazásáról

214_2023. (XI. 22.) a polgármester jutalmazásáról

215_2023. (XI. 22.) a polgármester jutalmazásáról

216_2023. (XI. 22.) lakásbérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez való hozzájárulásról

217_2023. (XI. 30.) a Képviselő-testület 2023. november 30-ai közmeghallgatása napirendi pontjainak elfogadásáról

218_2023. (XII. 13.) a Képviselő-testület 2023. december 13-ai ülése napirendi pontjainak kiegészítéséről

219_2023. (XII. 13.) a Képviselő-testület 2023. december 13-ai ülése napirendi pontjainak elfogadásáról

220_2023. (XII. 13.) a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés jóváhagyásáról és a két ülés közötti időszak eseményeiről szóló beszámoló tudomásulvételéről

221_2023. (XII. 13.) Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. évi munkatervének megállapításáról

222_2023. (XII. 13.) Felsőzsolca Város Önkormányzata 2024. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról

223_2023. (XII. 13.) Beszámoló a középtávra szóló Integrált Településfejlesztési Stratégia 2023. évi végrehajtásáról

224_2023. (XII. 13.) a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda működését meghatározó dokumentumainak elfogadásáról

225_2023. (XII. 13.) lakás közérdekű feladatok megvalósítása érdekében történő bérbeadásáról

226_2023. (XII. 13.) Rimán János képviselő rendelkezésére álló Képviselői Alap felhasználásának jóváhagyásáról

227_2023. (XII. 13.) a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

228_2023. (XII. 13.) a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosításáról

229_2023. (XII. 13.) a Felsőzsolcai Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet Alapító Okiratának módosításáról

230_2023. (XII. 13.) a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásának meghatározásáról szóló javaslatról

231_2023. (XII. 13.) a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásának meghatározásáról

232_2023. (XII. 13.) kotró rakodógép tárgyú beszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lezárásáról

233_2023. (XII. 20.) a Képviselő-testület 2023. december 20-ai rendkívüli ülése napirendi pontjainak elfogadásáról

234_2023. (XII. 20.) az MVK Zrt. által biztosított közösségi közlekedés 2024. évi ellátásáról

235_2023. (XII. 20.) a ‘FIZ’ Felsőzsolcai Ipari Zóna Kft. ügyvezetői megbízási díjainak megállapításáról

236_2023. (XII. 20.) a ‘FIZ’ Felsőzsolcai Ipari Zóna Kft. ügyvezetői megbízási díjainak megállapításáról

237_2023. (XII. 20.) a ‘FIZ’ Felsőzsolcai Ipari Zóna Kft. ügyvezetői megbízási díjainak megállapításáról

238_2023. (XII. 20.) a ‘FIZ’ Felsőzsolcai Ipari Zóna Kft. 2024. évi könyvelési szolgáltatási díjának megállapításáról

239_2023. (XII. 20.) a ‘FIZ’ Felsőzsolcai Ipari Zóna Kft. 2024. évi könyvelési szolgáltatási díjának megállapításáról

240_2023. (XII. 20.) a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda intézményvezető (magasabb vezető) bérének megállapításáról

2022. évi határozatok

1_2022. (I. 19.) Felsőzsolca város 034 13, 034 14, 034 16 és 034 20 hrsz.-ok módosításával összefüggő környezeti vizsgálat készítésének szüks.

2_2022. (I. 19.) Felsőzsolca város 034 13, 034 14, 034 16 és 034 20 hrsz.-ok módosításával összefüggő partnerségi egyeztetési eljárás lezárásáról

3_2022. (I. 26.) a 2022. január havi jelentés elfogadásáról

4_2022. (I. 26.) a Felsőzsolcai Polgárőr Egyesület 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóról

5_2022. (I. 26.) a polgármester előző évben igénybe vett szabadsága mértékének megállapításáról

6_2022. (I. 26.) a Miskolci Rendőrkapitányság Felsőzsolcai Rendőrőrs őrsparancsnokának kinevezését megelőző véleményezésről

7_2022. (I. 26.) a polgármester megállapított illetményének és költségtérítésének módosításáról

8_2022. (I. 26.) a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról

9_2022. (I. 26.) az általános iskolai felvételi körzethatárok véleményezéséről

10_2022. (I. 26.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására szóló pályázatban való részvételről és a saját forrás biztosításáról

11_2022. (I. 26.) a Belügyminisztérium által kiadott beruházások támogatásáról szóló BMÖGF11752021. és BMÖGF13002021. számú tám. okiratok végrehajtásáról

114_2021. (XII. 8.) határozat visszavonásáról és egyéb intézkedések megtételéről

12_2022. (II. 9.) Felsőzsolca Város településrendezési eszközeinek 034 13, 034 14, 034 16és 034 20 hrsz.-okra von.-településszerkezeti tervet érintő-módosításáról

13_2022. (II. 16.) Határozat a 2022. február havi jelentés elfogadásáról

14_2022. (II. 16.) Határozat a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2021. évi beszámol

15_2022. (II. 16.) Határozat a BTE Felsőzsolca 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóról

16_2022. (II. 16.) Határozat Felsőzsolca Város Önkormányzata 3 évre szóló saját bevételeinek, adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megáll

17_2022. (II. 16.) Határozat Beszámoló Felsőzsolca város 2021. évi közművelődéséről és könyvtári ellátásáról

18_2022. (II. 16.) Határozat az óvodai beiratkozás időpontjának közzétételéről

19_2022. (II. 16.) Határozat a polgármester 2022. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyásáról

20_2022. (II. 16.) Határozat a Települési Környezetvédelmi Program jóváhagyásáról

21_2022. (II. 16.) Határozat a Felsőzsolcai Vagyonkezelő és Fejlesztő Kft. felügyelőbizottsága tagjainak visszahívásáról és új tagok megválasztásáról

22_2022.(II. 16.) Határozat a Felsőzsolcai Közösségi Ház és Városi Könyvtár könyvtári állományának leltározása során feltárt hiány törlésének engedélyezéséről

23_2022. (II. 16.) Határozat az orvosi ügyeleti díj változásáról

24_2022. (II. 16.) Határozat az Önkormányzati feladatellátást szolg. fejlesztések támog. szóló pályázatban való részvételről saját forrás biztosításáról szóló határozat módosításáról

25_2022. (II. 24.) Határozat a felsőzsolcai 016 132 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről szóló

26_2022. (III. 9.) szavazatszámláló bizottsági tagok, póttagok megválasztásáról

27_2022. (III. 16.) a 2022. március havi jelentés elfogadásáról

28_2022. (III. 16.) a Felsőzsolcai Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola 2021-2022. tanév I. féléves munkájáról szóló tájékoztatóról

29_2022. (III. 16.) a Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskola éves munkájáról szóló tájékoztatóról

30_2022. (III. 16.) a város 2021. évi egészségügyi helyzetéről és az egészségügyi ellátásokról szóló beszámolóról

31_2022. (III. 16) a Felsőzsolcai Szociális Szolgáltató Központ által nyújtott szolgáltatások 2022. évre vonatkozó intézményi és személyi térítési díjának megállapításáról

32_2022. (III. 16.) a 2022. évi Közbeszerzési Terv elfogadásáról

33_2022. (III. 16.) az Önkormányzat 2021. évi adóztatási tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

34_2022. (III. 16.) a Humánpolitikai Bizottság 2021. évi munkájáról készült beszámolóról

35_2022. (III. 16.) a Felsőzsolcai Közösségi Ház és Városi Könyvtár 2022. évi munkatervének elfogadásáról

36_2022. (III. 16.) a felsőzsolcai 016_132 hrsz-ú ingatlan versenyeztetési pályázatának elbírálásáról és az ingatlan értékesítéséről

37_2022. (IV. 13.) a Felsőzsolcai Vagyonkezelő és Fejlesztő Kft. felügyelőbizottsága tagjának újraválasztásáról

38_2022. (IV. 20.) az MVK Zrt. által 2021. évben végzett személyszállítási feladatok ellátásáról

39_2022. (IV. 20.) a 2022. április havi jelentés elfogadásáról

40_2022. (IV. 20.) az ÉRV Zrt. által 2021. évben végzett ivóvízellátási feladatokról készített beszámolóról

41_2022. (IV. 20.) MIVÍZ Kft. által a 2021. évben végzett szennyvízelvezetési feladatok ellátásáról készített beszámolóról

42_2022. (IV. 20.) a belső ellenőrzés tapasztalatairól 2021. évre vonatkozóan éves ellenőrzési jelentés, éves összefoglaló ellenőrzési jelentés

43_2022. (IV. 20.) a Pénzügyi Bizottság 2021. évi tevékenységéről

44_2022. (IV. 20.) a Felsőzsolcai Közösségi Ház és Városi Könyvtár Stratégiai Tervéről

45_2022. (IV. 20.) Felsőzsolca Város Önkormányzata 2022. évi Támogatási Alapjának felosztásáról

46_2022. (IV. 20.) Széchenyi Sándorné Képviselői Alapja felhasználásának jóváhagyásáról

47_2022. (IV. 20.) Pásztor Erik Képviselői Alapja felhasználásának jóváhagyásáról

48_2022. (IV. 20.) A 2022. évi Közbeszerzési Terv módosításáról

49_2022. (V. 18.) a 2022. május havi jelentés elfogadásáról

50_2022. (V. 18.) a Felsőzsolcai GAMESZ 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóról

51_2022. (V. 18.) a Rendezvények Háza 2021. évi működéséről szóló beszámoló elfogadásáról

52_2022. (V. 18.) a Felsőzsolcai Szociális Szolgáltató Központ 2021. évi szakmai munkájáról szóló beszámolóról

53_2022. (V. 18.) a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2021. évi ellátásáról szóló átfogó értékelésről

54_2022. (V. 18.) a Felsőzsolcai Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóról

55_2022. (V. 18.) a város 2021. évi szociális helyzetéről és a szociális ellátásokról készült beszámolóról

56_2022. (V. 18.) a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal 2021. évi tevékenységéről készült beszámolóról

57_2022. (V. 18.) a 2021. évben Felsőzsolca Város Önkormányzata által nyújtott támogatások elszámolásáról szóló tájékoztatásról

58_2022. (V. 18.) szabad pénzeszköz lekötéséről

59_2022. (V. 18.) a Bódva-völgyi Tömegsport Egyesület eszközbeszerzéséhez önkormányzati hozzájárulás biztosításáról

60_2022. (V. 18.) a felsőzsolcai 2250, 2251 és a 2252 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről

61_2022. (V. 18.) a „FIZ” Felsőzsolcai Ipari Zóna Kft. ügyvezetőinek megbízási díj kifizetési esedékessége megállapításáról szóló javaslat elfogadásáról

62_2022. (V. 18.) a „FIZ” Felsőzsolcai Ipari Zóna Kft. ügyvezetői megbízási díjának megemeléséről szóló javaslat elfogadásáról

63_2022. (V. 18.) a „FIZ” Felsőzsolcai Ipari Zóna Kft. könyvelési szolgáltatási díjának megemeléséről szóló javaslat elfogadásáról

64_2022. (V. 18.) a Felsőzsolcai Logisztikai Ipari Park közvilágítása költségeinek átvállalásáról szóló javaslat elfogadásáról

65_2022. (V. 18.) a Vállalkozás Segítő Központ üzlethelyiségének bérbevételére irányuló pályázat elbírálásáról

66_2022. (V. 18.) kitüntető címek és kitüntető díjak adományozásáról

67_2022. (VI. 8.) BMÖGF_1300_2021. iktatószámú projekt közbeszerzési eljárásának lezárásáról

68_2022. (VI. 8.) BMÖGF_1300_2021. iktatószámú projekt kivitelezéséhez szükséges önrész biztosításáról

69_2022. (VI. 8.) szabad pénzeszköz lekötéséről hozott 58_2022. (V.18.) képviselő-testületi határozat módosításáról

70_2022. (VI. 8.) Felsőzsolcai Városnapok rendezvénysorozat lebonyolításáról

71_2022. (VI. 8.) az Egészségház klímaberendezésének kiépítéséről

72_2022. (VI. 15.) Felsőzsolca közbiztonságának 2021. évi helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról

73_2022. (VI. 15.) a „FIZ” Felsőzsolcai Ipari Zóna Kft. 2021. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról

74_2022. (VI. 15.) az Észak-Magyarországi Gazdasági és Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2021. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló tájékoztatóról

75_2022. (VI. 15.) a 2022. június havi jelentés elfogadásáról

76_2022. (VI. 15.) a Felsőzsolcai Vagyonkezelő és Fejlesztő Kft. 2021. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló tájékoztatóról

77_2022. (VI. 15.) a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvodába felvehető gyermeklétszám megemeléséről

78_2022. (VI. 15.) az Ügyrendi és Klímavédelmi Bizottság 2021. évi tevékenységéről készült beszámolóról

79_2022. (VI. 15.) a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal belső tagozódásának, létszámának, munkarendjének, ügyfélfogadási rendjének meghatározásáról

80_2022. (VII. 27.) a Felsőzsolcai GAMESZ Központi Gyermekkonyháján készített étel nyersanyag- és rezsiköltsége megállapításáról szóló határozati javaslat kiegészítéséről

81_2022. (VII. 27.) a Felsőzsolcai GAMESZ Központi Gyermekkonyháján készített étel nyersanyag- és rezsiköltsége megállapításáról szóló határozati javaslat kiegészítéséről

82_2022. (VII. 27.) a Felsőzsolcai GAMESZ Központi Gyermekkonyháján készített étel nyersanyag- és rezsiköltsége megállapításáról

83_2022. (VII. 27.) VTZ traktor és BAGOD pótkocsi értékesítéséről

84_2022. (IX. 7.) Felsőzsolca város víziközmű-szolgáltatásnak hosszú távú biztosíthatósága érdekében a 2023-2037. évi Gördülő Fejlesztési Terv elfogadásáról

85_2022. (IX. 7.) Felsőzsolca város szennyvízközmű-szolgáltatásnak hosszú távú biztosíthatósága érdekében a 2023-2037. évi Gördülő Fejlesztési Terv elfogadásáról

86-2022. (IX. 7.) Felsőzsolca város önkormányzata képviselő-testületének 83-2022. (VII. 27.) határozata módosításáról

87-2022. (IX. 7.) Az Önkormányzat saját bevételei terhére nyújtott támogatásokról szóló rendelettervezet kiegészítéséről

88-2022. (IX. 7.) Felsőzsolca város önkormányzata képviselő-testületének 61-2020. (IX. 16.) határozata módosításáról

89_2022. (IX. 21.) zárt ülés elrendeléséről

90_2022. (IX. 21.) a 2022. szeptember havi jelentés elfogadásáról

91_2022. (IX. 21.) az Önkormányzat 2022. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatóról

92_2022. (IX. 21.) a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda 2021_2022-es nevelési év munkájáról szóló beszámolóról

93_2022. (IX. 21.) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójához történő csatlakozásról szóló határozati javaslat módosításáról

94_2022. (IX. 21.) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójához történő csatlakozásról szóló határozati javaslat módosításáról

95_2022. (IX. 21.) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójához történő csatlakozásról

96_2022. (IX. 21.) a Felsőzsolcai Református Egyházközség támogatásáról

97_2022. (IX. 21.) Felsőzsolca Város Önkormányzatának fenntartása alá tartozó költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak béren kívüli juttatásáról

98_2022. (IX. 21.) a Felsőzsolcai Zeneiskoláért Alapítvány támogatásáról

99_2022. (IX. 21.) a Miskolci Egyetemi Atlétikai és Futball Club Felsőzsolca röplabda csapatának eszköztámogatásáról

100_2022. (IX. 21.) a Miskolci Egyetemi Atlétikai és Futball Club Felsőzsolca röplabda csapatának eszköztámogatásáról

101_2022. (IX. 21.) rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről

102_2022. (IX. 21.) Kucskár Tibor Képviselői Alapja felhasználásának jóváhagyásáról

103_2022. (IX. 21.) Kassai Attila Képviselői Alapja felhasználásának jóváhagyásáról

104_2022. (IX. 21.) Felsőzsolca Bolyai János utcai DN 150 AC ivóvízvezeték rekonstrukció kiviteli tervszintű létesítési engedélyes terv készítéséről

105_2022. (IX. 21.) szabad pénzeszköz újbóli lekötéséről szóló határozati javaslat módosításáról

106_2022. (IX. 21.) szabad pénzeszköz újbóli lekötéséről

107_2022. (IX. 21.) a Felsőzsolca 2034_19 hrsz-ú út elnevezéséről

108_2022. (IX. 21.) a Felsőzsolca 65 hrsz.-ú ingatlanban 4_10 tulajdoni illetőség megvásárlásáról

109_2022. (IX. 21.) a Szent István Katolikus Általános Iskola játszótéri eszközei telepítésének támogatásáról

110_2022. (IX. 21.) a Felsőzsolcai Közösségi Ház és Városi Könyvtár igazgatói (magasabb vezetői) munkaviszonyának megszüntetéséről

111_2022. (IX. 21.) csoportos villamos- és földgázenergia közbeszerzés lebonyolításáról

112_2022. (IX. 29.) a Felsőzsolcai Közösségi Ház és Városi Könyvtár igazgatói munkakör betöltésére pályázat kiírásáról szóló határozati javaslat módosításáról

113_2022. (IX. 29.) a Felsőzsolcai Közösségi Ház és Városi Könyvtár igazgatói munkakör betöltésére irányuló pályázat kiírásáról

114_2022. (IX. 29.) TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00022 azonosítószámú pályázat építési beruházás tárgyú beszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításáról szóló határozati javaslat módosításáról

115_2022. (IX. 29.) TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00022 azonosítószámú pályázat építési beruházás tárgyú beszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításáról

116_2022. (IX. 29.) a Felsőzsolcai Közösségi Ház és Városi Könyvtárnál foglalkoztatottak béren kívüli juttatásáról

117_2022. (X. 19.) a 2022. október havi jelentés elfogadásáról

118_2022. (X. 19.) a környezet 2021. évi állapotáról és a lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról szóló tájékoztatóról készült határozati javaslat kiegészítéséről

119_2022. (X. 19.) a környezet 2021. évi állapotáról és a lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról

120_2022. (X. 19.) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Miskolci Rendőrkapitánysága kapitányságvezetője kinevezésének véleményezéséről

121_2022. (X. 19.) LISICKI N-062 vontatott sószóró beszerzésről

122_2022. (X. 19.) az önkormányzati intézmények egyes épületeinek téli üzemeltetéséről szóló határozati javaslat módosításáról

123_2022. (X. 19.) az önkormányzati intézmények egyes épületeinek téli üzemeltetéséről szóló határozati javaslat módosításáról

124_2022. (X. 19.) az önkormányzati intézmények egyes épületeinek téli üzemeltetéséről szóló határozati javaslat módosításáról

125_2022. (X. 19.) az önkormányzati intézmények egyes épületeinek téli üzemeltetéséről

126_2022. (X. 19.) Macsuga Roland Képviselői Alapja felhasználásának jóváhagyásáról

127_2022. (X. 19.) Rimán János Képviselői Alapja felhasználásának jóváhagyásáról

128_2022. (X. 19.) a Felsőzsolcai Görög Katolikus Egyházközség támogatásáról

129_2022. (XI. 2.) a 2022. évi Közbeszerzési Terv módosításáról

130_2022. (XI. 2.) csoportos villamos- és földgázenergia közbeszerzés lebonyolításáról

131_2022. (XI. 2.) csoportos villamos- és földgázenergia közbeszerzés lebonyolításáról

132_2022. (XI. 2.) Szita Károly Kaposvár polgármestere által az Európai Bizottság elnökéhez írt levélben foglaltakat támogató nyilatkozat aláírásáról

133_2022. (XI. 16.) a 2022. november havi jelentés elfogadásáról

134_2022. (XI. 16.) a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról

135_2022. (XI. 16.) a köztemetőre vonatkozó díjak felülvizsgálatáról

136_2022. (XI. 16.) a köztemetőre vonatkozó díjak felülvizsgálatáról

137_2022. (XI. 16.) a Felsőzsolca Város Önkormányzata 2023. évi gazdálkodási tervéről szóló határozati javaslatról

138_2022. (XI. 16.) a Felsőzsolca Város Önkormányzata 2023. évi gazdálkodási tervéről szóló határozati javaslatról

139_2022. (XI. 16.) a Felsőzsolca Város Önkormányzata 2023. évi gazdálkodási tervéről szóló határozati javaslat módosításáról

140_2022. (XI. 16.) a Felsőzsolca Város Önkormányzata 2023. évi gazdálkodási tervéről szóló határozati javaslat módosításáról

141_2022. (XI. 16.) a Felsőzsolca Város Önkormányzata 2023. évi gazdálkodási tervéről szóló határozati javaslat módosításáról

142_2022. (XI. 16.) a Felsőzsolca Város Önkormányzata 2023. évi gazdálkodási tervéről szóló határozati javaslat módosításáról

143_2022. (XI. 16.) a Felsőzsolca Város Önkormányzata 2023. évi gazdálkodási tervéről szóló határozati javaslat módosításáról

144_2022. (XI. 16.) a Felsőzsolca Város Önkormányzata 2023. évi gazdálkodási tervéről szóló határozati javaslat módosításáról

145_2022. (XI. 16.) a Felsőzsolca Város Önkormányzata 2023. évi gazdálkodási tervéről szóló határozati javaslatról

146_2022. (XI. 16.) a Felsőzsolca Város Önkormányzata 2023. évi gazdálkodási tervéről szóló határozati javaslatról

147_2022. (XI. 16.) a Felsőzsolca Város Önkormányzata 2023. évi gazdálkodási tervéről szóló határozati javaslat módosításáról

148_2022. (XI. 16.) a Felsőzsolca Város Önkormányzata 2023. évi gazdálkodási tervéről szóló határozati javaslatról

149_2022. (XI. 16.) a Felsőzsolca Város Önkormányzata 2023. évi gazdálkodási tervéről szóló határozati javaslat módosításáról

150_2022. (XI. 16.) a Felsőzsolca Város Önkormányzata 2023. évi gazdálkodási tervéről szóló határozati javaslat kiegészítéséről

151_2022. (XI. 16.) a Felsőzsolca Város Önkormányzata 2023. évi gazdálkodási tervéről szóló határozati javaslat módosításáról

152_2022. (XI. 16.) a Felsőzsolca Város Önkormányzata 2023. évi gazdálkodási tervéről szóló határozati javaslat módosításáról

153_2022. (XI. 16.) Felsőzsolca Város Önkormányzata 2023. évi gazdálkodási tervéről

154_2022. (XI. 16.) Felsőzsolca Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2022. évi felülvizsgálatának elfogadásáról

155_2022. (XI. 16.) Szarka Tamás Képviselői Alapja felhasználásának jóváhagyásáról

156_2022. (XI. 16.) dr. Pásztor Tünde Képviselői Alapja felhasználásának jóváhagyásáról

157_2022. (XI. 16.) Hogya Zsolt Képviselői Alapja felhasználásának jóváhagyásáról

158_2022. (XI. 16.) a Felsőzsolcai Vagyonkezelő és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság megszüntetésének lehetőségéről

159_2022. (XI. 16.) a Felsőzsolcai Szoc. Szolg. Központ által foglalkoztatott közalkalmazottak béren kívüli juttatásáról

160_2022. (XI. 16.) a Felsőzsolcai Közösségi Ház és Városi Könyvtár igazgatói (magasabb vezetői) pályázatának elbírálásáról

161_2022. (XI. 16.) a Felsőzsolcai Közösségi Ház és Városi Könyvtár igazgatói (magasabb vezetői) pályázatának elbírálásáról

162_2022. (XI. 29.) az MVK Zrt. által biztosított közösségi közlekedés 2023. évi ellátásáról

163_2022. (XI. 29.) a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak díjazásának finanszírozásáról

164_2022. (XI. 29.) a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak díjazásának finanszírozásáról

165_2022. (XI. 29.) a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak díjazásának finanszírozásáról

166_2022. (XI. 29.) a polgármester jutalmazásáról

167_2022. (XI. 29.) a polgármester jutalmazásáról

168_2022. (XI. 29.) a polgármester jutalmazásáról

169_2022. (XII. 7.) a Felsőzsolcán működő általános iskolák támogatásáról szóló határozati javaslat kiegészítéséről

170_2022. (XII. 7.) a Felsőzsolcán működő általános iskolák támogatásáról szóló határozati javaslat módosításáról

171_2022. (XII. 7.) a Felsőzsolcán működő általános iskolák támogatásáról szóló határozati javaslat kiegészítéséről

172_2022. (XII. 7.) a Felsőzsolcán működő általános iskolák támogatásáról

173_2022. (XII. 14.) a 2022. december havi jelentés elfogadásáról

174_2022. (XII. 14.) Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. évi munkatervéről

175_2022. (XII. 14.) Felsőzsolca Város Önkormányzata 2023. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról

176_2022. (XII. 14.) a középtávra szóló Integrált Területfejlesztési Stratégia 2022. évi végrehajtásáról

177_2022. (XII. 14.) a Felsőzsolcai GAMESZ Központi Gyermekkonyháján készített étel rezsiköltsége megállapításáról

178_2022. (XII. 14.) a Felsőzsolcai Közösségi Ház és Városi Könyvtár igazgatói munkakör betöltésére irányuló pályázat kiírásáról

179_2022. (XII. 14.) a „FIZ” Felsőzsolcai Ipari Zóna Kft. könyvelési szolgáltatási díjának megállapításáról szóló javaslat elfogadásáról

180_2022. (XII. 14.) a „FIZ” Felsőzsolcai Ipari Zóna Kft. könyvelési szolgáltatási díjának megállapításáról szóló javaslat elfogadásáról

181_2022. (XII. 14.) a „FIZ” Felsőzsolcai Ipari Zóna Kft. ügyvezetői megbízási díjainak megállapításáról szóló javaslat elfogadásáról

182_2022. (XII. 14.) a „FIZ” Felsőzsolcai Ipari Zóna Kft. ügyvezetői megbízási díjainak megállapításáról szóló javaslat elfogadásáról szóló határozati javaslat kiegészítéséről

183_2022. (XII. 14.) a „FIZ” Felsőzsolcai Ipari Zóna Kft. ügyvezetői megbízási díjainak megállapításáról szóló javaslat elfogadásáról

184_2022. (XII. 14.) dr. Pásztor Tünde Képviselői Alapja felhasználásának jóváhagyásáról

2021. évi határozatok

2020. évi határozatok

Az Egészségház kötelező fenntartását követő foglalkoztatásról

Támogatási Alap felosztása 68_2020 hat. kiegészítése

Köztemetői díjak felülvizsgálata

Környezeti vizsgálat lefolytatásáról

Partnerségi és K-9 védőövezet

A Képviselő-testület SzMSz-ról 11_2019. (X. 30.) önk rend 2. függ mód

Fzs-ai Szoc. és Gyermj. Társ Társulási Megállapodás 3. számú módosítása

Felsőzsolca Város Önkormányzata 2021. évi gazdasági tervéről

A FIZ2 terület és vagyoni értékű jog értékesítéséről

Az MVK Zrt. által biztosított közösségi közlekedés 2021. évi ellátásáról

A 2021. évi munkatervről

Felsőzsolca Város Önk. 2021. évi belső ell terv jóváhagyásáról

Önkormányzati földterületek haszonbérleti díjának meghatározásáról

Középtávra szóló ITS 2020. évi végrehajtásáról

A költségvetési szerveknél fogl díjazásának finansz

1-A HEP 2020. évi felülvizsgálatának elfogadásáról

2-HEP melléklet

A Képviselő-testület nevében meghozott polgármesteri határozatok

Orvosi ügyeleti díjról

Intézményi és személyi tér díjak megállapításáról

Közbeszerzési Terv

Fogorvosi praxis átadása

Bizottsági hatáskör ellátásáról

K.F. Isk tetőhéjazat

Az óvodai létszám emeléséről

Átfogó értékelés gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról

Óvoda újranyitásáról szóló pm. hat.

KMB kinevezésének előzetes véleményezéséről

Turul Emlékműnél emlékoszlop állításának finanszírozásáról

Miskolc Térségi Konzorcium szabadon felhaszn pénzeszk kapcs döntés meghozatala

Miskolc Térségi Konzorcium szabadon felhaszn pénzeszk kapcs döntés meghozatala

A veszélyhelyzet ideje alatt meghozott polgármesteri határozatok

Bérleti szerződés 1. számú módosításának elfogadásáról

Energetikai pályázat közbeszerzés kiírásához ajánlatok kéréséről

Hat. a Felsőzsolcai Polgárőr Egyesület 2020. évi beszámoló elfogad

Hat. Bolgar N Onk. kotott kozig szerz felulvizsg

Határozat Roma Nemzetiségi Önk kötött közig szerz felülvizsg

Határozat a polgármester előző évben igénybe vett szabadsága megáll

Határozat SzMSz módosításáról

Határozat a GAMESZ igazgató álláspályázatról

Határozat konzorcium módosításáról

Határozat 2019. évi maradvány felülvizsgálatáról

98-2-2021. évi Munkaterv melléklet

99-2-Belső ellenőrzési terv melléklet

104-írásbeli szavazásról a FIZ Kft. bevételek felhasználása tekintetében

 

TESTÜLETI HATÁROZATOK:

2020. január 22.

2020. február 6.

2020. február 19.

2020. július 8.

2020. július 27.

2020. augusztus 19.

2020. augusztus 26.

2020. szeptember 16.

2020. szeptember 30.

2020. október 21.

2020. október 28.