Skip to content

KÖZBIZTONSÁG

MENTŐK

A mentők hívószáma az ország egész területén (minden vezetékes és mobil telefonról): 104

 

Milyen esetekben hívhatjuk a segélyhívót mentőellátás céljából? 

 • ha életveszély, vagy annak gyanúja áll fenn (eszméletlen állapot, bármilyen eredetű súlyos vérzés, stb.);
 • baleset, sérülés, bármilyen eredetű mérgezés esetén;
 • megindult szülés, illetve a fennálló terhesség alatt bekövetkező rendellenesség miatt;
 • ha erős fájdalom, vagy más riasztó panasz, illetve tünet észlelhető (pl. fulladásérzés, nehézlégzés, végtagbénulás, stb.);
 • ha olyan magatartászavart észlelünk, mely során a beteg saját maga, vagy mások életét veszélyezteti.

 

Mentőhívás esetén az alábbi kérdések szerint tegyük meg a bejelentést:

 

Hol történt az eset?

 • Ha a cím nem egyértelmű, akkor próbálja elmagyarázni a helyszín megközelíthetőségét, gondoskodjon útbaigazító segítségről.

 

Adja meg saját nevét, telefonszámát, amin elérhető lesz. 

 • Ha ezután megszakad a vonal, vagy új információkra van szükség, vissza tudjuk hívni. Ne felejtse el, pontatlan cím esetén a mentők nem fognak odatalálni az ön segítsége nélkül!

 

Milyen jellegű vészhelyzet áll fent, mi történt?

 • Szorítkozzon a tényekre, minél rövidebben és pontosabban mondja el a problémát, annál hamarabb indulhat a segítség.
 • A mentőknek fontos segítség, hogy megtudják, milyen, panasz, tünet észlelhető a mentésre szorulókon. Lábát, hasát fájlalja, sápadt, esetleg eszméletlen. Minden tünet fontos lehet.

 

Adjon át minden egyéb információt (pl. több sérült van, tűzoltókra is szükség van, stb.), amely fontos lehet.

Nyújtson elsősegélyt a mentő megérkezéséig. 

 

 • Ne szakítsa meg a vonalat, hiszen képzettség hiányában követheti a mentésirányító telefonos instrukcióit.
 • Ha nem mentést igénylő heveny megbetegedést észlel a beteg lakásán, hívja a háziorvost vagy az orvosi ügyeletet. A beteg vizsgálata alapján az orvos eldönti, hogy szüksége van-e a betegnek gyógyintézeti beutalásra és betegszállításra; ha igen, az orvos a szükséges intézkedéseket megteszi.

 

(Az Országos Mentőszolgálat hivatalos ajánlása)

POLGÁRŐRSÉG

3561 Felsőzsolca, Szent István utca 20.
E-mail: felsozsolcaipe@freemail.hu,  agocsbt55@freemail.hu

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet: 54500112-10007826
Adószám: 18437021-1-05
Telefonszám: Agócs Ferenc elnök: +36 70/941-8849
Honlap: https://felsozsolcaipolgarorseg.webnode.hu/
Facebook: https://www.facebook.com/fzspsz/

 A Felsőzsolcai Polgárőr Egyesület 1995 óta működik Felsőzsolcán. Alaptevékenységeink közé tartoznak: közbiztonság fenntartása, folyamatos éjszakai szolgálat, rendezvények biztosítása, közreműködés katasztrófa-elhárításban, közreműködés egyéb kárelhárításban, közreműködés önkormányzati biztonsági feladat ellátásában, helyi környezetvédelem segítése. Helyi polgárvédelmi feladatok ellátása.

 

A  Polgárőrség feladatai:

1.) Kapcsolattartás a lakossággal, a bűnüldöző szervekkel, a helyi önkormányzat képviselő-testületével és egyéb szervekkel, szervezetekkel.

2.) A bűncselekmények és szabálysértések megelőzésére a vagyonvédelem érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő lakosok, állampolgárok összefogása, rendszeres működésük szervezése.

3.) A lakossági biztonságérzet növelése és ezen keresztül a lakóközösségi kapcsolatok erősítése.

4.) A bűncselekmény visszaszorítása, a veszélyeztetett területek fokozott ellenőrzése útján a vagyonvédelem bűnüldöző szervekkel összehangolt javítása.

5.) A lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és az együttműködés erősítése.

6.) A gyermek és ifjúságvédelem elősegítése érdekében az illetékes szervek felé javaslatot tesz védő-óvintézkedések megtételére.

7.) A településen lévő ingó- és ingatlan vagyontárgyak védelme és károkozások megelőzése érdekében járőr szolgálatot szervez.

 

Szolgáltatások:

Egyeztetés után:

 • Rendezvények biztosítása.
 • Biztonságiőr és portai szolgálatok ellátása.
 • Telephelyek ellenőrzése, felügyelete.
 • Halastavak folyók ellenőrzése.

 

Működésünkhöz anyagi forrást biztosít Felsőzsolca Város Önkormányzata, e mellett élünk a kiírt pályázati lehetőségekkel is, mindezek azonban még nem elegendőek. Egyesületünk számára nincs lehetőség saját bevétel szerzésére. A működésünk zökkenőmentes biztosításához szükség van támogatók segítségére is.

Egyesületünk hasznos és sok esetben nélkülözhetetlen tevékenységének segítése, mindenképpen olyan nemes cél, amit Ön is biztosan szívesen támogatna anyagi, vagy tárgyi felajánlásával.

 

Felsőzsolcai Polgárőr Egyesület bankszámla száma: 54500112-10007826

 

Nonprofit szervezet vagyunk! Az adományok 150%-ban leírhatók az adóból!

 

A Felsőzsolcai Polgárőr Egyesület tagjai nevében megköszönve megértését, a közös ügy iránti tettvágyát,

 

Tisztelettel:
Agócs Ferenc polgárőrparancsnok

RENDŐRSÉG

Európai egységes segélyhívó: 112

Rendőrség: 107


Felsőzsolca Rendőrős

Elérhetőség:
Cím: 3561 Felsőzsolca, Kassai utca 30
Telefonszám és telefaxszám: +36 (46) 383 400


Illetékességi területünk:

Alsózsolca, Arnót, Berzék, Bőcs, Gesztely, Hernádkak, Hernádnémeti, Onga, Sajóhídvég, Sajólád, Sajópálfala, Sajópetri


Vezető:

Majoros Flórián r.alezredes, őrsparancsnok


Felettes szerv:

Miskolci Rendőrkapitányság
Cím: Miskolc, Fábián kapu 4.
Telefonszán: +36 (46) 514 511
Faxszám: +36 (46) 514 511/21-45mellék

 weboldal: http://www.police.hu/ugyintezes/szerv/orszagos-rendor-fokapitanysag/borsod-abauj-zemplen-megyei-rendor-fokapitanysag-66

FELSŐZSOLCAI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET

Felsőzsolca Város Önkormányzata élt a 2012. évi CXX. törvény – az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról – adta lehetőségekkel és létrehozta a Felsőzsolcai Önkormányzati Rendészetet.

A Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (I. 20.) számú határozata A Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról alapján, 2021 január 20. napjától  a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeként, a Hatósági osztály részeként, önkormányzati rendészeti szervként jött létre a Felsőzsolcai Önkormányzati Rendészet, a rendészettel kapcsolatos feladatok ellátására, koordinálására.

Önkormányzati rendész feladatellátás

Az önkormányzati rendészet kiemelt célja a lakosság közeli rendészet, a közbiztonság további erősítése, a lakosság biztonságérzetének növelése, a helyismeretből eredően a problémák helyszínen történő megoldása, mérsékelése.

Amennyiben Ön a környezetében az önkormányzati rendészetet hatáskörébe tartozó főbb szabálysértések valamelyikét tapasztalja, érdeklődhet és bejelentését megteheti az alábbi időpontokban:

Ügyfélfogadás helye:

Polgármesteri Hivatal
Hatósági osztály

Felsőzsolcai Önkormányzati Rendészet

Levelezési cím: 3561 Felsőzsolca, Szent István u. 20.
Telefon: +36 46/613-000
Mobil: +36 30/944-2158
E-mail: opalko.david@felsozsolcaph.hu
           vas.zoltan@felsozsolcaph.hu

Ügyfélfogadási rend:

Hétfő: 8:00-12:00
Szerda: 8:00-12:00; 13:00-17:00 óráig
Péntek: 8:00-10:00 óráig

Minden beérkező lakossági jelzést és panaszbejelentést haladéktalanul kivizsgál, és lehetőség szerint írásban megválaszol.

Az előforduló bűncselekmények és szabálysértések megelőzése és felderítése miatt a városban folyamatos a jelenlét, a bővülő térfigyelő kamerarendszernek köszönhetően egyre nagyobb a város lefedettsége.

A Felsőzsolcai Önkormányzati Rendészet feladatkörébe tartozó egyéb bejelentések során elsősorban az állampolgárokat zavaró szabálysértések (pl.: közterületi alkoholfogyasztás, köztisztasági szabálysértés, csendháborítás) észlelését várjuk.

Önkormányzati rendészet hatáskörébe tartozó ügyek”

A város közterületein, az önkormányzati rendészet rendésze országosan egységes egyenruhában Hivatalos személyként történő őr- vagy járőrszolgálat keretében:

 • ellenőrzi a közterületek jogszerű használatát, a közterületen folytatott, engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenységek szabályszerűségét,
 • megelőzi, megakadályozza, megszakítja, megszünteti, illetve szankcionálja a közterületek rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenységet
 • közreműködik a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében
 • közreműködik a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a közrend védelmében,
 • közreműködik az önkormányzati vagyon védelmében,
 • közreműködik a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében,
 • közreműködik állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában,
 • folyamatosan ellenőrzi a közterületek rendjére vonatkozó önkormányzati rendeletek előírásainak betartását, valamint az azokban meghatározott kötelezettségek teljesítését,
 • ellenőrzi a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolvány jogszerű használatát és birtoklását,
 • megteszi a közösségi együttélés alapvető szabályainak betartásával kapcsolatos intézkedéseket (helyszíni bírság kiszabása, jegyzőkönyv felvétele, eljárás megindítása),
 • a feladatkörében eljárva jogosult és köteles a közterületen ellenőrizni a jogszabályban előírt kötelezettségek megtartását, jogsértés esetén eljárást kezdeményezni vagy az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló törvényben meghatározott intézkedést megtenni,
 • ellátja a közterületi térfigyelő kamerarendszer működtetésével és adatkezelésével kapcsolatos feladatokat

A rendészetnek, illetőleg a rendészet részéről eljáró rendésznek feladatot törvény, kormányrendelet, az önkormányzat rendelete állapíthat meg. Az önkormányzat rendelete olyan feladatot állapíthat meg, melyet törvény vagy kormányrendelet nem utal más szerv hatáskörébe.

A Szabálysértési törvény alapján az Önkormányzati Rendészet hatáskörébe tartozó 5.000-50.000 forint helyszíni bírsággal sújtható szabálysértések:

 • Köztisztasági szabálysértés
 • Közúti közlekedés szabályainak kisebb fokú megszegése (a bírság összege általában fix összeg, (10.000; 15.000; 20.000; 25.000; 50.000 Ft vagy ennek két-három szorosa) melyet kormányrendelet állapít meg),
 • Koldulás
 • Polgári felhasználású robbanóanyaggal és pirotechnikai termékkel kapcsolatos szabálysértés
 • Tiltott szerencsejáték
 • Szeszesital árusítás, kiszolgálás és fogyasztás tilalmának megszegése
 • Tiltott fürdés
 • Jégen tartózkodás szabályainak megszegése
 • Csendháborítás
 • Veszélyeztetés kutyával
 • A közerkölcs megsértése
 • Veszélyeztetés tárgyak elhelyezésével, eldobásával
 • Személyazonosság igazolásával kapcsolatos kötelességek megszegése
 • Jogosulatlan közterületi értékesítés

Az önkormányzati rendész:

A közúti közlekedésről szóló törvényben kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzati rendészet egyes behajtási és kötelező haladási irányra vonatkozó tilalmakat megszegőkkel szemben, a helyszínen vagy távollévő gépjárművezetővel szemben 300.000 forintig terjedő közigazgatási bírságot szabhat ki.
(behajtani tilos; mindkét irányból bajtani tilos; mindkét irányból behajtani tilos+kiegészítő tábla; behajtani tilos gyalog-és kerékpárútra táblák hatályának megszegése: fix 30.000 Ft közigazgatási bírság; kötelező haladási irány, jobbra-balra bekanyarodni tilos, megfordulni tilos; körforgalom, kikerülési irány táblák hatályának megszegése fix 50.000 Ft közigazgatási bírság)

A nemdohányzók védelméről szóló törvényben kapott felhatalmazás alapján azokkal szemben, akik közterületen tiltott helyen vagy tömegközlekedési eszközön dohányoznak az önkormányzati rendész a helyszínen 30.000 forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.

A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 33/2013. (XI. 25.) számú önkormányzati rendelete alapján, a tetten ért elkövetővel szemben a helyszínen, vagy távollévő gépjárművezetővel vagy ingatlantulajdonossal szemben 150.000 forintig terjedő közigazgatási bírságot szabhat ki.

Amikor az önkormányzati rendész észleli a szabálysértést vagy a szabályszegést, és az elkövető a helyszínen tartózkodik, közli a szabálysértővel, szabályszegővel, hogy milyen minőségben jár el és felszólítja az elkövetőt, hogy igazolja magát. Az elkövető hatósági igazolványa alapján kiállítja a helyszíni bírság kiszabására szolgáló nyomtatványt, amelyet a jogkövetkezményekről szóló tájékoztatás után aláírat a szabálysértés, szabályszegés elkövetőjével, ezáltal elismertetve a szabálysértés, szabályszegés tényét.

Ha az elkövető a helyszíni bírság kiszabását tudomásul veszi, a bírságolás ellen jogorvoslatnak helye nincs. Részére az önkormányzati rendész átadja a helyszíni bírság kiszabásáról szóló nyomtatvány egy másolati példányát és a készpénz‐átutalási megbízást és tájékoztatja, hogy a bírságot 30 napon belül fizetheti be. A Szabs.tv. hatálya alá tartozó szabálysértések esetén tájékoztatja az elkövetőt, hogy a bírságot ötezer forintonként hat óra közmunkával megválthatja. A tudomásul vett helyszíni bírság meg nem fizetése vagy közmunkával történő meg nem váltása esetén annak végrehajtását kezdeményezi.

Az önkormányzati rendész a helyszínen pénzt nem fogad el!

Amennyiben a szabálysértő, szabályszegő nem hajlandó igazolni magát, személyazonosság igazolásának megtagadása miatt az intézkedő önkormányzati rendész rendőri segítséget kérhet, előállíthatja a rendőrségre, helyszíni bírságot szabhat ki, feljelentést tehet.

Ha a szabálysértő, szabályszegő nem írja alá helyszíni bírság kiszabásáról szóló nyomtatványt, az önkormányzati rendész az ügyet átteszi a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz.

A gépjárművel elkövetett szabálysértés vagy szabályszegés miatt a helyszíni bírságot a gépjárművezető távollétében is ki lehet szabni. Ilyenkor a gépjármű forgalmi rendszáma alapján a Központi Nyilvántartó adatai alapján megállapított üzemben tartó címére kerül megküldésre a helyszíni bírság kiszabásáról szóló tájékoztatás és a kiszabott összeget tartalmazó készpénz‐átutalási megbízás. A helyszíni bírság megfizetésére a kézhezvételtől számított 30 nap áll rendelkezésre. A jármű üzembentartója, vagy az elkövető a kiszabott helyszíni bírságot nem fizeti meg, az Önkormányzati Rendészet eljárást kezdeményez az arra illetékességgel és hatáskörrel rendelkező hatóságnál. Ezzel egyidejűleg a kiszabott helyszíni bírság hatályát veszti.

A tudomásul vett és befizetett helyszíni bírság ellen jogorvoslati lehetőség nincs, az ügyet jogerősen lezártnak kell tekinteni.

A kiszabott helyszíni bírság méltányosságból történő elengedésére, csökkentésére, valamint részletekben való megfizetésére az irányadó jogszabályi rendelkezések nem biztosítanak lehetőséget.

Feljelentés, közigazgatási, hatósági eljárás kezdeményezése:

 • Távollévő gépjárművezetővel szemben kiszabott helyszíni bírság esetén, amennyiben 30 napon belül nem történik meg a kiszabott bírság befizetése.
 • Helyszíni bírság esetében, amennyiben az elkövető nem ismeri el a szabálysértés, szabályszegés tényét vagy nem fogadja el a bírság összegét.

Minden egyéb olyan szabálysértés vagy szabályszegés észlelése esetén, ahol az elkövetés körülményei, illetve az ügy tárgyi súlya ezt indokolttá teszi.

Az önkormányzati rendész

 • az intézkedésével érintett személyről, az intézkedése vagy az eljárása szempontjából lényeges környezetről és körülményről, tárgyról képfelvételt, hangfelvételt, kép‐ és hangfelvételt készíthet,
 • köteles intézkedni vagy intézkedést kezdeményezni, ha a feladatkörébe tartozó jogszabálysértő tényt, tevékenységet, mulasztást észlel vagy olyan tényt, tevékenységet, mulasztást hoznak tudomására, amely a feladatkörébe tartozó ügyben beavatkozást tesz szükségessé.

Feladatkörében a jogszabályokban foglalt esetekben és módon intézkedéseket foganatosít, melyek:

 • igazoltatás, igazoltatásban érintett személy feltartóztatása,
 • előállítás,
 • helyszíni bírság kiszabása,
 • szabálysértési feljelentés megtétele,
 • közigazgatási hatósági eljárás kezdeményezése,
 • dolog visszatartása,
 • jármű feltartóztatása, megállítása
 • ruházat, csomag, jármű átvizsgálása
 • kerékbilincs alkalmazása,
 • az önkormányzat tulajdonában, használatában lévő terület, épület vagy építmény lezárása, belépés megakadályozása, az illetéktelenül ott tartózkodó eltávolítása,
 • szabálytanul elhelyezett, valamint hulladékká vált és elhagyott járművek (közterületen közterület-bérleti szerződés nélkül tárolt, hatósági jelzéssel, forgalmi rendszámmal nem rendelkező jármű) elszállítása.

Az önkormányzati rendész által használható kényszerítő eszközök:

Az önkormányzati rendész:

 • a jogszerű intézkedésével szembeni ellenállás megtörése érdekében testi erőt, könnygázszóró palackot, bilincset,
 • súlyos sérüléssel fenyegető, vagy a személye ellen intézett támadás, illetőleg az életét, testi épségét közvetlenül fenyegető magatartás elhárítására, valamint vagyonvédelemre testi erőt, könnygázszóró palackot, bilincset, rendőrbotot, illetve szájkosárral ellátott szolgálati kutyát alkalmazhat.

Az önkormányzati rendészet:

 • együttműködik a rendőrséggel, a katasztrófavédelemmel, a Nemzeti Adó és- Vámhivatallal, a tűzoltósággal, egyéb állami ellenőrző és önkormányzati szervekkel, társadalmi szervezetekkel, így különösen a polgárőrség helyi szerveivel, valamint a feladatai ellátásához segítséget nyújtó egyéb szervezettel, gazdálkodó szervvel,
 • az állampolgárok komfort- és biztonságérzetének folyamatos biztosítása érdekében végzi a feladatait,
 • folyamatosan kapcsolatot tart a kormányhivatal szabálysértési hatóságával, valamint a rendőrséggel a szabálysértési feljelentések, valamint a határidőre be nem fizetett bírságok behajtásának tárgyában,
 • folyamatosan kapcsolatot tart a Polgármesteri Hivatal Hatósági osztályával a közösségi együttélés alapvető szabályait megszegőivel szemben kezdeményezett közigazgatási, hatósági eljárások, valamint a határidőre be nem fizetett bírságok behajtásának tárgyában,
 • jogszabályban meghatározottak szerint adatokat kezel,
 • törvényben meghatározott célból és adatkörben adatokat vesz át, szerez be és továbbít.
 • részt vesz az önkormányzati szervezésű rendezvények biztosításában,
 • ellátja a jogszabályok által a hatáskörébe utalt közrend-védelmi, bűnmegelőzési és bűnüldözési feladatokat.

Jogszabályi háttér:

 • A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény
 • Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény
 • A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény
 • Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységét támogató segédfelügyelőkről szóló 65/2012. (XII. 13.) BM rendelet alapján teljesítenek szolgálatot.
 • A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 33/2013. (XI. 25.) önkormányzati rendelete.

Térfigyelő kamerák

A kamera pontok helyszíne, elhelyezése – megfigyelés módja

Jelmagyarázat:

D – Dome (360o-ban forgatható, pásztázó)
F – Fix
Rendszám – rendszámfelismerő
Sorszám   Típus   Helyszín