Skip to content

ÁLLATVÉDELMI ÜGYEK

Állatvédelmi hatósági eljárás

Ügyleírás:

Az állattartó köteles a jó gazda gondosságával eljárni, az állat fajának, fajtájának és élettani szükségleteinek megfelelő életfeltételekről gondoskodni.

Állatvédelmi hatóságként a jegyző, illetve a járási hivatal jár el.

A járási hivatal – feladat- és hatáskörében eljárva – ellenőrzi az állatvédelmi törvényben foglaltak végrehajtását.

A jegyző és a járási hivatal az állatvédelemre, valamint az állattartásra vonatkozó szabályok megsértése esetén az állattartást korlátozhatja, illetve megtilthatja.

A jegyző és a járási hivatal az állattartót az állat megfelelő és biztonságos elhelyezése, valamint szökésének megakadályozása érdekében meghatározott építési munka elvégzésére kötelezheti.

A jegyző és a járási hivatal az állatvédelmi és az állattartási szabályok megsértése esetén meghatározott cselekmény végzésére, tűrésére vagy abbahagyására kötelezheti az állattartót az állatok védelme érdekében.

A jegyző és a járási hivatal a fenti határozatát, ha az természetvédelmi oltalom alatt álló állatot érint, köteles közölni a természetvédelmi hatósággal is.

Természetvédelmi oltalom alatt álló, illetve nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó állat esetén a járási hivatal kezdeményezi a természetvédelmi hatóságnál az állat tartásának korlátozását, illetve megtiltását.

Aki tevékenységével vagy mulasztásával az állatok védelmére, kíméletére vonatkozó jogszabály vagy hatósági határozat előírását megsérti, vagy annak nem tesz eleget, magatartásának súlyához, ismétlődéséhez, és különösen az állatnak okozott sérelem jellegéhez, időtartamához igazodó mértékű állatvédelmi bírságot köteles fizetni.

Az állatvédelmi bírságot az állatvédelmi hatóságként eljáró járási hivatal szabja ki.

Az ügyet intéző osztály:

A B-A-Z. Megyei Kormányhivatalnak az állattartás helye szerint illetékes járási hivatalának hatósági osztálya.

Ügyintézés határideje és díja/ illetéke:

30 nap
A lakossági közérdekű bejelentés díj- és illetékmentes.

Az alkalmazott jogszabályok:

  1. 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről,
  2. 1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről,
  3. 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól,
  4. 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet az állatvédelmi bírságról,
  5. 245/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet a települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreiről,
  6. 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az állatvédelmi hatóság kijelöléséről,
  7. 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról.

Letölthető dokumentumok