Skip to content
Helyi Támogatások 3. oldal

Helyi Támogatások

Középiskolásoknak járó támogatások pótkifizetése

2022. szeptember 28-án, szerdán 8:00 – 16:00 óra között, a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatalban vehetik át az önkormányzat támogatását azok a középfokú oktatási intézményben tanuló felsőzsolcai diákok, akik valamilyen okból a megjelölt időpontokban nem vették át az összeget.

Tájékoztatás a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nyári gyermekétkeztetésének igénybevételéről

Felsőzsolca Város Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Szülőt/Törvényes képviselőt, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. §-a alapján a gyermek lakóhelye vagy, ha a gyermek életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos, halmozottan hátrányos gyermek részére ingyenesen biztosítja.