Skip to content

Bursa Hungarica – Ismét lehet jelentkezni a Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra

Felsőzsolca Város Önkormányzata idén újra rendszeres anyagi segítséget nyújt a hátrányos helyzetű felsőoktatásban részvevő hallgatók számára. A mai napon kiírásra kerültek a Bursa Hungarica pályázatok a jelenleg felsőoktatásban tanuló hallgatók és a felsőoktatási tanulmányokat jövőre kezdeni kívánó diákok részére. A benyújtási határidő 2023. november 3. napja!

Felsőzsolca Város Önkormányzata évek óta folyamatosan részt vesz a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázati programban, azzal a céllal, hogy a felsőzsolcai hátrányos helyzetű felsőoktatásban részvevő hallgatók számára rendszeres anyagi segítséget nyújtson. Ezzel a céllal csatlakozott idén is a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) megbízásából a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (NKTK) nyílt pályázat keretében meghirdetett Ösztöndíjpályázat 2024. évi pályázati fordulójához.

A KIM által kidolgozott eljárásrendnek megfelelően 2023. október 3-án kiírásra kerültek a pályázatok a jelenlegi felsőoktatási hallgatók („A” típusú pályázat), illetve a felsőoktatási tanulmányokat jövőre kezdeni kívánó diákok („B” típusú pályázat) számára.

Az ösztöndíjpályázatra azok a Felsőzsolca területén állandó lakóhellyel rendelkező hallgatók jelentkezhetnek, akik megfelelnek az alábbiaknak:

„A” típusú pályázat

Felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

„B” típusú pályázat

A 2023/2024. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások vagy felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizett pályázók jelentkezhetnek, akik a 2024/2025. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

Az igénylők részére nyújtandó ösztöndíj összege 6.000 Ft/hó, amennyiben a pályázó családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 600 %-át (171.000 Ft).
A benyújtandó iratok a pályázati kiírásban ismertetésre kerülnek.

A pályázat rögzítését, véglegesítését követően a pályázati űrlap és a melléklet – kinyomtatva és aláírva – 2023. november 3. napjáig – ügyfélfogadási időben – nyújtható be a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal fsz. 6. irodahelyiségében.  

A települési önkormányzat által megállapított támogatási összeget a KIM a hivatalos lapjában évenként közzétett összeghatár mértékéig egészíti ki. Az Ösztöndíjpályázat elbírálási szempontját, a maximum jövedelemhatárt, és az Önkormányzat által biztosított támogatás összegét Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete állapította meg. A beérkezett pályázatokat Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága bírálja el.

A pályázattal kapcsolatos további részletes információ a www.emet.gov.hu oldalon található, illetve személyesen a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal fsz. 6-os szobában, telefonon a 46/613-009-es telefonszámon kérhető.

A pályázati kiírások és a csatolandó melléklet letölthető:
Bursa „A” típusú pályázati kiírás 2023.
Bursa „B” típusú pályázati kiírás 2023.
Jövedelemnyilatkozat Bursa Hungarica pályázathoz 2024.