Skip to content

Kifizetésre került a középiskolások támogatása

Facebook

Több mint 1 millió forinttal támogatta a középiskolásokat Felsőzsolca Város Önkormányzata.

A saját bevételei terhére nyújtott 10.000 forint összegű támogatás iránt idén 121 kérelem érkezett, amelyből 6 db nem volt teljesíthető a kérelmezők kora, vagy nem helybeli lakcímére tekintettel. Az Önkormányzat támogatásokról szóló rendelete alapján azoknak a Felsőzsolcán lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, 2023. december 31. napjáig 20. életévüket be nem töltő tanulóknak került megállapításra a támogatási összeg, akik a 2022-2023. tanévben a tanulmányaikat valamely középfokú iskola 9-12. évfolyamán megkezdték, és azok sikeres teljesítését igazoló bizonyítványaik másolatát az előírtaknak megfelelően benyújtott kérelmükhöz csatolták. A kérelmek a bizonyítványosztást követően a benyújtásra rendelkezésre álló határidőig, 2023. szeptember 30. napjáig folyamatosan érkeztek, és a beérkezés sorrendjében elbírálásra kerültek. A támogatás megállapításáról az igénylők határozattal értesültek, a pénzösszeget átutalással vagy a pénztárban történő felvétellel kapták meg.