Skip to content

Változások a helyi adókról szóló önkormányzati rendeletben

Felsőzsolca Város Önkormányzatának Hatósági osztálya felhívja a lakosság figyelmét az alábbi változásokra:

Az év végi felülvizsgálat során módosításra került a helyi adókról szóló 20/2015. (IX. 21.) önkormányzati rendelet. A felülvizsgálat célja a rendeletet érintő törvényi változások adaptálása, a hatályos magasabb szintű rendelkezések helyi szabályokba való átültetése, azaz a jogharmonizációs elvárásoknak való megfelelés. Ennek eleget téve kerültek módosításra a 2015-ben megállapított szöveg egyes rendelkezései, egyebek mellett hatályon kívül helyezve az ideiglenes jellegű helyi iparűzési adó mértékét, amely 2021. évtől megszűnik.

Módosításra került az építményadó adómentességet érintő szabálya, amely a magánszemélyek tulajdonában lévő lakások érintetlenül hagyása mellett, a szintén magánszemélyek tulajdonát képező vállalkozási célra szolgáló, de a 100 m2-t meghaladó alapterületű egyéb (kereskedelmi egység, szállásépület, műhely, raktár, üzem) épületek, épületrészek adómentességét megszünteti.

A lakások mellett – amelyek után kommunális adót fizetünk – továbbra is mentesek az építményadó alól mind a lakáshoz tartozó, mind a különálló – 100 m2 alatti – gépjárműtárolók, továbbra is kiemelve, hogy csupán a magánszemélyek tulajdonában álló épületek esetében.

Az adómentességgel nem érintett épületek tulajdonosainak 2021. január 15-ig adatszolgáltatást (bevallást) kell benyújtaniuk a Polgármesteri Hivatal Adócsoportja felé, amely ügyfélkapuval rendelkezők részéről elektronikus úton is teljesíthető.

Az adómértékek változtatására nem került sor, a kommunális adó 5.000.- Ft/adótárgy/év, az építményadó 1.000.- Ft/m2/év, az iparűzési adó az adóalap 2 %-a lesz a jövő évben is.

A helyi adórendeletet nem érinti ugyan, de fontos változás jövő évtől a gépjárművek adóztatásában, hogy a következő évi adót már az állami adóhatóság (NAV) veti ki, és majd az általuk meghatározott módon kell megfizetni, a mellett hogy a 2020. december 31-ig megállapított – esetleg még ki nem fizetett – adótartozást továbbra is az önkormányzati adóhatósághoz kell teljesíteni.

A vállalkozásokat érinti az iparűzési adó bevallási kötelezettség teljesítését érintő változás, amely szerint az 2021. január 1-jétől kizárólag a NAV elektronikus felületén keresztül lesz teljesíthető.