Skip to content

Újabb enyhítések a jövő héttől

A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának második fokozatára tekintettel, újabb intézkedések kerülnek enyhítésre – tájékoztat Szarka Tamás polgármester.

A Kormány 177/2021. (IV. 15.) Korm. rendeletében meghatározottak alapján az óvodákban elrendelt rendkívüli szünet április 19. napjától megszüntetésre kerül. Újra nyitnak az óvodák, valamint az általános iskolák, mivel az alsó tagozatos évfolyamokon megszüntetésre kerül a tantermen kívüli, digitális munkarend. A felső tagozatban marad az otthoni, digitális alapú oktatás. A felső tagozatosoknak és a középiskolásoknak a rendes iskolai tanrend május 10-én kezdődik.

Felsőzsolca Város Önkormányzata az online oktatásban résztvevő gyermekek, tanulók részére a továbbiakban is biztosítja a napi egyszeri étkeztetést igény esetén intézményi gyermekétkeztetés keretében. Az erre vonatkozó kérelmeket a felsőzsolcai intézményekben tanuló felső tagozatos diákok esetében az intézmények továbbítják a Felsőzsolcai Központi Konyha felé, míg a nem felsőzsolcai intézményben tanuló felsőzsolcai gyermekek esetében a szülők igényeiket a konyha@felsozsolcaph.hu e-mail címre küldhetik meg.

Amint a beoltottak száma eléri a három és fél millió főt, kinyithatnak a vendéglátóhelyek teraszai.

A hárommillió-ötszázezredik védőoltás (első dózis) beadásának napját követő napon – melynek napját az élet és vagyonbiztonság védelméért felelős miniszter egyedi határozatával állapítja meg- a Kormány 175/2021. (IV. 15.) Korm. rendelete alapján:

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerinti vendéglátó üzlet kerthelyiségében vagy teraszán reggel 5 óra és este 9.30 óra között a tartózkodás és a megrendelt étel, illetve ital elfogyasztása megengedett, míg este 9.30 óra és reggel 5 óra között tilos.

A hatodik életévét be nem töltött kiskorú, valamint az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve az autizmus spektrumzavarral élő személy kivételével a vendéglátó üzleten belül mindenki köteles maszkot viselni, míg a vendéglátó üzlet kerthelyiségében vagy teraszán az üzlet vendéggel érintkező munkatársa köteles, a vendég pedig nem köteles maszkot viselni.

A vendéglátó üzleten belül való tartózkodás az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása érdekében és a vendéglátó üzlet mellékhelyiségének használata céljából az ehhez szükséges időtartamig megengedett, azzal, hogy a vendéglátó üzleten belül a megrendelt étel, illetve ital fogyasztása tilos.

Kivéve: a munkahelyi étteremben, büfében; a szálláshelyen található étteremben, illetve bárban, ha ott kizárólag a szálláshely vendégét szolgálják ki; a köznevelési intézmény, valamint a szakképző intézmény menzáján, és büféjében, ha ott kizárólag a nevelési, oktatási intézmény dolgozóját, illetve tanulóját szolgálják ki; és az egészségügyi intézményben található étteremben, illetve büfében.

A Kormány 176/2021. (IV. 15.) Korm. rendelete alapján, a közterület e rendelet szerinti használatára a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet hatálybalépésének napjától 2021. december 31. napjáig a közterülethez közvetlenül csatlakozó vendéglátó üzletnek az üzemeltetője, bérlője vagy tulajdonosa (a továbbiakban együtt: használó) közterület-használati hozzájárulás megfizetése nélkül ingyenesen jogosult.

A használó a közterületnek a közterülethez közvetlenül csatlakozó vendéglátó üzlet előtti részét – a vendéglátó üzlet közterületen működő terasza működtetése céljából – a vendéglátó üzlet közterülethez csatlakozó épülethatára szélességében használhatja.

Az e rendelet hatálybalépésekor érvényes közterület-használati engedéllyel vagy szerződéssel rendelkező használó a közterületet az engedély vagy szerződés szerinti mértékben használhatja.

A részletszabályokat tartalmazó kormányrendelet a Magyar Közlöny 2021. évi 63. száma linken érhető el.

MAGYAR KÖZLÖNY LETÖLTÉS