Skip to content

„Tisztítsuk meg az Országot!”- Tegyünk a környezetünkért

Felsőzsolca Város Önkormányzata az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által meghirdetett „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt I. ütem tárgyú pályázati kiírásra benyújtott sikeres pályázatának köszönhetően 19.299.975,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A projekt által is a település környezetének tisztaságáról és rendben tartásáról, valamint a környezet- és természetvédelemről kíván gondoskodni a városvezetés 8 darab kamerával és 1 darab sorompóval.

A hosszú évek óta gondot okozó – a hulladékot illegálisan lerakók ellen, folyamatosan küzd az önkormányzat. A város lakói által kedvelt Sajó-part menti gáton, a Sajó-parton, valamint a település bizonyos pontjain megjelenő illegális hulladék elhelyezése elleni küzdelem az egyik legnagyobb kihívás. A köz- és magánterületeken, utak mentén lerakott szemét mennyisége egyre nő, amely elcsúfítja és károsítja a környezetet. Egyes hulladékfajták akár fertőző betegségek veszélyforrásai is lehetnek.

Felsőzsolca Város Önkormányzatának határozott szándéka, hogy visszaszorítsa és szankcionálja az illegális szemétlerakást a településen, valamint megakadályozza a lerakott hulladék újraképződését. Ennek érdekében a Felsőzsolcai Önkormányzati Rendészet munkatársa feladat- és hatáskörében ellenőrzi a közterületeken a jogszabályban előírt kötelezettségek megtartását, jogszabálysértés esetén eljárást kezdeményez. Munkájához nagy segítséget jelentenek az állampolgári bejelentések, valamint a már meglévő és az újonnan telepítendő térfigyelő kamerák felvételei. A projekt keretében elhelyezésre kerülő újabb kamerák lefedik a város kritikus pontjait és a megelőzés szempontjából is kimagasló szerepet töltenek be.

A területek megtisztítása és a hulladék elszállítása után a környék tisztántartása a cél, melyhez nagyban hozzájárul a megvalósuló kamerarendszer. Az itt élő lakosok és letelepedni vágyók számára rendezett, élhető, egészséges település kialakítása, üzemeltetése az egyik legfontosabb prioritás.