Skip to content

Tájékoztatás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak számára

Tájékoztatás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak részére történő pénzbeli támogatás kifizetéséről.

Felsőzsolca Város Polgármesteri Hivatalának Hatósági Osztálya az alábbi tájékoztatást juttatta el szerkesztőségünkhöz:

 

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) 20/A. § (1) bekezdése értelmében a települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel alap összegű (6.000 Ft) pénzbeli támogatást folyósít.


A Gyvt. 20/A. § (2) bekezdése értelmében a települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek a 67/A. § szerinti hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a gyámhatóság határozata alapján a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel, emelt összegű (6.500 Ft) pénzbeli támogatást folyósít.


A jogosultak részére történő kifizetés időpontja: 2021. augusztus 24. (kedd), 11:00-12:00 óra.

Helyszín: Felsőzsolcai GAMESZ pénztár – Felsőzsolca, Kassai u. 6. sz.


További információ a 46/613-022-es telefonszámon kérhető.