Skip to content

Módosultak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos helyi szabályok

Módosultak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos helyi szabályok - tájékoztatja a Felsőzsolcán székhellyel, telephellyel, fiókteleppel rendelkező gazdálkodó szervezeteket, dr. Bobkó Péter, Felsőzsolca Város jegyzője.

Felhívja a gazdálkodó szervezetek képviselőinek figyelmét, hogy azon ingatlanokon, amelyeken a magánszemély tulajdonosok a közszolgáltatást az általános szabályok szerint igénybe veszik és egyébként a szolgáltatás utáni díjfizetési kötelezettségüket teljesítik, továbbá az ingatlan valamely gazdálkodó szervezet bejelentett székhelye, telephelye, fióktelepe is egyben, úgy a módosult 16/2016. (VI. 20.) önkormányzati rendelet 5/A. §-a alapján kérhetik, hogy erről Felsőzsolca Város Önkormányzatának Jegyzője hatósági bizonyítványt (igazolás) állítson ki.

Az igazolás, az e célra rendszeresített formanyomtatványon terjeszthető elő, amelyen nyilatkozniuk szükséges, hogy az érintett ingatlanon folytatott tevékenységük során nem, vagy csekély mértékű háztartási hulladékot termelnek.

A gazdálkodó szervezet képviselője a kiadott igazolással fordulhat a közszolgáltató ügyfélszolgálata felé, a külön szolgáltatás igénybevételi kötelezettség alóli mentesítése végett.

A mentesülés feltétele, hogy az ingatlanhasználók együttesen sem haladják meg a heti 120 liter – kivételes esetben 60 liter – mértékű hulladékszállítási szolgáltatási felső határt.

A „Kérelem gazdálkodó szervezet hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének igazolásához/gazdálkodó szervezet mentessége iránti igazolás kiadásához” melléklet letölthető ITT.