Skip to content

Megjelent a Magyar Közlöny 68. száma, mely a lépcsőzetes nyitás következő fokozatát tartalmazza

Pénteken megnyílt az online oltási időpontfoglaló. Mostantól már minden érvényes regisztrációval rendelkező még nem beoltott foglalhat időpontot az oltására az interneten.

A rendelet alkalmazásában koronavírus ellen védett személy az, aki ezt a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti hatósági igazolvány (a továbbiakban: védettségi igazolvány) bemutatásával igazolja.

A koronavírus ellen védett személyek és a felügyeletük alatt lévő kiskorúak számára több, eddig bezárt helyszín válik látogathatóvá. A megnyíló helyszíneken a fenti személyek maszk viselésére nem kötelesek.

A meghozott intézkedések a következők:

– A kijárási tilalom kezdetének időpontja este 11 óráról éjfélre módosul.

– Az üzletekben este 11 óráig lehetséges a vásárlás.

– A vendéglátó üzletek este 11 óráig tarthatnak nyitva, azok belső tere a koronavírus ellen védett személyeknek megnyílik, továbbá a szülők, családtagok a gyerekeket a vendéglátó üzletekbe magukkal vihetik.

– A vendéglátó üzletek kerthelyiségeiben, teraszain továbbra sem kötelező a maszkviselés, azonban az üzletben tilos zenés, táncos rendezvényt szervezni, illetve tartani, és családi esemény vagy magánrendezvény is csak abban az esetben tartható, ha azon az egy időben jelenlévők száma nem haladja meg a tíz főt.

– A szállodákban ismét lehetséges a pihenés a védett személyek és gyermekeik részére, akik nem kötelesek maszkot viselni. A szálláshelyen is tilos zenés, táncos rendezvényt szervezni, illetve tartani, továbbá ott is érvényes a családi rendezvényre vonatkozó max. 10 fős szabály.

– A 2020 novemberében bezárt szabadidős létesítmények, így az állatkertek, vadasparkok, múzeumok, színházak, mozik, könyvtárak a védett személyeknek és a kiskorúaknak újra látogathatóak.

– A sportlétesítményeket, edzőtermeket, uszodákat, jégpályákat ezentúl csak a koronavírus ellen védett személyek, valamint a versenyszerűen sportoló 18 év alattiak látogathatják.

– A koronavírus ellen védett személyek és a felügyeletük alatt lévő kiskorúak sportrendezvényeken és este 11 óráig a kulturális eseményeken részt vehetnek, és nem kötelesek maszkot viselni.

–  A zenés, táncos rendezvény e rendelet alkalmazásában nem minősül kulturális eseménynek, így zenés, táncos rendezvényt tilos szervezni, tartani, illetve tilos a zenés, táncos rendezvény helyszínén tartózkodni.

A koronavírus elleni védettség igazolása a védettségi igazolvány bemutatásával történik, a védettség tényének ellenőrzése pedig a helyiség üzemeltetőjének, a szolgáltatás nyújtójának a feladata. Amennyiben ennek nem tesz eleget, a bírság 100 ezer forinttól 1 millió forintig terjedhet, vagy akár egy éves bezárással is sújtható.

A tizennyolcadik életévét be nem töltött személy jogosultsága igazolása érdekében felhívható életkorának igazolására. Az életkor ellenőrzése mellőzhető, ha a kiskorúság ténye nyilvánvaló.

A különböző helyszínek üzemeltetői, vezetői, illetve alkalmazottjai kötelesek annak a beléptetését, kiszolgálását megtagadni, aki a koronavírus elleni védettségét vagy az életkorát a rendeletben meghatározott módon nem igazolja.

A védettségi igazolvány közokirat, a hamis, hamisított vagy más nevére szóló valódi védettségi igazolvány felhasználására a hamis, hamisított vagy más nevére szóló valódi közokirat felhasználására vonatkozó jogkövetkezmények irányadóak.

Mivel a járvány továbbra is jelen van, ezért a fokozatos újraindítás mellett is fenn kell tartani bizonyos biztonsági intézkedéseket: egyes helyszíneken a védettséget nem szerzett dolgozóknak továbbra is maszkot kell hordaniuk, és fennmaradnak a magán- és családi rendezvényekkel kapcsolatban 2020 novemberében elrendelt korlátozások.

A közterületen, a tömegközlekedési eszközökön, boltokban – azokon a helyeken, ahol nem csak beoltott, vagy a fertőzésen átesett személyek tartózkodhatnak – továbbra is kötelező a maszkhasználat, továbbá kerülendő a csoportosulás és a gyülekezés.

Ez a rendelet a négymilliomodik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő napon lép hatályba, mely hatálybalépés naptári napját az élet és vagyonbiztonság védelméért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

A részleteket tartalmazó kormányrendelet Itt érhető el.