Skip to content

Közösen újítja fel emlékhelyeinket a Lokálpatrióta Kör és az önkormányzat

2020. júniusban fogalmazódott meg a gondolat, hogy a lakosság és az önkormányzat közösen megkezdi a városunkban található emlékhelyek felújítását.

A bejárást követően – melynek során, a köztereinken álló emlékműveket és környezetüket vizsgálták – felmérések készültek, és az év második felében egyeztetések folytak a felújítások előkészítése érdekében. Ez év február 10-én, a polgármesteri hivatalban tartott egyeztető megbeszélést az önkormányzat részéről Szarka Tamás polgármester és Hogya Zsolt alpolgármester, a Lokálpatrióta Kör részéről Kun Attiláné, Fehér Attila és Fehér Tibor. A megbeszélés során az elvégzendő feladatok tartalma, azok költségigénye és forrásai, időpontjai valamint felelősei kerültek megjelölésre. A felújítások sorrendjének kialakítása a megemlékezések tervezhető időpontjainak figyelembe vételével történt, így a felújítási munkálatok befejezési ideje a megemlékezések idejéhez lett igazítva.

A Trianoni emlékmű felújítási munkálatait a Techni – Tonn Kft. telephelyén, a cég felajánlásaként fogják elvégezni. A központi kopjafa kiemeléséhez szükséges emelőgépet, valamint az általuk megadott mennyiségű és típusú festéket az önkormányzat finanszírozza. A Nyikómalomfalvi emlékpad átfestésére is ezen műveletek során kerül sor. A munkálatok elvégzésének határidejét 2021. május 31. napjában jelölték meg.

A Kegyeleti Parkban lévő kőfelületek tisztítását, a sétányok felújítását, murvapótlás, gereblyézés, hengerezés, az önkormányzat végezteti a Felsőzsolcai GAMESZ közreműködésével. Az emlékmű 1991. június 30-án lett felavatva, így cél, hogy a 30 éves jubileumra befejeződjenek a felsorolt munkálatok. Az ’56-os kopjafacsoport teljes felújítását ugyancsak Fehér Tibor és munkatársai fogják elvégezni, legkésőbb az októberi évfordulóig.

A Kegyeleti Parkban található székely kapu rendbetételét, a Trianon emlékműnél leírt konstrukcióban kívánják megvalósítani.  Alkotóját, Pap Jenő tanító urat is meghívták a felújítás szakszerűségének irányítására, részvétele a járványhelyzettől függ. A Málenkij robotra elhurcoltak emlékművének felújítását Fehér Tibor és Fehér Attila fogja elvégezni legkésőbb az őszi évfordulóig. Környezetének rendben tartását az önkormányzat és a Lokálpatrióta Kör tagjai folyamatosan ellátják.