Skip to content

Iránymutatás a tervezett építési tevékenységek végzéséhez

A tavasz beköszöntével egyre több ingatlantulajdonos tervezi felújítani, korszerűsíteni, átalakítani a lakását, kerítését, melléképületeit. A felújítási munkálatok, valamint az új épületek építése kapcsán is fontos tisztázni a jogszabályi kötelezettségeket.

 1. Az általános érvényű jogszabályok bármely építési tevékenységgel kapcsolatban, megtalálhatóak a https://njt.hu/ linken. Ilyenek az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet, és az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet.

  A helyi érvényű jogszabályokat, mint a Hatályos rendezési terv és Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ), a Településkép védelméről szóló 24/2017.(XII.28.) önkormányzati rendelet, és a Települési arculati kézikönyv (TAK), weboldalunkon, a Városháza/Önkormányzat/Építési szabályzat menüpontban találják.

  Kérik az ingatlantulajdonosokat, hogy a tervezett építési tevékenység végzése előtt tanulmányozzák át fenti jogszabályokat és az abban foglaltak szerint járjanak el.

  Ha a tervezett építés építési engedélyhez-, vagy egyszerű bejelentéshez kötött tevékenység akkor bízzanak meg egy jogosultsággal rendelkező építész tervezőt, aki megtervezi az építményt és elvégzi a szükséges egyeztetési eljárásokat, valamint közreműködik a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Építési és Örökségvédelmi Főosztályán az engedély beszerzésében. Ha a tervezett építés, felújítás nem engedélyköteles tevékenység, akkor a kivitelezés megkezdése előtt a tulajdonosnak a településkép védelméről szóló 24/2017. (XII.28.) önkormányzati rendelet előírásainak megfelelően településképi bejelentési eljárás lefolytatását kell kérelmeznie a polgármesternél.

  Fentiekkel kapcsolatban ügyfélfogadási időben tájékoztatás kérhető Tóth Zoltánné hatósági ügyintézőtől a 46/613-008-as telefonszámon.  – tájékoztat a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztálya.

  Mindannyiunk közös érdeke, hogy Felsőzsolca egy olyan rendezett képet mutató kisváros legyen, ahol jó élni és ahová jó haza jönni.

  Keressék bizalommal a hivatal munkatársait!