Skip to content

Búcsú ünnepe a Felsőzsolcai Római Katolikus Templomban

A járvány lecsendesülése után a plébánia hívei örömmel tartották meg templomunk búcsújának ünnepét. A templombúcsúja a közösség nagy ünnepihez tartozik, a liturgikus év ünnepeivel: karácsony, húsvét, pünkösd után a legnagyobb közösségi ünnep - írja beszámolójában Deli Lajos plébános.

A búcsú elsősorban a templom ünnepe. Templomunkat ünnepeljük, hogy közösségünknek van hová összejönnie, Istennel találkoznia, Isten ajándékaiban részesülnie. A lelkipásztor gyakran hallja, hogy minek a templomba járás, mikor Istennel máshol is találkozhatunk. Ez pedig részben igaz. De a templom Isten háza, ahol közösségben, hívő közösségben lehetünk együtt Istennel, ahol a Szentségekben részesülhetünk. Itt tapasztalhatjuk meg igazán, hogy Jézus teljesíti ígéretét: „Ahol ketten, vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük!”/Mt 18,20/. Ezért a templom a találkozás háza: Istennel, és hívő közösségünkkel.

 

A búcsú az Egyházközség védőszentjét is lelki szemünk elé állítja. A felsőzsolcai Római Katolikus Egyházközség temploma Keresztelő szent János születésére van szentelve. Templomunk és Egyházközségünk Keresztelő Szent János oltalma alatt áll.

 

Ebben az esztendőben június 27-én tartottuk templombúcsúnkat. A meghívott vendég Marosi Balázs atya volt, Miskolc – Diósgyőr káplánja. A szentmisét Gujbán Tibor parókus atyával, s a plébánossal mutatta be, két kispap asszisztálásával. A szentmisén részt vettek a város vezetői is, élükön a Polgármester úrral. A szónok a homiliában Keresztelő Szent János alázatát mutatta be azzal, hogy ő az, aki nem önmagát állítja előtérbe, hanem Krisztusra mutat már édesanyja méhében is, majd működése idején is. Bennünket is arra szólított fel, hogy Keresztelő Szent Jánoshoz hasonlóan helyesen értékelve önmagunkat, Krisztusra mutassunk az embereknek.

 

A szentmise végén körmenetet tartottunk, amelyen Krisztus áldását kértük az Egyházközségre, de az egész városunkra is. A búcsú templomi ünneplése a himnuszokkal zárult, majd a meghívott vendégek a fehér asztalnál folytathatták az együttlét örömeit, s baráti beszélgetés alakulhatott ki a résztvevők között.

 

Remélem, hogy búcsúnk ünnepe a résztvevők számára kegyelmi forrás lehetett és tudtunk örülni egymás társaságának egy elzárt, nehéz időszak után!