Skip to content

Zöld város kialakítása Felsőzsolcán

Felsőzsolca Város Önkormányzata 277 millió forint 100%-os intenzitású támogatást nyert a „Zöld város kialakítása Felsőzsolcán” című TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00015 azonosító számú projekt megvalósítására.

Felsőzsolca Város Önkormányzata 2016.09.30-án támogatási kérelmet nyújtott be Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül (TOP-2.1.2-15.) „Zöld város kialakítása Felsőzsolcán” címmel, mely kérelem támogatásban részesült.

Kedvezményezett település többek között egy élhető, gazdaságfejlesztés szempontjából pozitív irányba haladó, környezettudatos fejlesztési tevékenységet folytató városközpontot alakított ki.

A projekt által megvalósított fejlesztések:

Fő tevékenységként városi aktív rekreációs zöldterületek kialakítása történt, szabadtéri felnőtt edzőpark létesült a sportcsarnok melletti területen, edzőeszközök beszerzésével és telepítésével.

Gazdaságélénkítő tevékenység keretében kereskedelmi, szolgáltató tér kialakítása történt meg: Vállalkozás segítő központ létesült a Szent István utcán. Kiegészítő tevékenységek eleme volt a parkolóhelyek kialakítása a központ közelében, valamint a korszerű, energiatakarékos közvilágítás kialakítása. A közbiztonság javítását szolgáló infrastrukturális fejlesztés: térfigyelő kamerarendszer kiépítése a fejlesztések védelme érdekében.

A város legkisebb lakóinak örömére megújult a játszótér, új eszközöket vehettek birtokba az átadás után.

A környezettudatosság másik elemeként elektromos töltőállomás létesült, ugyancsak a városközpontban.

A Vállalkozás segítő központ építésével a helyi befektetés ösztönzés és a helyi gazdaság helyzetbe hozása valósult meg. A központban a gazdasági aktivitás növelése mellett a civil szolgáltatások is igénybe vehetők.

A projekt megvalósítás tervezett befejezése: 2021.12.20.

A projekt tervezett elszámolható bruttó összköltsége: 277.000.000.- Ft

Támogatási intenzitás: 100 %

Közlemények:

Felsőzsolca Város önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése

Az „Felsőzsolca Város önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése” című projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

Felsőzsolca Város Önkormányzata 144 875 233 millió forint 100%-os intenzitású támogatásban részesült a „Felsőzsolca Város önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése” című TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00128 azonosító számú projekt megvalósítására.

Felsőzsolca Város Önkormányzata 2018.08.31-én támogatási kérelmet nyújtott be Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül a TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyú felhívásra „Felsőzsolca Város önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése” címmel.

A projekt célja Felsőzsolca város önkormányzati intézményeinek hatékonyabb energiahasználata, illetve racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése volt. A beruházás megvalósulása a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentését szolgálják, továbbá a megújuló energiaforrások fokozottabb használatát teszik lehetővé. A fejlesztés tárgya a Felsőzsolcai GAMESZ műhely, valamint iroda épületének, továbbá a központi konyha és a városi könyvtár épületének energetikai korszerűsítése volt. A beruházásnak köszönhetően az épületben dolgozók egy jó energetikai mutatókkal rendelkező intézményben végezhetik feladataikat.

Felsőzsolca Város Önkormányzatának kiemelt törekvése, hogy a közfeladatok ellátásához szükséges épületeit korszerűsítse. Jelen megvalósult projekt kapcsolódik az önkormányzat korábbi fejlesztéseihez, megvalósulásával a település lakossága az önkormányzat által nyújtott közszolgáltatásokat magasabb színvonalú, korszerűbb, energetikailag is megfelelő szintű épületekben veheti majd igénybe, hozzájárulva ezzel az egymásra épülő projektekben való gondolkodás ösztönzéséhez és a gazdasági növekedés elősegítéséhez. A korszerű műszaki és energetikai rendszerek hozzájárulnak az épület környezettudatosabb és fenntarthatóbb működéséhez, a tervezett korszerűsítési beruházások energiatakarékos működése révén biztosítják az ingatlan működési költségeinek csökkenését. Ez hosszú távon hozzájárulhat azon stratégiai cél megvalósulásához, mely a fenntartható fejlődést eredményezi.
A projekt keretében megvalósuló energetika korszerűsítés révén csökken az érintett közintézmény energia felhasználása és károsanyagkibocsátása, így a projekt segíti a fenntartható környezet- és tájhasználattal kapcsolatos célok elérését.

A korszerűsítés keretében a következő munkák történtek: homlokzat hőszigetelése, födém hőszigetelése, homlokzati nyílászárók cseréje, napelemes rendszer kiépítése, fűtési rendszer korszerűsítése.
A felhívásról bővebb információt a www.palyazat.gov.hu oldalon olvashatnak.

A projekt megvalósítás befejezése: 2022.10.15

A szerződött támogatás összege: 144 875 233 Ft

Támogatási intenzitás: 100 %

Sajtóközlemény

Záró sajtóközlemény