Skip to content

Vízkereszt – Idén harmadik alkalommal került sor a Városháza épületének megszentelésére

Ma, Deli Lajos Római katolikus plébános és Gulybán Tibor Görögkatolikus esperes, parókus megszentelte a Városháza épületét. A Hivatal szentelésen Szarka Tamás polgármester, Dr. Bobkó Péter jegyző és a hivatal dolgozói vettek részt vett.

Vízkereszt környékének kedves szokás a lakások, házak megszentelése. A házszentelés egy újévi jószándékot, egységet és szeretetet megújító családi áldás, mellyel Istenre bízzuk otthonunkat, magunkat, gyermekeinket és szeretteinket.

 

A hagyomány szerint harmadik alkalommal került sor a Városháza épületének megszentelésére, mely során a dolgozók újra, Isten gondviselésébe ajánlották életüket, mivel annak jó része az otthon falai között, valamint a munkahelyükön zajlik.

 

Bár semmilyen írott szabály nem létezik erre vonatkozóan, mégis általános gyakorlat, hogy a keresztények kérik egyes tárgyak és személyek megáldását. Az idő múlásával ez a gondolat tovább gazdagodott az ételek és a víz megáldásával.

A tárgyak, élettelen dolgok, épületek megáldásával azok újra Isten uralma, szeretete alá kerülnek.

A hivatalok megáldása az apostoli hagyomány szellemét követő szertartáskönyvekben is megtalálható.

 

A lakásszentelés általában Vízkereszt ünnepe környékén aktuális, de más időpont is alkalmas. Az újonnan épült ház, lakás első szentelése különleges, külön imádság készült rá, de utána évente el lehet végezni a lakásszentelést.

 

Éljünk ezzel a szép lehetőséggel, és szenteltessük meg otthonainkat!