Skip to content

Vízkereszt – A hagyomány szerint idén ötödik alkalommal került megszentelésre Városháza

Idén is megszentelték a Városházát. Isten szerető és oltalmazó figyelmét, gondviselését ötödik alkalommal kérték a hivatal minden szegletére, dolgozóira és az ide érkező ügyfelekre.

A hivatal szentelését a történelmi egyházak helyi képviselői végezték, Alexa Gábor református lelkész pedig Isten áldását kérte a hivatal dolgozóira.

A hívők szertartásokkal ünneplik vízkereszt, Jézus Krisztus megjelenésének napját

Vízkeresztkor Jézusnak három megjelenését ünneplik: Az első a háromkirályok érkezése, a második Jézus megkeresztelése a Jordán folyóban Keresztelő Szent János által, a harmadik pedig a csodatétel a kánai menyegzőn, amikor a násznép kedvéért a vizet borrá változtatta és jelenlétével egyúttal a házat is megszentelte. Ezért alakult ki, hogy ezen a napon az egyház tömjént és vizet szentel, amiből ered a mi vízkereszt elnevezésünk. A megszentelt vízzel ekkor tartják az ünnepi keresztelőket és a házszentelőket is. Jézus három megjelenésével, azaz vízkereszttel lezárul az adventtel kezdődő karácsonyi ünnepkör.