Skip to content

Változnak az étkeztetés térítési díjai

mediterranean cuisine, eat, food-2378758.jpg

Szeptember 1. napjától módosulnak a közétkeztetés térítési díjai. A Képviselő-testület a megnövekedett nyersanyag és energiaárakra tekintettel döntött a 2016. évben megállapított díjak változtatásáról.

A Képviselő-testület legutolsó ülésén a GAMESZ által üzemeltetett Központi Gyermekkonyhán készített ételek térítési díjainak változtatásáról döntött. A döntést a konyha beszállítóinak jelzései indokolják, melyek szerint a 2022. évre vállalt szállítási árakat tovább nem tudják tartani a megnövekedett nyersanyag és energiaárakra tekintettel, így 2022. július 1-jétől a szállított alapanyagokat emelt áron számlázzák.

A Képviselő-testület legutoljára 2016-ban változtatott a GAMESZ által üzemeltetett Központi Gyermekkonyhán készített ételek térítési díjain. Az elmúlt éveket tekintve a nyersanyagnorma elegendőnek mutatkozott a megfelelő minőségű étkeztetés biztosítására, azonban a minden alapanyagra és energiahordozóra is kiterjedő áremelkedések az étkezés térítési díjának a felülvizsgálatát tették szükségessé.
Felsőzsolca Város polgármestere többször folytatott egyeztetést a képviselő-testülettel arról, hogy milyen lehetőségek kínálkoznak a térítési díjak lehető legkisebb mértékben történő emelésére, figyelembe véve az eddig megszokott magas színvonalú étkeztetés biztosítását, eleget téve a felelős gazdálkodás kötelezettségének is.

A testület döntése értelmében az óvodások, a szociális étkeztetésben részesülők és a vendégétkeztetést igénybe vevők térítési díjai az alábbiak szerint alakulnak 2022. szeptember 1. napjától:

Szociális étkeztetés
A testület a szociális étkeztetésben részesülő minden egyes személy esetében, a jövedelmi viszonyokat, illetve a napi étkezések számát figyelembe véve különböző mértékű kedvezményeket vezetett be, amelyek mértéke 40-55% között alakul. Ez alapján a térítési díjak bruttó 511-690 Ft/fő/nap közötti összegben kerülnek megállapításra.
A Felsőzsolcai Szociális Szolgáltató Központ vezetője minden érintettet tájékoztatott a rá vonatkozó díj összegének változásáról.

Óvodai étkeztetés
Az óvodások napi térítési díja, amely napi háromszori étkezést foglal magában bruttó 500 Ft/napra változik.

Vendégétkeztetés
A vendégétkeztetést igénybe vevők esetében a fizetendő térítési díj bruttó 784,-Ft./étkezés.

A kiszállítás díja nem módosult, az előző évekhez hasonlóan továbbra is 50 Ft/alkalom.