Skip to content

Választás 2022. április 3.

A Felsőzsolcai Helyi Választási Iroda közleményt adott ki a 2022. április 3. napjára kitűzött országgyűlési képviselő választás és országos népszavazás fontosabb tudnivalóiról.

Tisztelt Felsőzsolcai Választópolgárok!

 

Magyarország köztársasági elnöke az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választását 2022. április hó 3. napjára (vasárnapra) tűzte ki, és a hazai választások történetében először, ugyanezen a napon lesz az országos népszavazás is. 

 

Szavazni kizárólag személyesen és – néhány kivételtől eltekintve – csak a választópolgár lakcíme szerinti szavazóhelyiségben lehet reggel 6.00 órától este 19.00 óráig.

 

A választópolgárnak a szavazatszámláló bizottság előtt személyazonosságát, valamint lakcímét vagy személyi azonosítóját kell igazolnia. Erre a következő érvényes igazolványok alkalmasak:

 

A személyazonosság igazolására:

–  a magyar hatóság által kiállított személyazonosító igazolványok (kártya formátumú igazolványok),

–  a magyar hatóság által kiállított régi típusú, könyvecske formájú személyazonosító igazolványok

    (a kemény borítójú, népköztársasági címerrel és a puha borítójú, köztársasági címerrel),

–  a magyar hatóság által kiállított ideiglenes személyazonosító igazolvány,

–  a magyar hatóság által kiállított vezetői engedély,

–  a magyar hatóság által kiállított útlevél és ideiglenes útlevél.

 

A személyi azonosító igazolására:

–  személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány (a lakcímigazolvány hátoldala),

– hatósági bizonyítvány, illetve igazolás a személyi azonosító jelről.

 

A lakcím igazolására:

– lakcímet igazoló hatósági igazolvány (közismert nevén lakcímkártya),

– a lakcímbejelentésről szóló átvételi elismervény,

–  a régi, könyvecske alakú személyazonosító igazolvány, amennyiben tartalmazza a lakcímet.

 

A szavazás napján lakóhelyétől távol lévő választópolgár belföl­dön átjelentkezéssel, külföldön Magyarország külképviseletein adhatja le szavazatát. 

Azok a választópolgárok, akiknek lakcíme csak az adott település megnevezését tartalmazza (hajléktalanok), illetőleg akik átjelentkezést kértek, a 04. számú szavazókörben (Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda Szent István utcai telephelye, 3561 Felsőzsolca, Szent István utca 43.) szavazhatnak.

Az átjelentkezéssel szavazók nem az átjelentkezés helye szerinti jelöltekre, hanem lakóhelyük szerinti jelöltekre adhatják le szavazatukat.

 

Mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt választópolgár nyújthat be.

A mozgóurna iránti kérelmet 2022. április 1-je (péntek) 16.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton a Helyi Választási Irodához még be lehet nyújtani a szavazás napján legkésőbb 12.00 óráig. Továbbá az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz is lehet mozgóurna iránti kérelmet benyújtani meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével szintén a szavazás napján legkésőbb 12.00 óráig. 

 

Az országgyűlési választás és a népszavazás lebonyolításánál egy, közös névjegyzék lesz, azonban azt két helyen, külön-külön kell aláírni azoknak, akik mind az országgyűlési választáson, mind a népszavazáson voksolni szeretnének.

Azok a választópolgárok, akik mindkét választáson részt vesznek, három szavazólapot kapnak. Két szavazólapot az országgyűlési választásra és egy szavazólapot az országos népszavazásra vonatkozóan.

 

Az országgyűlési választás vonatkozásában:

– A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár az egyik szavazólapon a lakcíme szerinti egyéni választókerületi jelöltekre, a másik szavazólapon pártlistára szavazhat.

– A magyarországi lakcímmel rendelkező, a szavazóköri névjegyzékben nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgár az egyik szavazólapon a lakcíme szerinti egyéni választókerületi jelöltekre, a másik szavazólapon saját nemzetiségének listájára, ennek hiányában pártlistára szavazhat.

– A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgá­rok levélben kizárólag pártlistára szavazhatnak.

 

Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő egy egyéni jelöltre és egy pártlistára (vagy nemzetiségi listára) lehet a jelölt, illetve a lista neve melletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal, például (X) vagy (+).

Az országos népszavazásra vonatkozóan egy szavazólapot kap minden választópolgár, amelyen négy kérdés szerepel.

Érvényesen szavazni kérdésenként csak egy válaszra lehet, a válasz feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal, például (X) vagy (+).

 

Az országgyűlési és a népszavazási szavazólapot is egy, közös borítékba lehet tenni és ugyanabba az urnába kell bedobni. Belföldi szavazásnál a boríték használata nem kötelező, a szavazólapok közvetlenül is az urnába dobhatók.

Az átjelentkezéssel és külképviseleten szavazóknak viszont kötelező a boríték használata, nekik a szavazólapjaikat külön e célra rendszeresített zöld borítékba kell tenni, és azt lezárva kell az urnába dobni.

Fontos, hogy az átjelentkezők és a külképviseleten szavazók szavazata csak zöld, lezárt borítékban az urnába dobva érvényes!

 

Tájékoztatom a tisztelt választópolgárokat, hogy a választás napján, 2022. április 3-án a Helyi Választási Iroda Felsőzsolca, Szent István u. 20. szám alatt működik és az alábbi telefonszámokon lehet elérni:

– a választásokkal kapcsolatos általános információk a 46/613-000-ás telefonszámon,

– névjegyzékkel és mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékével kapcsolatos információk a 46/613-005-ös telefonszámon kérhető.

 

Kérem a tisztelt választópolgárokat, hogy 2022. április 3-án a fentiek szerint éljenek választójogukkal.

 

Dr. Bobkó Péter,

a Helyi Választási Iroda vezetője

 

 

Szavazóköri beosztás a 2022. április hó 3. napjára kitűzött országgyűlési választásra és országos népszavazásra

 

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 1-es számú országgyűlési egyéni választókerület Felsőzsolca

  1. számú szavazókör (nem akadálymentesített)

 

Területe: Bolyai János utca, Dragonov Péterné tanya, Gózon Lajos utca, Hunyadi János utca, Mátyás király utca, Molnár Ferenc utca, Nagyszilvás utca, OVIT alállomás, Park utca, Petőfi Sándor utca, Radnóti Miklós utca, Szent László utca

Szavazóhelyiség címe: Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda Park utcai székhelye, 3561 Felsőzsolca, Park utca 3.

 

  1. számú szavazókör (nem akadálymentesített)

 

Területe: Béke utca, Berzsenyi Dániel utca, Bodzás utca, József Attila utca, Kazinczy Ferenc utca, Kenderföld utca, Mester utca, Mocsár utca, Ongai utca, Sport utca, Toldi Miklós utca

Szavazóhelyiség címe: Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola, 3561 Felsőzsolca, Sport u. 2-6.

 

  1. számú szavazókör (nem akadálymentesített)

 

Területe: Almáskert utca, Balassi Bálint utca, Kavicsbánya utca, Kertekalja utca, Kőrösi Csoma Sándor utca, Rétföld utca, Táncsics Mihály utca 1-28-ig (folyamatos házszámok), Vörösmarty Mihály utca, Zöldfa utca

Szavazóhelyiség címe: Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola, 3561 Felsőzsolca, Sport u. 2-6.

 

  1. számú szavazókör (akadálymentesített)

 

Területe: Ady Endre utca, Dózsa György utca 26., Dózsa György utca 28-végig (folyamatos házszámok), Eperjesi utca, Hősök tere, Jókai Mór utca, Kassai utca, Kölcsey Ferenc utca, Mártírok útja, Mikszáth Kálmán utca, Szent István utca

Szavazóhelyiség címe: Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda Szent István utcai telephelye, 3561 Felsőzsolca, Szent István utca 43.

 

  1. számú szavazókör (nem akadálymentesített)

 

Területe: Árpád fejedelem útja, Bocskai István utca, Deák Ferenc utca, Dózsa György utca 1-25-ig; 27. (folyamatos házszámok), Kastély utca, Kossuth Lajos utca 2-86-ig (páros házszámok), Kossuth Lajos utca (páratlan házszámok), Liszt Ferenc utca, Rákóczi Ferenc utca, Szatmári Király Pál utca, Táncsics Mihály utca 29-végig (folyamatos házszámok), Zrínyi Miklós utca

Szavazóhelyiség címe: Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskola, 3561 Felsőzsolca Szent István utca 2.

 

  1. számú szavazókör (nem akadálymentesített)

 

Területe: Akác utca, Állomás utca, Arany János utca, Barackos utca, Bartók Béla utca, Bem József utca, Görgey Artúr utca, Kodály Zoltán utca, Kossuth Lajos utca 88-végig (páros házszámok), Móricz Zsigmond utca, Muzsinszki Nagy Endre utca, Rózsa utca, Sajó utca, Széchenyi István utca, Wass Albert utca

Szavazóhelyiség címe: Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskola, 3561 Felsőzsolca Szent István utca 2.