Skip to content

Új elemmel bővült az önkormányzat támogatási rendszere

Az előző évhez képest két új elemmel bővült az önkormányzat 2024. évi magánszemélyeket érintő támogatási rendszere, míg egyes pénzbeli támogatások összege jelentősen emelkedett a tavalyihoz mérten.

Felsőzsolca Város Önkormányzatának képviselő-testülete megalkotta az önkormányzat saját bevételei terhére nyújtott támogatásokról szóló 2024. évi rendeletét, melyben a támogatások fajtái az előző évhez képest két új elemmel bővültek, illetve egyes pénzbeli támogatások összege a tavalyihoz mérten jelentősen emelkedett.

A természetben nyújtott juttatások az elmúlt évekhez hasonlóan, idén is kiosztásra kerülnek, az adott időszakban a helyi bölcsődébe, óvodába és általános iskolába járó gyermekek részére mikulás csomag, az első osztályt kezdő kisiskolások részére iskolakezdési csomag formájában. E körben nem marad el az idősek megszokott ezüstvasárnapi ebédje és a szépkorúak köszöntése sem.

A fogyatékkal élő 65 év alatti személyek támogatása 25.000.-Ft-ra emelkedett, amelyet az év április 1-jétől május 15. napjáig benyújtott kérelemmel lehet megigényelni.
A középiskola 9-12. osztályát elvégzett tanulók a támogatás iránti igényüket ez év június 15 és szeptember 15. napja között nyújthatják be, támogatásuk összege pedig alapesetben 15.000.-Ft lesz, míg a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók a sikeres tanév után 30.000.-Ft-ban részesülhetnek.
A 65 évet betöltők és a felettiek támogatása megduplázódik, így 20.000.-Ft lesz idén, és a szokásoknak megfelelően október hónapban kerülnek kifizetésre az eddig megszokott helyeken és formában.
A 30 év alattiak komplex vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga megszerzését elismerő támogatásának mértéke 20.000.-Ft, míg a születési támogatás 30.000.-Ft személyenként.
A kérelmek benyújtására az esemény bekövetkeztét követően folyamatosan lesz lehetőség a rendelet év végi hatályvesztésének idején belül.

Új elemként kerül bevezetésre az egyedülálló 65 évesek és a felettiek számára nyújtott hulladékszállítási díj 50%-os támogatása, amely iránt mielőbbi kérelem benyújtására van szükség, és a kérelem beérkezését követő negyedéves díj elszámolása során kerülhet figyelembevételre. A díjkedvezményt a szolgáltató számlázása során vonja majd le a fizetendő összegből, amelyet az Önkormányzat kompenzál a szolgáltató részére költségvetésének saját bevételei terhére. A kérelem elbírálása során csupán annak megállapítására van szükség, hogy az időskorú személy egyedül él lakásában.

A másik új támogatási forma – lakásbérleti díj támogatás – azon felsőzsolcai lakcímmel rendelkező felsőfokú hallgatók számára vehető igénybe, akik tanulmányaik folytatása és e célú lakhatásuk biztosítása érdekében lakást, lakrészt vagy szobát bérelnek. Ez iránti kérelmüket a jelenlegi tanulmányi félév vonatkozásában folyó év május 15-ig kell benyújtani a hallgatói jogviszony igazolása, valamint a bérleti szerződés és a díjfizetést igazoló dokumentumok másolatának csatolása mellett. A támogatás mértéke 5.000.-Ft/hó, amelynek összege (február-június hónapokat érintően) egy összegben június hónapban – bankszámlára történő átutalással – kerül kifizetésre a jogosultak számára. A tanulmányaikat szeptemberben kezdő hallgatók azonos feltételek mellett, 2024. november 15. napjáig nyújthatják be kérelmüket a támogatás megigénylésére. Az első időszakban jogosulttá vált hallgatók újabb kérelmet nem kell benyújtsanak, azonban szintén az említett határidőig kell igazolják az ősszel kezdődő tanulmányi félévre szóló jogviszonyuk igazolását és a szeptemberi-októberi hónapok bérleti díjának teljesítését. A támogatást e félévre az önkormányzat szeptember-december hónapokat érintően állapítja meg – tájékoztat Dr. Kakas Zoltán hatósági osztályvezető.

A támogatásokkal kapcsolatban további információ a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal Hatósági osztályának ügyintézőitől kérhető.