Skip to content

Tavaszi gyermekétkeztetés

Az önkormányzat biztosítja a jogosultak számára a tanítás nélküli munkanapokon a déli meleg főétkezést – tájékoztatja a felsőzsolcai óvodába és iskolába járó gyerekek szüleit Dr. Bobkó Péter jegyző.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére az önkormányzat ingyenesen biztosítja.

A meleg ebédet április 14-én, csütörtökön, majd a jövő héten kedden, április 19-én, 11:30 – 12:30 között vehetik át a Kossuth u. 76. szám alatt azok a szülők, aki igényelték azt.

Az ingyenes szünidei étkezésre jogosult:

Az intézményi jogviszonnyal rendelkező általános-és középiskolai oktatásban résztvevő, valamint az intézményi ellátásban nem részesülő gyermekek részére az évközi (téli, őszi, tavaszi) szünetekben,

A bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatt biztosítja. Mivel a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda a tavaszi szünet ideje alatt nem tart zárva, így az ingyenes gyermekétkezés az óvodások esetében csak az intézményi ellátás keretében vehető igénybe.

Az ingyenes szünidei étkezést a 2021/2022. tanév tavaszi szünetében a szünidőre eső 2 munkanapon lehet igénybe venni: 2022. április 14-én és április 19-én.

Az ingyenes szünidei gyermekétkeztetés a gyermek 18. életéve betöltéséig vehető igénybe. Amennyiben gyermeke 18. életévét a szünidei étkeztetés ideje alatt tölti be, az ellátásra a 18. életévének betöltése után nem jogosult.

Aki úgy gondolja, hogy támogatásra jogosult, az a Formanyomtatvány a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához, valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapításához nevű nyomtatvány kitöltésével, és a polgármesteri hivatalban történő leadásával kezdeményezheti az eljárást. Az ügyintézés után a város jegyzője egy évre állapítja meg a jogosultságot. A jelentkezés folyamatos, hiszen év közben is beállhat változás a családok helyzetében.

Tájékoztató