Skip to content

Támogatja a nyelvvizsgát szerzőket Felsőzsolca Város Önkormányzata

Felsőzsolca Város Önkormányzata támogatás nyújt a közép vagy felsőfokú nyelvvizsgát szerzők részére. A támogatás iránti kérelem október 1. napjától nyújtható be – tájékoztat Szarka Tamás polgármester.

– Napjainkban elengedhetetlen, hogy a fiatalok már akár általános iskolai tanulmányaik során legalább egy idegen nyelv tudására szert tegyenek. Mindez a sok tanulás mellett a szülők részéről nagy anyagi ráfordítást igényel. Polgármesteri programom egyik része volt, hogy támogatást kapjanak azon diákok, akik idegennyelvi tanulmányokat folytatnak. Ez a programelem a nyelvvizsga támogatás, mely egyszeri pénzbeli támogatást jelent azon felsőzsolcaiak számára, akik első alkalommal szerzik meg nyelvvizsgájukat – nyilatkozta a polgármester.

Ennek a programnak köszönhetően az önkormányzat támogatás nyújt a Felsőzsolca város közigazgatási területén 2021. január 1-jén már lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 30. életévét be nem töltött személynek, aki 2021. január 1-jét követően államilag elismert általános nyelvi vagy szaknyelvi komplex B2 típusú (középfokú) vagy komplex C1 típusú (felsőfokú) nyelvvizsgát szerzett, vagy a komplex nyelvvizsgával egyenértékű emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsgát tett az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint.

A támogatás mértéke 20 000 Ft, mely személyenként egy középfokú vagy egy felsőfokú nyelvvizsga megszerzését követően vehető igénybe.

A támogatást kérelemre biztosítja az Önkormányzat. Ehhez csatolni kell a sikeres komplex nyelvvizsga bizonyítvány vagy az érettségi bizonyítvány másolatát. Amennyiben a vizsgát tett személy 18. életévét betöltötte, a kérelmet saját maga, míg 18. év alatti, vagy gondnokság alatt álló személy esetében, a kérelmet a törvényes képviseletet ellátó személy nyújthatja be.

A kérelem 2022. október 1. és 2022. december 15. napja között a mellékelt nyomtatványon nyújtható be a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatalhoz személyesen vagy postai úton – Felsőzsolca, Szent István u. 20. – és elektronikusan az info@felsozsolcaph.hu e-mail címen.

A benyújtási határidő jogvesztő.

Kérelem nyelvvizsgát szerzők támogatása iránt 2022.