Skip to content

Támogatás a fogyatékkal élők részére

hands, friendship, friends-2847508.jpg

Az idősek és a középiskolások mellett a fogyatékkal élőket is támogatja Felsőzsolca Város Önkormányzata.

Ebben az évben is támogatást nyújt a fogyatékkal élő felsőzsolcai lakosság számára az önkormányzat. A 10.000 Ft összegű támogatás iránti igényt – 1. vagy 2. pont szerint – személyesen, ügyfélfogadási időben lehet benyújtani a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal Földszint 6. irodahelyiségében, postai úton pedig a 3561 Felsőzsolca, Szent István u. 20. postacímre küldve 2021. október 31. napjáig.

A kifizetésre azt követően kerülhet sor.

Az jogosultság alábbi feltételeinek együttesen kell teljesülni:

  • a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban Felsőzsolcán bejelentett lakóhellyel vagy érvényes tartózkodási hellyel rendelkezés igazolása,
  • a 2021. december 31. napjáig be nem töltött 65. életév és
  • a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 23. § (1) bekezdése szerinti súlyosan fogyatékos személynek minősülés. (különösen látási, hallási, értelmi, mozgásában fogyatékos személy, akinek állapota tartósan fennálló vagy végleges, önálló életvitelre nem képes vagy mások állandó segítségére szorul)

A támogatásban való részvétel feltételei:      

  1. A korábban jogosultságát igazoló és támogatásban részesült személynek vagy képviselőjének értesítésünkhöz mellékelt nyilatkozata a jogosultsági feltételek fennállásáról. (Újabb igazolás becsatolását mellőzve)
  2. Egyéb esetben

– kiskorú személy esetében a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rend. 2. mellékletében maghatározott fogyatékosságot megállapító szakorvosi igazolás és

a B-A-Z. Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Családtámogatási Osztály által kiadott magasabb összegű családi pótlékot megállapító határozatának benyújtása (másolatban),

– nagykorú személy esetében a B-A-Z. Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Rehabilitációs Szakértői Osztály által kiállított Komplex minősítés eredményéről készült vélemény, valamint

a fogyatékossági támogatásról vagy a vakok személyi járadékáról szóló éves értesítő bemutatása. – tájékoztat az önkormányzat.

 

Szükséges nyomtatványok:

Adatlap súlyosan fogyatékos személyek támogatásának igényléséhez

Nyilatkozat fogyatékkal élők támogatásához