Skip to content

Tájékoztató a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2024. évi fordulójának eredményéről

Facebook

Éves szinten 1.130.000 Ft összeggel támogatja az önkormányzat a felsőoktatási intézményekben tanuló felsőzsolcai fiatalokat.

Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 141/2023. (IX. 20.) határozatával döntött a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2024. évi pályázati fordulójához való csatlakozásáról. A pályázatokat a rendelkezésre álló Eper-Bursa központi elektronikus felületen és papír alapon a Polgármesteri Hivatalban kellett benyújtani.

A pályázatok benyújtására nyitva álló határidőig – 2023. november 7. napjáig – összesen 18 fő töltötte ki pályázatát az elektronikus felületen, és mind a 18 pályázat beérkezett papíralapon is. A pályázatok közül 14 db „A” típusú, 4 db „B” típusú ösztöndíj elnyerésére irányult, amelyek mindegyike érvényesnek bizonyult és megfelelt a pályázati kiírásban meghatározott feltételnek, mivel a pályázó családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 171.000 Ft-ot.

A sikeres pályázók havi 6.000 Ft összegű támogatásban fognak részesülni a folyósítás időtartama alatt, amely „A” típusú pályázat esetében 2 tanulmányi félév (10 hónap), a „B” típusú pályázat esetében 3 tanulmányi év (3×10 hónap).  A megítélt támogatás összege az Önkormányzat részéről a 2024-es költségvetési évben 1.080.000 Ft lesz. Az ösztöndíjat az állam az adott időszakokban további havi 5.000 Ft-tal egészíti ki.

Az „A” típusú ösztöndíj a felsőoktatási hallgatók számára a 2023/2024. tanév II. és a 2024/2025. tanév I. félévében, a „B” típusú ösztöndíj a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára a 2024/2025. tanévben, a 2025/2026. tanévben és a 2026/2027. tanévben kerül folyósításra. Az előző évben már folyósított 1 fő „B” típusú ösztöndíjat – a sikeres felülvizsgálatot követően – az Önkormányzat a továbbiakban is biztosítja. E támogatás összege jövőre további 50.000 Ft, így éves szinten 1.130.000 Ft összeggel támogatja az önkormányzat a felsőoktatási intézményekben tanuló felsőzsolcai fiatalokat.