Skip to content

Tájékoztatás az őszi szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéről

Fotó: Illusztráció

Az Önkormányzat ingyenesen biztosítja a szünidei gyermekétkeztetés keretében a déli meleg főétkezést a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére az őszi tanítási szünetben, a szülő, törvényes képviselő kérelmére.

Felsőzsolca Város Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Szülőt/Törvényes képviselőt, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. §-a alapján a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos, halmozottan hátrányos gyermek részére ingyenesen biztosítja.

A szünidei gyermekétkeztetés az erre rendszeresített formanyomtatványon igényelhető. A nyomtatványt annyi példányban kell kitölteni és benyújtani, ahány gyermek részére igénylik az ingyenes étkeztetést. Igény esetén a nyomtatványok kitöltésében a Felsőzsolcai Szociális Szolgáltató Központ (3561 Felsőzsolca, Kassai u. 32.) munkatársai segítséget nyújtanak.

Az ingyenes szünidei étkezést:

  1. az intézményi jogviszonnyal rendelkező általános-és középiskolai oktatásban résztvevő, valamint az intézményi ellátásban nem részesülő gyermekek részére az évközi (téli, őszi, tavaszi) szünetekben,  
  2. a bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatt biztosítja az önkormányzat.

Az ingyenes szünidei étkezést a 2023/2024. tanév őszi szünetében a szünidőre eső 4 munkanapon lehet igénybe venni: 2023. október 30-tól 2023. október 31-ig, valamint 2023. november 2-től 2023. november 3-ig.

Az ebéd kiadása Felsőzsolca, Kossuth Lajos u. 76. szám alatt történik 12:00-13:00 óra között, kizárólag elvitellel történik.

Kérnek minden szünidei gyermekétkeztetést igénylő szülőt, hogy gyermeke érdekében a megigényelt ebédet elvinni szíveskedjen.
Felhívják a figyelmet, hogy amennyiben nem kívánja az ingyenes szünidei gyermekétkeztetést igénybe venni, arról szíveskedjen mihamarabb tájékoztatni a Hivatalt a 06 46 613 000-ás telefonszámon.

Tájékoztatják a szülőket, hogy az ingyenes szünidei gyermekétkeztetés a gyermek 18. életéve betöltéséig vehető igénybe. Amennyiben a gyermek 18. életévét a szünidei étkeztetés ideje alatt tölti be, az ellátásra a 18. életévének betöltése után nem jogosult.

Tájékoztató

Facebook