Skip to content

Tájékoztatás az őszi gyermekétkeztetés igénybevételéről

A Felsőzsolcai GAMESZ tájékoztatja a Tisztelt Szülőt/Törvényes képviselőt, hogy a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja.

Az ingyenes szünidei étkezést:

 

 a) az intézményi jogviszonnyal rendelkező általános-és középiskolai oktatásban résztvevő, valamint az intézményi ellátásban nem részesülő gyermekek részére az évközi (téli, őszi, tavaszi) szünetekben,

 b) a bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatt biztosítja.

 

Az ingyenes szünidei étkezést a 2021/2022. tanév őszi szünetében a szünidőre eső munkanapokon lehet igénybe venni: 2021. október 25 – október 29. között.

 

Az arra jogosultak fenti napokon 11.30 – 12.30 óra között, a Kossuth u. 76. szám alatt tudják átvenni az ételt.

 

Az ételt (ebédet) kizárólag a jogosult gyermek szülője/törvényes képviselője, akadályoztatása esetén meghatalmazottja viheti el.

Felhívják azonban a figyelmet, amennyiben valaki nem kívánja az ingyenes szünidei gyermekétkeztetést igénybe venni, arról szíveskedjen mihamarabb tájékoztatást adni.

 

Az ingyenes szünidei gyermekétkeztetés a gyermek 18. életéve betöltéséig vehető igénybe. Amennyiben gyermeke 18. életévét a szünidei étkeztetés ideje alatt tölti be, az ellátásra a 18. életévének betöltése után nem jogosult.