Skip to content

Tájékoztatás a tavaszi gyermekétkeztetés igénybevételéről

Felsőzsolca Város Önkormányzata a szünidei gyermekétkeztetés keretében ingyenesen biztosítja a déli meleg főétkezést, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére, a szülő, törvényes képviselő kérelmére a tavaszi tanítási szünetben.

Az étkeztetésre jogosult azon 5 hónapos és 18 év közötti, felsőzsolcai bejelentett lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermek, akinek hátrányos helyzete vagy halmozottan hátrányos helyzete a szünidei gyermekétkeztetés megkezdését megelőző 30. napon fennállt.

Az ingyenes szünidei étkezést:

  1. az intézményi jogviszonnyal rendelkező általános-és középiskolai oktatásban résztvevő, valamint az intézményi ellátásban nem részesülő gyermekek részére az évközi szünetekben,
  2. a bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatt biztosítja az önkormányzat.


A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda a tavaszi szünet ideje alatt nem tart zárva, így az ingyenes gyermekétkezés az óvodások esetében csak az intézményi ellátás keretében vehető igénybe. 

Az ingyenes szünidei étkezést a 2022/2023. tanév tavaszi szünetében a szünidőre eső 2 munkanapon lehet igénybe venni: 2023. április 06-án és április 11-én.

A szünidei gyermekétkeztetés igényléséhez szükséges formanyomtatványt, mely letölthető ITT, annyi példányban kell kitölteni és benyújtani, ahány gyermek részére igényli az ingyenes étkeztetést.
A nyomtatványok kitöltésében a Felsőzsolcai Szociális Szolgáltató Központ (3561 Felsőzsolca, Kassai u. 32.) munkatársai nyújtanak segítséget.
Azon szülőknek, akik a téli szünidei étkezés igénylésekor a tavaszi szünetre vonatkozóan is nyilatkoztak, újabb nyomtatványt csak abban az esetben kell kitölteniük, ha annak tartalmát módosítani kívánják.

A kitöltött nyomtatványokat 2023. március 31. napjáig kell benyújtani Felsőzsolca Város Önkormányzata jegyzőjéhez (3561 Felsőzsolca, Szent István utca 20.).

Az ebéd kiadása – kizárólag elvitellel – a Felsőzsolca, Kossuth Lajos utca 76. szám alatt történik 12.00-13.00 óra között.

Felhívják azonban a figyelmet, amennyiben nem kívánják az ingyenes szünidei gyermekétkeztetést igénybe venni, arról szíveskedjenek a Hatóságot mihamarabb tájékoztatni.

Az ingyenes szünidei gyermekétkeztetés a gyermek 18. életéve betöltéséig vehető igénybe. Amennyiben gyermeke 18. életévét a szünidei étkeztetés ideje alatt tölti be, az ellátásra a 18. életévének betöltése után nem jogosult.

Tájékoztató