Skip to content

Tájékoztatás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak részére történő pénzbeli támogatás kifizetéséről

school, draw, drawing-1974369.jpg

Felsőzsolca Város Polgármesteri Hivatalának Hatósági Osztálya tájékoztatja ügyfeleit, hogy a tárgyév november hónapjára tekintettel járó támogatás tekintetében 2021. november 22-én, 11:00-12:00 óra között gondoskodik a jogosultak részére történő kifizetésről.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) 20/A. § (1) bekezdése értelmében a települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel, alapösszegű (6.000 Ft) pénzbeli támogatást folyósít.

 

A Gyvt. 20/A. § (2) bekezdése értelmében a települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek a 67/A. § szerinti hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a gyámhatóság határozata alapján a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel, emelt összegű (6.500 Ft) pénzbeli támogatást folyósít.

 

Az önkormányzat a tárgyév november hónapjára tekintettel járó támogatás tekintetében

2021. november 22-én, 11:00-12:00 óra között gondoskodik a jogosultak részére

történő kifizetésről, melynek helyszíne: Felsőzsolcai GAMESZ pénztár – Felsőzsolca, Kassai u. 6. sz.

 

Pótkifizetés: 2021. november 24-én, 8:00-12:00 óra között a Szent István u. 23. szám alatt.