Skip to content

Tájékoztatás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak részére történő pénzbeli támogatás kifizetéséről

toddler hand, child's hand, hand-4867454.jpg

Felsőzsolca Város Polgármesteri Hivatala Hatósági Osztályának tájékoztatása:

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) 20/A. § (1) bekezdése értelmében a települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel, alapösszegű (6.000 Ft) pénzbeli támogatást folyósít.

A Gyvt. 20/A. § (2) bekezdése értelmében a települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek a 67/A. § szerinti hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a gyámhatóság határozata alapján a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel, emelt összegű (6.500 Ft) pénzbeli támogatást folyósít.

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 68. § (5) bekezdése alapján Önkormányzatunk a tárgyév november hónapjára tekintettel járó támogatás tekintetében 2022. november 22-én 11:00-12:00 óra között gondoskodik a jogosultak részére történő kifizetésről, melynek helyszíne: Felsőzsolcai GAMESZ pénztár – Felsőzsolca, Kassai u. 6. szám.

Pót kifizetés: 2022. november 23-án, 8:00-12:00 óra között a Vállalkozás Segítő Központban – Szent István u. 78. szám.