Skip to content

Tájékoztatás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak részére történő pénzbeli támogatás kifizetéséről

hands, to protect, protection-598146.jpg

Felsőzsolca Város Polgármesteri Hivatalának Hatósági Osztálya tájékoztatja ügyfeleit, hogy a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel járó támogatás tekintetében 2022. augusztus 22-én, gondoskodik a jogosultak részére történő kifizetésről.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) 20/A. § (1) bekezdése értelmében a települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel alap összegű (6.000 Ft) pénzbeli támogatást folyósít.

A Gyvt. 20/A. § (2) bekezdése értelmében a települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek a 67/A. § szerinti hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a gyámhatóság határozata alapján a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel, emelt összegű (6.500 Ft) pénzbeli támogatást folyósít.

Az önkormányzat a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel járó támogatás tekintetében 2022. augusztus 22. (hétfő), 11:00-12:00 és 13.00-14.00 óra között gondoskodik a jogosultak részére történő kifizetésről, melynek helyszíne: Felsőzsolcai GAMESZ pénztár – Felsőzsolca, Kassai u. 6. sz.

További információ a 46/613-022-es telefonszámon kérhető.

Tájékoztató