Skip to content

Tájékoztatás a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nyári gyermekétkeztetésének igénybevételéről

Felsőzsolca Város Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Szülőt/Törvényes képviselőt, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. §-a alapján a gyermek lakóhelye vagy, ha a gyermek életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos, halmozottan hátrányos gyermek részére ingyenesen biztosítja.

Az ingyenes szünidei étkezés a nyári szünetben:

a.) a bölcsődében, mini bölcsődében bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon,

b.) az a) pont alá nem tartozó gyermekek számára a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon keresztül (2022. június 16. napjától 2022. augusztus 31. napjáig) vehető igénybe,

azok számára, akik az Önkormányzat részére a kitöltött Nyilatkozat szünidei gyermekétkeztetés igényléséhez című formanyomtatványt visszajuttatják 2022. június 9. napjáig (csütörtök). A nyomtatvány kitöltésével kapcsolatban a Felsőzsolcai Szociális Szolgáltató Központ (3561 Felsőzsolca, Kassai u. 32.) munkatársai nyújtanak segítséget.

A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda a nyári szünet ideje alatt nem tart zárva, így az ingyenes gyermekétkezés az óvodások esetében csak az intézményi ellátás keretében vehető igénybe.

Felsőzsolca Város Önkormányzata a nyári szünet időtartama alatt az étkeztetést kizárólag elvitellel biztosítja az arra jogosultak számára. Az ebéd kiadása hétköznap 10.30-12.30 óra között a Felsőzsolca, Kossuth Lajos utca 76. szám alatt történik.

Felhívjuk a Tisztelt Szülő/Törvényes Képviselő figyelmét, hogy tiszta, a higiéniai követelményeknek megfelelő ételhordót biztosítani szíveskedjen. Az ételt (ebédet) kizárólag a jogosult gyermek szülője/törvényes képviselője, akadályoztatása esetén nagykorú meghatalmazottja viheti el.

Amennyiben nem kívánják az ingyenes szünidei gyermekétkeztetést igénybe venni, arról szíveskedjenek az illetékes Hatóságot mihamarabb tájékoztatni. Továbbá, ha a gyermek más településen történő táborozása, illetve egyéb okból történő akadályoztatása esetén az étkezést nem tudja igénybe venni, azt szíveskedjen annak megkezdése előtt 3 nappal a Központi Gyermekkonyha (Felsőzsolca, Kossuth Lajos utca 76.) felé jelezni.

Az ingyenes szünidei gyermekétkeztetés a gyermek 18. életéve betöltéséig vehető igénybe. Amennyiben gyermeke 18. életévét a szünidei étkeztetés ideje alatt tölti be, az ellátásra a 18. életévének betöltése után nem jogosult.

Tájékoztató