Skip to content

Szociális munka világnapja – Köszöntötték a dolgozókat

A társadalom megbecsülésének jele a szociális munka világnapja. Köszönet azoknak, akik az idősek, betegek és elesettek támogatásáért dolgoznak. A Felsőzsolcai Szociális Szolgáltató Központban ma köszöntötték a szférában dolgozókat.

Ma ünnepelték a Felsőzsolcai Szociális Szolgáltató Központban a szociális munka világnapját. Felsőzsolca város polgármestere háláját fogalmazta meg a köszöntés alkalmával munkatársai előtt, akik ezt a sokrétű feladatot végzik.
„Ez a nap is alkalom arra, hogy megköszönjem az intézmény valamennyi dolgozójának mindennapi áldozatkész munkáját, illetve kifejezzem tiszteletemet és megbecsülésemet.”

A házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi ellátás és a nappali foglalkozás is ebbe a körbe tartozik.

„Egy kiterjedt településtámogatási rendszert működtetünk, mely önkormányzati feladat, de jóval túlterjeszkedünk azon, ami kötelezően elő van írva. Ehhez a települési támogatáshoz kapcsolódnak intézményrendszereink. A Szociális Szolgáltató Központ, ami a családsegítést is magában foglalja és az önkormányzat szociális osztálya, mely így együtt képezi városunkban a szociális ellátás alapját.” – nyilatkozta Szarka Tamás polgármester.

Az önkormányzat több millió forintot fordít a teljes szociális hálózat működtetésére, emellett kiterjedt településtámogatási, azaz segélyrendszert tart fenn.