Skip to content

Selejtezés a könyvtárban

A Felsőzsolcai Közösségi Ház és Városi Könyvtár 30.388 darabos állományának átvizsgálását, illetve a dokumentumok éves selejtezési munkafolyamatait végzik. A selejtezési munkálatok mellett a könyvtár továbbra is zavartalanul működik.

A folyamatos állományrendezési munkák során feltárt, a könyvtár állományában meglévő, de a könyvtár rendeltetésszerű feladatainak ellátására alkalmatlanná vált dokumentumok selejtezésére, majd az állományból való kivezetésére kerül sor.
A könyvtári gyűjtemény egy dinamikus erőforrás, megkívánja, hogy rendszeresen beérkezzenek új dokumentumok és áramoljanak ki a régiek, annak érdekében, hogy a használók érdeklődését fenntartsák és pontos, hiteles információhoz jussanak. Cél, hogy a szabad polcon lévő dokumentumok jó fizikai állapotúak legyenek és aktuális információkat tartalmazzanak.

Az állomány folyamatos gyarapítása mellett tervszerű apasztással biztosítják a könyvtári állomány megújulását. Erre akkor kerül sor, ha a dokumentum tartalmilag elavult, a benne foglalt ismeretanyag tudományos vagy világnézeti szempontból meghaladottá, vagy a dokumentum iránti olvasói igény csökkenése miatt a példányszám egy része fölöslegessé válik, illetve, ha a dokumentum természetes módon elhasználódik (elrongyolódik, megcsonkul). A könyvtár állományában egyre szaporodó könyvek „korosodnak”, porosodnak, és el is használódnak. Ilyenkor kerül sor a könyvek portalanítására és az állagmegóvásuk érdekében történő kisebb javítási munkálatok elvégzésére is – tájékoztatott Farkas Tünde könyvtárvezető. Továbbra is szeretettel várják olvasóikat és a leendő könyvtárlátogatókat a megszokott könyvtári szolgáltatásokkal az intézmény nyitvatartási ideje alatt.