Skip to content

Óvodai beiratkozás – Minden, amit tudni kell

A Felsőzsolca Város Önkormányzata fenntartásában működő Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda a 2024/2025 nevelési évre történő óvodai beiratkozásra 2024. május 2 - 15. között minden hétköznap 7:30-tól 16:00 óráig biztosít lehetőséget az intézmény székhelyén (Park utca 3.) és telephelyén (Szent István utca 43.) egyaránt.

A fent jelzett napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2024. augusztus 31-ig betöltik legalább a 3. életévüket és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek. Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. (Nkt. 49. § (1))

Kérik, hogy a beiratkozáshoz a szülő vigye magával a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót – ennek hiányában a születési anyakönyvi kivonatot, a gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványát, a gyermek TAJ kártyáját, a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát, és az óvodai jelentkezési lapot. Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja 2024. június 14. A részletes tájékoztatót a www.zsolcaovi.hu oldalon olvashatják el.