Skip to content

Ovicsalogató – Részletek az óvodai beiratkozásról

Fotó: Illusztráció

Játszó-ismerkedő délutánt tartanak a leendő kiscsoportosok és szüleik részére a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvodában. Az intézmény dolgozói bemutatkozó videóval is készültek részükre.

A Felsőzsolca Város Önkormányzata fenntartásában működő Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda a 2023/2024 nevelési évre történő óvodai beiratkozásra 2023. május 03-tól – május 16-ig minden hétköznap 7.30-16.00 óráig biztosít lehetőséget az intézmény székhelyén (Park utca 3.) és telephelyén (Szent István utca 43.) egyaránt.
A jelzett napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2023. augusztus 31-ig betöltik legalább a 3. életévüket és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek. Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik.

Az intézményben a beiratkozást megelőzően – a Szent I. utcai óvodában minden héten hétfőn, a Park utcai óvodában minden csütörtökön délután 16 órától 17 óráig – játszó-ismerkedő délutánt tartanak a leendő kiscsoportosok és szüleik részére.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. §. (1) bekezdés a) pontja alapján „Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be szabálysértést követ el”.

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja 2023. június 15. – tájékoztat Mag Zsolt Sándorné intézményvezető.   

A beiratkozáshoz szükséges a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító, ennek hiányában a születési anyakönyvi kivonat, a lakcímet igazoló hatósági igazolvány, a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, és az óvodai jelentkezési lap, mely a részletes tájékoztatóval együtt az óvoda honlapján érhető el: http://www.zsolcaovi.hu/

Az intézmény dolgozói idén is bemutatkozó videóval készültek a leendő kiscsoportos gyermekek és szüleik számára.
A videót ITT tekinthetik meg.