Skip to content

Országgyűlési választások és népszavazás

Aktuális tudnivalók az országgyűlési választások kapcsán a mozgóurna igénylésének és az átjelentkezések szabályairól, valamint a népszavazásról.

Mint ismert, Felsőzsolcát egy egyéni választókerület érinti, ami a megyeszékhely bizonyos területei mellett a megye több települését is. Borsod-Abaúj-Zemplén, 01. számú OEVK – 71 950 fő.

 

Országos listák

A valasztas.hu adatai szerint a következő pártlisták jelennek majd meg a szavazólapon: DK-JOBBIK-MOMENTUM-MSZP-LMP-PÁRBESZÉD, NORMÁLIS PÁRT, MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT, MEGOLDÁS MOZGALOM, MI HAZÁNK, FIDESZ-KDNP.

 

Mozgóurna igénylése

A mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt gátolt választópolgár nyújthatja be. Tehát, ha valaki a szavazás napján nem tud megjelenni a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben, mert egészségi állapota (pl. kórházban van), fogyatékossága vagy fogva tartása (pl. előzetes letartóztatás, szabadságvesztés) ebben megakadályozza, mozgóurnát kérhet. A törvény kizárólag a fenti esetekben engedi meg a mozgóurna igénybevételét, más indokokra tekintettel (pl. munkahelyi elfoglaltság) nem vehető igénybe.

 

A választásra és a népszavazásra is érvényes

A mozgóurna iránti kérelem a közös eljárásban lebonyolított mindkét választásra, így az országgyűlésiképviselő-választásra és az országos népszavazásra is vonatkozik egyszerre, nem kell külön-külön kérelmet benyújtania. A kérelemben feltüntetett adatainak meg kell egyezniük a lakcímkártyán feltüntetett adatokkal, ellenkező esetben a helyi választási iroda a kérelmet elutasítja. A kérelemnek tartalmaznia kell a mozgóurna-igénylés okát, valamint, ha nem a lakcímére kéri, akkor a pontos címet is, ahova a mozgóurna kivitelét kéri.

 

A mozgóurna iránti kérelmet egyben átjelentkezésre irányuló kérelemnek is kell tekinteni ha

– a választópolgár olyan címre kér mozgóurnát, amely nem abban a szavazókörben található, amelynek névjegyzékében szerepel, illetve

– az átjelentkező választópolgár olyan címre kér mozgóurnát, amely nem azon a településen található, amelynek névjegyzékében szerepel, 

Ebben az esetben – attól függően, hogy a kérelmet hova nyújtották be – a választópolgár lakcíme szerint illetékes helyi választási iroda vagy a mozgóurna kivitelére illetékes szavazatszámláló bizottság illetékességi területén működő helyi választási iroda dönt az átjelentkezés és a mozgóurna iránti kérelemről is.

 

Mozgóurnás szavazás

A szavazás napján a szavazatszámláló bizottság két tagja felkeresi a kérelmezőt lakóhelyén vagy az általa megadott más címen (pl. kórházban), annak érdekében, hogy szavazatát a mozgóurnába dobja be.

Figyelem! Aki mozgóurnát kért, a szavazókörben „hagyományos módon”, azaz személyesen nem szavazhat.

 

Mozgóurna-igénylési határidők

Mozgóurna igénylése online (azonosítás nélkül) és levélben: 2022. március 30-ig.

A mozgóurna iránti kérelmet a helyi választási irodához levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb a szavazást megelőző negyedik napig kell benyújtani.

 

Mozgóurna igénylése személyesen: 2022. április 01-ig.

A mozgóurna iránti kérelmet a helyi választási irodához személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton a szavazást megelőző második napig kell benyújtani.

 

Mozgóurna igénylése online (azonosítással) és meghatalmazott útján: 2022. április 03-ig.

A mozgóurna iránti kérelemnek a választás kitűzését követően, de legkésőbb a szavazást megelőző 2. napon kell megérkeznie ahhoz a HVI-hoz, amelynek szavazóköri névjegyzékében szerepel, vagy a szavazás napján, legkésőbb 12 óráig kell megérkeznie a szavazatszámláló bizottsághoz.

 

Kérelmet a lakóhely szerinti polgármesteri hivatalban működő helyi választási irodához kell leadni személyesen vagy postázni: 3561 Felsőzsolca, Szent István u. 20., míg elektronikusan a valasztas.hu felület segítségével.

 

Átjelentkezési lehetőségek a szavazáshoz

Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb a szavazást megelőző kilencedik napon kell megérkeznie a helyi választási irodához.

Átjelentkezés másik szavazókörbe: 2022. 03. 25-ig.

Ha valaki a szavazás napján Magyarországon, azonban bejelentett lakóhelyétől eltérő településen, budapesti kerületben (vagy ugyanazon a településen, de a lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő szavazókör területén) fog tartózkodni, átjelentkezéssel szavazhat.

 

A kérelem benyújtásának szabályai

Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a lakcíme szerinti szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár nyújthatja be, aki a szavazás napján Magyarország területén, de a magyarországi lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő szavazókör területén tartózkodik. Átjelentkezésre irányuló kérelme a közös eljárásban lebonyolított mindkét választásra, így az országgyűlésiképviselő-választásra és az országos népszavazásra is vonatkozik egyszerre, nem kell külön-külön kérelmet benyújtania. A kérelemben feltüntetett adatainak meg kell egyezniük a lakcímkártyán feltüntetett adatokkal, ellenkező esetben a helyi választási iroda a kérelmet elutasítja. Átjelentkezni bármelyik magyarországi településre (budapesti kerületbe) lehet. Minden településen (budapesti kerületben) csak egyetlen szavazókört jelölnek ki az átjelentkezéssel szavazók részére. Az átjelentkezéssel szavazásra szolgáló szavazóhelyiség pontos címét megtalálja a valasztas.hu szavazóhelyiség-kereső alkalmazásában.

 

Átjelentkezés esetén mozgóurna is igényelhető, ha valaki egészségi állapota vagy fogva tartás miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben. A kérelem benyújtása során arra is lehetőség van, hogy olyan értesítési cím (akár külföldi címet is) kerüljön megadásra, ahova a helyi választási iroda megküldi a döntésről szóló értesítést.

 

Népszavazás is lesz április 3-án

Magyarország köztársasági elnöke a kormány által kezdeményezett népszavazási kérdésekben

2022. április 3. napjára tűzte ki az országos népszavazást.

 

A népszavazás kérdései:

  1. Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek köznevelési intézményben a szülő hozzájárulása nélkül szexuális irányultságokat bemutató foglalkozást tartsanak?
  2. Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára nemi átalakító kezeléseket népszerűsítsenek?
  3. Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek fejlődésüket befolyásoló szexuális médiatartalmakat korlátozás nélkül mutassanak be?
  4. Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek a nem megváltoztatását bemutató médiatartalmakat jelenítsenek meg?

 

Népszavazási „extrák”

A valasztas.hu oldalon az április 3-i, országgyűlési választásokkal egy időben tartandó népszavazásról is tesznek közzé információkat, a „Gyakran ismételt kérdések” rovatban. 

Eszerint senki nem kap külön értesítőt a népszavazásról, hiszen az országgyűlési választásra és a népszavazásra vonatkozóan közös értesítő került kiküldésre, mely minden szükséges információt tartalmaz.

Egy névjegyzék lesz aznap, azonban azt két helyen kell aláírni. Külön rubrika van a népszavazásra és külön rubrika szolgál az országgyűlési választásra. Természetesen nem kötelező mindkét választáson részt venni, aki csak az egyik választáson akar részt venni, annak lehetősége van erre. Ebben az esetben csak a választott szavazólapokat kapja meg, és a névjegyzéket is csak egy helyen kell aláírnia. Ha mindkettőn részt vesz, az országgyűlési és a népszavazási szavazólapot is egy borítékba kell tenni. A négy népszavazási kérdés egy szavazólapon fog szerepelni.

 

Forrás: valasztas.hu