Skip to content

Önkormányzati támogatás a fogyatékkal élők részére

hands, friendship, friends-2847508.jpg

A bővülő önkormányzati támogatási rendszeren belül idén is támogatást nyújt a fogyatékkal élők részére Felsőzsolca Város Önkormányzata.

Idén is támogatást nyújt a fogyatékkal élő felsőzsolcai lakosság számára az önkormányzat.
A 10.000 Ft összegű támogatás iránti igényt személyesen, ügyfélfogadási időben lehet benyújtani a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal Földszint 6. irodahelyiségében, postai úton pedig a 3561 Felsőzsolca, Szent István u. 20. postacímre küldve 2022. október 31. napjáig. A kifizetésre azt követően kerülhet sor.

Az jogosultság alábbi feltételeinek együttesen kell teljesülni:

  • a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban Felsőzsolcán bejelentett lakóhellyel vagy érvényes tartózkodási hellyel rendelkezés igazolása,
  • a 2022. december 31. napjáig be nem töltött 65. életév és
  • a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 23. § (1) bekezdése szerinti súlyosan fogyatékos személynek minősülés. (nem tartós beteg)

A támogatásban való részvétel feltételei:      

A támogatás iránti kérelem formanyomtatványon terjeszthető elő, melyhez másolatban mellékelni kell a súlyos fogyatékosság vagy egyéb fogyatékosság tényét igazoló

  1. a Fot. szerinti fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatósági határozatot vagy a megállapítás alapjául szolgáló hatályos szakhatósági állásfoglalást, szakvéleményt vagy
  2. a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet 2. mellékletében maghatározott fogyatékosságot megállapító szakorvosi igazolást és a magasabb összegű családi pótlékot megállapító határozatot, vagy
  3. a vakok személyi járadékának megállapításáról szóló hatósági határozatot vagy a vakok személyi járadékát kérelmező csökkentlátó nyilvántartó lapot.

 

Amennyiben a súlyosan fogyatékos személy a 18. életévét betöltötte, a kérelmet saját jogán,
18 év alatti, vagy gondnokság alatt áll, a kérelmet a törvényes képviseletet ellátó személy nyújthatja be 2022. október 31-ig. A határidő jogvesztő.

A szükséges nyomtatvány letölthető:

Kérelem fogyatékossági támogatás megállapításához 2022

Illetve személyesen kérhetők ügyfélfogadási időben a polgármesteri hivatal titkárságán.