Skip to content

Március 18. az első félévi helyi adó fizetési kötelezettségek esedékessége

A 2024. I. félévi helyi adófizetési kötelezettségek teljesítésének esedékessége 2024. március 18. napja 24.00 óra - tájékoztat Dr. Kakas Zoltán hatósági osztályvezető.

A magánszemélyek kommunális adója és az építményadó első félévi összegének, valamint az iparűzési adóelőleg első részletének befizetése (átutalása) ez évben március 18. nap éjfélig késedelmi pótlékmentesen teljesíthető, mivel az eredeti esedékesség ünnepnapra esik, majd azt két munkaszüneti nap követi.

Az adó teljesítésének időpontja az a nap, amikor az adózó belföldi fizetési számláját az azt vezető pénzforgalmi szolgáltató megterhelte, fizetési számlával nem rendelkező adózó esetében pedig az a nap, amikor az adót a pénzforgalmi szolgáltató pénztárába befizették, illetve postára adták.

Értelemszerűen a pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó kizárólag az adózó belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással, míg a pénzforgalmi számla nyitására nem kötelezett adózó a belföldi folyószámlájáról történő átutalással vagy készpénzátutalási megbízással (csekkes befizetés) teljesítheti adóját.

Az adókat adónemenként forintban, az adó fajtájának megfelelő adószámlákra, a bírságot, pótlékot szintén külön erre a célra nyitott számlákra kell befizetni. Kivételesen a helyi iparűzési adó és adóelőleg a kincstár által a helyi iparűzési adót bevezető illetékes önkormányzat részére e célból euró vagy USA dollár devizanemben történő adófizetésre nyitott számlára történő átutalással is teljesíthető.

A természetes személy adózók számára a polgármesteri hivatal a fizetendő összegről papír alapú értesítést és mellékelve csekket is küld ki. A vállalkozók számára elektronikus úton történik az értesítések megküldése, mivel számukra a kötelezettség teljesítése túlnyomóan a már említett pénzforgalmi számláról történő átutalással kell megtörténjen. Az iparűzési adó megállapítása és befizetése önadózás útján teljesül, így azt akkor is meg kell a vállalkozónak fizetnie, ha a külön értesítés elmarad. Ezen túl, minden adószámlával rendelkező személy, vagy regisztrált képviselője számára nyitva áll a lehetőség az adószámlája adatainak lekérdezésére.
Ehhez rendelkezésre áll az Elektronikus Önkormányzati Portál (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap), amelyen az egyenleg lekérdezése mellett a megfelelő dokumentum kiválasztásával adóügyek is indíthatók. Ha segítségre lenne szükség, az Adócsoport munkatársai az ügyfelek rendelkezésére állnak telefonon (613-000/410 mellék), vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal földszintjén, az udvaron keresztül megközelíthető új irodahelyiségben.