Skip to content

Lakásbérleti díj támogatásra pályázhatnak a felsőzsolcai felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók

Új támogatási formaként lakásbérleti díj támogatásra pályázhatnak a felsőzsolcai felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók.

A lakásbérleti díj támogatás, azon felsőzsolcai lakcímmel rendelkező felsőfokú hallgatók számára vehető igénybe, akik tanulmányaik folytatása és e célú lakhatásuk biztosítása érdekében lakást, lakrészt vagy szobát bérelnek.
Ez iránti kérelmüket a jelenlegi tanulmányi félév vonatkozásában folyó év május 15-ig kell benyújtani a hallgatói jogviszony igazolása, valamint a bérleti szerződés és a díjfizetést igazoló dokumentumok másolatának csatolása mellett.

A támogatás mértéke 5.000.-Ft/hó, amelynek összege (február-június hónapokat érintően) egy összegben június hónapban – bankszámlára történő átutalással – kerül kifizetésre a jogosultak számára.

A tanulmányaikat szeptemberben kezdő hallgatók azonos feltételek mellett, 2024. november 15. napjáig nyújthatják be kérelmüket a támogatás megigénylésére. Az első időszakban jogosulttá vált hallgatóknak újabb kérelmet nem kell benyújtani, azonban szintén az említett határidőig kell igazolják az ősszel kezdődő tanulmányi félévre szóló jogviszonyuk igazolását és a szeptemberi-októberi hónapok bérleti díjának teljesítését.
A támogatást e félévre az önkormányzat szeptember-december hónapokat érintően állapítja meg – tájékoztat Dr. Kakas Zoltán hatósági osztályvezető.

Tájékoztató

Kérelem