Skip to content

Közmeghallgatást tartott Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Facebook

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény előírja, hogy a képviselő-testület évente legalább egyszer előre meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyen a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek. Az idei évben erre november 30. napján került sor a Rendezvények Házában.

A közmeghallgatás keretében Szarka Tamás polgármester részletesen ismertette az Önkormányzat idei évi gazdálkodásával, a pályázatokkal, a települési támogatásokkal kapcsolatos adatokat, valamint összefoglalta a városunkban megrendezett programokat, rendezvényeket. Tájékoztatójában elmondta, hogy az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében betervezett költségvetési bevétel 1,3 milliárd forint napjainkig 2,5 milliárdra növekedett. Kiemelte a helyi iparűzési adó bevételét, amelynek összege már most jóval magasabb, mint a 2019-2022-es években. Az Önkormányzat sikeresen pályázott több beruházásra, amelyek különböző megvalósítási szakaszban vannak. Elkezdődött a bölcsőde építése, több TOP_PLUSZ pályázat szerződéskötési és előkészítési szakaszban van. Jelentős volt több épület energetikai fejlesztése, mint a konyha, GAMESZ épülete, a műhely, az Egészségház és a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda épülete. Elkészültek a kerékpárutak, megújultak a járdáink, biztonságosabbá válnak egyes gyalogátkelőhelyeink, futókör és a focipálya, műfüves pálya világítása is elkészült. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által támogatott projekt keretein belül az erdélyi testvértelepülésünkre, Nyikómalomfalvára látogathattak el felsőzsolcai diákok, valamint nyikómalomfalvi diákokat láttot vendégül az Önkormányzat. Az ügyfélbarát környezet kialakítása érdekében elkezdődött a Polgármesteri Hivatal belső átalakítása, folyamatban van az okos fűtésrendszer kialakítása. Két autó került az évben beszerzésre, mely a Felsőzsolcai Önkormányzati Rendészek és a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal munkáját segíti. Végéhez közeledik a Mályiban található önkormányzati üdülő felújítása is.

Felsőzsolca Város Önkormányzata kiemelt figyelmet fordít a település szociális biztonságának megteremtésére és megőrzésére, így különböző támogatási formákat alapított: rendkívüli települési támogatás, 65 éven felüliek támogatása, fogyatékossági támogatás, középfokú iskolások támogatása, nyelvvizsga megszerzéséhez nyújtott támogatás, rendszeres gyermekvédelmi támogatás, szünidei gyermekétkeztetés. Az Önkormányzat csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez is, így ezt a fajta támogatást is igényelhetik az arra jogosultak.

Szarka Tamás polgármester elmondta, hogy Felsőzsolca nagyon gazdag programkínálatot nyújtott az idén. Ha valamennyi – az önkormányzat és a civil szervezetek szervezésében – megvalósult rendezvényt összeszámolnánk, megközelítené a 200-at. A nemzeti ünnepekről és a helyi eseményekről rendszeresen megemlékeznek, kulturális, sport és szórakozási programokat kínálnak minden korosztály számára. A megvalósult rendezvényeket havi bontásban ismertette. Kiemelte, hogy örvend annak, hogy a kedvezőtlen időjárás ellenére is magas számú látogatottsága volt a városnap és az Alma Feszt programjainak is.

A közmeghallgatásra előzetesen négy polgár nyújtotta be írásos javaslatait, kérdéseit, amelyek főbb témaköreit Szarka Tamás polgármester ismertette, többre reagálva, megválaszolva. A beadványokra írásban is választ kapnak a készítőik.

A helyszínen szóbeli hozzászólás, javaslat nem hangzott el a résztvevők részéről. A közmeghallgatást a Felsőzsolca TV műsorában visszanézhetik.